W numerze m. in.: Głos Senatu w sprawie sytuacji szpitali klinicznych....Nasi uczeni we władzach towarzystw naukowych....Katedra Patofizjologii w Zabrzu...Aktualne problemy perinatologii i ginekologii....

Redaguje zespół:
Teresa Białek (redaktor prowadzący) Jerzy Dyrda (przewodniczący),
Paweł Bojko,
Barbara Gruszka,
Edyta Kamieńszczyk-Bundyra,
Joanna Miozga,
Joanna Polczyk,
Joanna Regulska
 

Adres redakcji:
Śląska Akademia Medyczna,
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
skr. poczt. 251
tel. i fax: 257 1234

ARCHIWUM

2005
nr spec.
1
2
3
4
2004
1
2
3
4
2003
1
2
3
4
2002
1
2
3
4
2001
1
2
3
4
5
2000
1
2
3
4

ISSN 
0867-7646
 

BIULETYN INFORMACYJNY ŚAM 2005 nr 2
 WŁADZE  ŚLĄSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ NA KADENCJĘ
  2005–2008
WYNIKI OGÓLNOUCZELNIANYCH WYBORÓW  DO
  ORGANÓW   KOLEGIALNYCHNA KADENCJĘ 2005–2008

DOKTORATY HONORIS CAUSA ŚLĄSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ
  DLA ŚWIATOWYCH UCZONYCH

LIST PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI REKTORÓ
 
 UCZELNI MEDYCZNYCH

Z OBRAD SENATU

REGULAMIN EGZAMINU WSTĘPNEGO NA I ROK STUDIÓW

Jednolity tekst uchwały dotyczącej kryteriów przyjęć na I rok   studiów w roku akademickim 2006/2007
   Uchwała nr 82/2005 Senatu Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach z dnia 15 czerwca 2005 roku
Z RAD WYDZIAŁÓW

Rektorski List Uznania dla prof. dr. hab.Antoniego Gabryelewicza,

SPRAWY KADROWE

Nagrody jubileuszowe
Zgromadzenie Ogólne EFIM
Colloquium Rheumatologorum Silesiae – Sessio Secunda
VI Słowacko-Polska Konferencja Internistyczna
Profesor Ryszard Brus w Chile
I ZABRZAÑSKIE WARSZTATY LAPAROSKOPOWE
UROSILESIANA 2005
XIV Dni Neuropsychofarmakologiczne
EUROPEJSKI KURS NEUROCHIRURGII DZIECIĘCEJ
VII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA
   SEKCJI ECHOKARDIOGRAFII PTK

SYMPOZJUM MŁODYCH CHIRURGÓW
XIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Foniatrycznej    Polskiego Towarzystwa
   Otolaryngologów

PRZEDSTAWICIELE ŚAM WE WŁADZACH TOWARZYSTW NAUKOWYCH
Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów Uczelni Medycznych
KOMUNIKAT
Czy warunki odbywania studiów w ŚAM powodują zwiększone ryzyko zakażenia
   wirusem zapalenia wątroby typu C

Konferencja Studenckiego Towarzystwa Naukowego

Sytuacja chorych na stwardnienie rozsiane
Pro Memoria
Kronika
Przeczytalismy...
Nowości wydawnicze
Vademecum. Poradnik dla użytkowników naszej biblioteki. Pięć reguł obowiązujących
   przy opracowywaniu bibliografii publikacji oraz ich cytowań

Vademecum.  Poradnik dla użytkowników naszej biblioteki. Nowa forma publikowania
   i udostępniania prac naukowych

Vademecum.  Poradnik dla użytkowników naszej biblioteki. Bibliografia
   i bibliometria-znaczenie terminów

Zwracajmy baczniejszą uwagę na prawa autorskie
Apel do czytelników

 

 WŁADZE  ŚLĄSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ NA KADENCJĘ 2005–2008

Rektor: prof. dr hab. n. med. Ewa MAŁECKA-TENDERA

Prorektor ds. nauki: prof. dr hab. n. med. Jan ZEJDA
Prorektor ds. klinicznych: prof. dr hab. n. med. Krystyna PIERZCHAŁA
Prorektor ds. szkolenia podyplomowego: dr hab. n. med. Przemysław JAŁOWIECKI, prof. nadzw. ŚAM
Prorektor ds. integracji z Unią Europejską i współpracy z zagranicą: dr hab. n. med. Maciej SOSNOWSKI
Prorektor ds. studiów i studentów: prof. dr hab. n. med. Wanda ROMANIUK

WYDZIAŁ LEKARSKI I ODDZIAŁ STOMATOLOGICZNY W ZABRZU

Dziekan: dr hab. n. med. Wojciech KRÓL, prof. nadzw. ŚAM
Prodziekani: prof. dr hab. n. med. Janusz SKALSKI
dr hab. n. med. Andrzej WICZKOWSKI, prof. nadzw. ŚAM
dr hab. n. med. Lidia POSTEK-STEFAŃSKA

WYDZIAŁ LEKARSKI W KATOWICACH

Dziekan: prof. dr hab. n. med. Joanna LEWIN-KOWALIK
Prodziekani: dr hab. n. med. Jan BARON
prof. dr hab. n. med. Marek HARTLEB
dr hab. n. med. Ryszard WIADERKIEWICZ, prof. nadzw. ŚAM

WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY I ODDZIAŁ MEDYCYNY LABORATORYJNEJ W SOSNOWCU

Dziekan: prof. dr hab. n. med. Krystyna OLCZYK
Prodziekani: dr hab. n. farm. Zofia DZIERŻEWICZ, prof. nadzw. ŚAM
prof. dr hab. n. farm. Artur STOJKO

WYDZIAŁ OPIEKI I OŚWIATY ZDROWOTNEJ W KATOWICACH

Dziekan: prof. dr hab. n. med. Zbigniew GĄSIOR
Prodziekan: dr hab. n. med. Violetta SKRZYPULEC, prof. nadzw. ŚAM

WYDZIAŁ ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYTOMIU

Dziekan: dr hab. n. med. Krystyn SOSADA, prof. nadzw. ŚAM
Prodziekan: prof. dr hab. n. med. Małgorzata MUC-WIERZGOŃ

Przeprowadzone w Śląskiej Akademii Medycznej wybory ogólnouczelniane do organów kolegialnych na kadencję 2005–2008 toczyły się w 10 okręgach wyborczych.
Przedstawicieli ŚAM do Kolegium Elektorów Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, a także do Uczelnianego Kolegium Elektorów oraz Senatu Akademii wybierano w dwóch turach – 16 marca i 11 kwietnia b.r.
Wyboru rektora i prorektorów ŚAM dokonało Uczelniane Kolegium Elektorów 23 maja 2005 w trakcie swego drugiego posiedzenia.
Tura pierwsza 16 maja b.r. – w której o urząd rektorski ubiegali się profesorowie Wojciech Pluskiewicz i Andrzej Więcek – nie przyniosła rozstrzygnięcia. Wymaganą liczbę głosów uzyskała prof. dr hab. n. med. Ewa Małecka-Tendera, która do grona kandydujących dołączyła w turze drugiej.

Dziękuję P.T. Elektorom reprezentującym społeczność akademicką naszej Uczelni za poparcie okazane mi w wyborach na stanowisko rektora Śląskiej Akademii Medycznej.
Wojciech Pluskiewicz

Wszystkim P.T. Elektorom, którzy w wyborach opowiadali się za moją kandydaturą do funkcji rektora Śląskiej Akademii Medycznej, składam serdeczne podziękowanie.
Andrzej Więcek

W kolejnym numerze „Biuletynu Informacyjnego” prezentacja nowo wybranych władz ŚAM oraz słowo profesor Ewy Małeckiej-Tendery do społeczności akademickiej.

 WYNIKI OGÓLNOUCZELNIANYCH WYBORÓW  DO ORGANÓW KOLEGIALNYCHNA KADENCJĘ 2005–2008

UCZELNIANE KOLEGIUM ELEKTORÓW

Profesorowie i doktorzy habilitowani

1. dr hab. n. med. Jerzy ARENDT
2. dr hab. n. med. Ryszard BACHOWSKI
3. dr hab. n. med. Jan BARON
4. dr hab. n. med. Stefan BARON
5. dr hab. n. med. Małgorzata BAUMERT
6. prof. dr hab. n. med. Piotr BAŻOWSKI
7. dr hab. n. farm. Włodzimierz BIALIK
8. dr hab. n. med. Jacek BIAŁKOWSKI
9. dr hab. n. med. Ewa BIRKNER
10. prof. dr hab. n. med. Barbara BŁOŃSKA-FAJFROWSKA
11. prof. dr hab. n. med. Andrzej BOCHENEK
12. prof. dr hab. n. chem. Danuta BODZEK
13. prof. dr hab. n. med. Janusz BOHOSIEWICZ
14. dr hab. n. farm. Stanisław BORYCZKA
15. prof. dr hab. n. med. Andrzej BRODZIAK
16. prof. zw. dr hab. n. med. Ryszard BRUS
17. dr hab. n. med. Ligia BRZEZIŃSKA-WCISŁO
18. prof. dr hab. n. farm. Jan BURCZYK
19. dr hab. n. med. Janusz BURSA
20. dr hab. n. farm. Ewa BUSZMAN
21. dr hab. n. med. Paweł BUSZMAN
22. dr hab. n. med. Jerzy CHUDEK
23. prof. dr hab. n. med. Lech CIERPKA
24. prof. dr hab. n. med. Tadeusz CIEŚLIK
25. dr hab. n. med. Marek CISOWSKI
26. dr hab. n. techn. Beata CWALINA
27. prof. dr hab. n. med. Jolanta DOBOSZ
28. dr hab. n. farm. Barbara DOLIŃSKA
29. dr hab. n. med. Jan DRUGACZ
30. dr hab. n. med. Janusz DRZEWIECKI
31. prof. dr hab. n. med. Jan DUŁAWA
32. dr hab. n. med. Jacek DURMAŁA
33. prof. dr hab. n. med. Antoni DYDUCH
34. prof. dr hab. n. med. Józef DZIELICKI
35. dr hab. n. farm. Zofia DZIERŻEWICZ
36. dr hab. n. med. Maria FORMIŃSKA-KAPUŚCIK
37. prof. dr hab. n. med. Andrzej FRANEK
38. prof. dr hab. n. med. Mieczysław FRYCZKOWSKI
39. dr hab. n. med. Andrzej GABRIEL
40. prof. dr hab. n. med. Teresa GASIŃSKA
41. dr hab. n. med. Jacek GAWRYCHOWSKI
42. prof. dr hab. n. med. Tadeusz GAŹDZIK
43. dr hab. n. med. Mariusz GĄSIOR
44. prof. dr hab. n. med. Zbigniew GĄSIOR
45. dr hab. n. med. Jerzy GIELECKI
46. prof. dr hab. n. med. Tatiana GIEREK
47. dr hab. n. med. Stanisława GIEREK-CIACIURA
48. prof. zw. dr hab. n. med. Ariadna GIEREK-ŁAPIŃSKA
49. prof. dr hab. n. med. Jan GMIŃSKI
50. prof. dr hab. n. med. Urszula GODULA-STUGLIK
51. dr hab. n. med. Krzysztof GOŁBA
52. prof. dr hab. n. med. Zbigniew GONCIARZ
53. prof. dr hab. n. med. Władysław GRZESZCZAK
54. prof. dr hab. n. med. Janusz GUMPRECHT
55. dr hab. n. med. Barbara HARAZIN
56. dr hab. n. med. Marek HARTLEB
57. prof. zw. dr hab. n. med. Zbigniew HERMAN
58. dr hab. n. med. Robert HESE
59. prof. dr hab. n. med. Jerzy HOŁOWIECKI
60. prof. dr hab. n. med. Antoni HRYCEK
61. dr hab. n. med. Tomasz IRZYNIEC
62. dr hab. n. med. Przemysław JAŁOWIECKI
63. prof. dr hab. n. med. Waldemar JANIEC
64. dr hab. n. farm. Andrzej JANKOWSKI
65. dr hab. n. med. Przemysława JAROSZ-CHOBOT
66. dr hab. n. med. Jerzy JARZĄB
67. dr hab. n. med. Marek JASIŃSKI
68. prof. dr hab. n. biol. Krzysztof JĘDRZEJKO
69. dr hab. n. med. Krzysztof JONDERKO
70. dr hab. n. med. Jadwiga JOŚKO
71. dr hab. n. med. Zbigniew KALARUS
72. prof. dr hab. n. med. Marcin KAMIŃSKI
73. prof. dr hab. n. med. Krystyna KARCZEWSKA
74. dr hab. n. med. Włodzimierz KARGUL
75. dr hab. n. med. Ewa KARPEL
76. dr hab. n. chem. Janusz KASPERCZYK
77. dr hab. n. med. Jacek KASPERSKI
78. dr hab. n. med. Zofia KAZIBUTOWSKA-ZARAŃSKA
79. prof. dr hab. n. techn. Marek KIMMEL
80. dr hab. n. med. Ewa KLUCZEWSKA
81. dr hab. n. med. Piotr KNAPIK
82. prof. dr hab. n. med. Aleksandra KOCHAŃSKA-DZIUROWICZ
83. dr hab. n. med. Danuta KOKOCIŃSKA
84. dr hab. n. med. Zdzisława KONDERA-ANASZ
85. prof. dr hab. n. med. Janusz KONECKI
86. prof. dr hab. n. med. Bronisława KORASZEWSKA-MATUSZEWSKA
87. dr hab. n. med. Beata KOS-KUDŁA
88. dr hab. n. med. Rafał KOSZOWSKI
89. dr hab. n. med. Jan KOWALSKI
90. dr hab. n. med. Jerzy KOZIELSKI
91. dr hab. n. med. Lech KRAWCZYK
92. dr hab. n. med. Michał KREJCA
93. dr hab. n. med. Wojciech KRÓL
94. dr hab. n. med. Jerzy KRUPIŃSKI
95. dr hab. n. med. Irena KRUPKA-MATUSZCZYK
96. dr hab. n. med. Tadeusz KRZEMIŃSKI
97. dr hab. n. med. Ewa KUCEWICZ-CZECH
98. prof. dr hab. n. med. Eugeniusz J. KUCHARZ
99. dr hab. n. med. Damian KUSZ
100. prof. dr hab. n. przyr. Jerzy KWAPULIŃSKI
101. dr hab. n. med. Sławomira KYRCZ-KRZEMIEŃ
102. prof. dr hab. n. med. Paweł LAMPE
103. dr hab. n. med. Andrzej LEKSTON
104. prof. dr hab. n. med. Joanna LEWIN-KOWALIK
105. dr hab. n. med. Witold LUKAS
106. prof. dr hab. n. med. Henryk MAJCHRZAK
107. prof. dr hab. n. med. Ewa MAŁECKA-TENDERA
108. dr hab. n. med. Andrzej MAŁECKI
109. dr hab. n. med. Marek MANDERA
110. dr hab. n. przyr. Ewa MARCHWIŃSKA-WYRWAŁ
111. dr hab. n. med. Czesław MARCISZ
112. dr hab. n. med. Bogdan MAREK
113. prof. dr hab. n. med. Elżbieta MARSZAŁ
114. dr hab. n. med. Gayane MARTIROSIAN
115. prof. dr hab. n. chem. Andrzej MAŚLANKIEWICZ
116. dr hab. n. med. Urszula MAZUREK
117. dr hab. n. med. Bogdan MICHALSKI
118. dr hab. n. med. Monika MIKULSKA
119. dr hab. n. techn. Janusz MIROSŁAWSKI
120. prof. dr hab. n. med. Adam MISIEWICZ
121. dr hab. n. med. Maciej MISIOŁEK
122. dr hab. n. med. Katarzyna MIZIA-STEC
123. dr hab. n. med. Dariusz MOCZULSKI
124. dr hab. n. med. Ewa MOTTA
125. prof. dr hab. n. med. Marek MOTYKA
126. prof. dr hab. n. med. Ryszard MRÓWKA
127. prof. dr hab. n. med. Małgorzata MUC-WIERZGOŃ
128. prof. dr hab. n. med. Grzegorz NAMYSŁOWSKI
129. dr hab. n. med. Teresa NIESZPOREK
130. prof. dr hab. n. med. Andrzej NOWAK
131. dr hab. n. med. Przemysław NOWAK
132. dr hab. n. med. Ewa NOWALANY-KOZIELSKA
133. prof. dr hab. n. o kult. fiz., dr n. med. Janusz NOWOTNY
134. dr hab. n. med. Anna OBUCHOWICZ
135. dr hab. n. med. Ewa OBUCHOWICZ
136. dr hab. n. med. Bogusław OKOPIEŃ
137. prof. dr hab. n. med. Krystyna OLCZYK
138. dr hab. n. med. Anita OLEJEK
139. dr hab. n. med. Zofia OLSZOWY
140. dr hab. n. med. Grzegorz OPALA
141. dr hab. n. med., dr n. techn. Rajmund ORLICKI
142. dr hab. n. med. Zofia OSTROWSKA
143. dr hab. n. przyr. Jerzy PACHA
144. dr hab. n. med. Andrzej PARADYSZ
145. prof. dr hab. n. med. Marian PARDELA
146. dr hab. n. techn. Józef PASTUSZKA
147. prof. dr hab. n. med. Krystyna PIERZCHAŁA
148. prof. dr hab. n. med. Władysław PIERZCHAŁA
149. dr hab. n. fiz. Barbara PILAWA
150. prof. dr hab. n. med. Andrzej PLECH
151. dr hab. n. med. Andrzej PLEWKA
152. prof. dr hab. n. med. Wojciech PLUSKIEWICZ
153. dr hab. n. chem. Krystian PLUTA
154. dr hab. n. med. Ewa PODWIŃSKA
155. prof. dr hab. n. med. Antoni PODWIŃSKI
156. prof. dr hab. n. med. Stefan POJDA
157. dr hab. n. techn. Andrzej POLAŃSKI
158. prof. dr hab. n. med. Lech POLOŃSKI
159. prof. dr hab. n. med. Ryszard PORĘBA
160. dr hab. n. med. Lidia POSTEK-STEFAŃSKA
161. dr hab. n. med. Andrzej PRAJSNER
162. prof. dr hab. n. med. Fryderyk PROCHACZEK
163. dr hab. n. chem. Alina PYKA
164. prof. dr hab. n. med. Barbara ROGALA
165. prof. dr hab. n. med. Marek ROKICKI
166. prof. dr hab. n. med. Wojciech ROKICKI
167. prof. dr hab. n. med. Wanda ROMANIUK
168. dr hab. n. med. Janina RYBICKA
169. prof. dr hab. n. med. Aleksander SIEROŃ
170. dr hab. n. med. Aleksander SIEROŃ
171. dr hab. n. med. Jerzy SIKORA
172. prof. dr hab. n. med. Janusz SKALSKI
173. prof. dr hab. n. med. Piotr SKAŁBA
174. dr hab. n. med. Stanisław SKRZELEWSKI
175. dr hab. n. med. Violetta SKRZYPULEC
176. dr hab. n. med. Krzysztof SODOWSKI
177. dr hab. n. biol. Krzysztof SOLARZ
178. prof. dr hab. n. med. Danuta SOŃTA-JAKIMCZYK
179. dr hab. n. farm. Marian SOSADA
180. dr hab. n. med. Krystyn SOSADA
181. dr hab. n. med. Maciej SOSNOWSKI
182. dr hab. n. med. Antoni STADNICKI
183. prof. dr hab. n. med. Jacek STARZEWSKI
184. prof. dr hab. n. farm. Artur STOJKO
185. prof. dr hab. n. med. Krzysztof STROJEK
186. prof. dr hab. n. med. Jerzy STRUŻYNA
187. dr hab. n. farm. Anna SUŁKOWSKA
188. prof. dr hab. n. med. Ewa SZAFLARSKA-STOJKO
189. dr hab. n. med. Wojciech SZEWCZYK
190. prof. dr hab. n. med. Ryszard SZKILNIK
191. dr hab. n. med. Małgorzata SZKUTNIK
192. dr hab. n. med. Dariusz SZURLEJ
193. dr hab. n. med. Lesław SZYDŁOWSKI
194. dr hab. n. med. Joanna ŚCIESZKA
195. dr hab. n. med. Konstanty ŚLUSARCZYK
196. dr hab. n. med. Janusz ŚWIETLIŃSKI
197. prof. dr hab. n. med. Michał TENDERA
198. dr hab. n. techn. inż. Ewaryst TKACZ
199. prof. dr hab. n. med. Maria TRUSZ-GLUZA
200. prof. dr hab. n. med. Henryk TRZECIAK
201. dr hab. n. biol. Krystyna TRZEPIETOWSKA-STĘPIEŃ
202. dr hab. n. med. Izabela ULMAN-WŁODARZ
203. dr hab. n. hum. Bożena URBANEK
204. prof. dr hab. n. med. Andrzej WAJGT
205. prof. dr hab. n. med. Maria WARDAS
206. prof. dr hab. n. techn. Władysław WARDAS
207. dr hab. n. med. Ludmiła WĘGLARZ
208. dr hab. n. med. Ryszard WIADERKIEWICZ
209. dr hab. n. med. Andrzej WICZKOWSKI
210. prof. dr hab. n. med. Andrzej WIĘCEK
211. prof. zw. dr hab. n. przyr. Tadeusz WILCZOK
212. dr hab. n. med. Andrzej WITEK
213. dr hab. n. med. Marek WITES
214. prof. dr hab. n. med. Jan WODNIECKI
215. dr hab. n. med. Romuald WOJNICZ
216. dr hab. n. med. Halina WOŚ
217. prof. dr hab. n. med. Stanisław WOŚ
218. dr hab. n. med. Antoni WYSTRYCHOWSKI
219. prof. dr hab. n. med. Barbara ZAHORSKA-MARKIEWICZ
220. dr hab. n. med. Jacek ZAMŁYŃSKI
221. dr hab. n. med. Maciej ZANIEWSKI
222. prof. dr hab. n. med. Jan ZEJDA
223. prof. dr hab. n. med. Marian ZEMBALA
224. prof. dr hab. n. med. Krzysztof ZIAJA
225. dr hab. n. med. Dariusz ZIORA
226. dr hab. n. med. Ewa ZIÓŁKO
227. prof. dr hab. n. med. Barbara ZUBELEWICZ-SZKODZIŃSKA
228. dr hab. n. med. Iwona ŻAK
229. prof. dr hab. n. med. Ewa ŻUKOWSKA-SZCZECHOWSKA
230. prof. dr hab. n. med. Krystyna ŻWIRSKA-KORCZALA
231. prof. zw. dr hab. n. med. Franciszek KOKOT
232. dr hab. n. med. Agnieszka PISULSKA-OTREMBA
233. dr hab. n. med. TOMASZ SZCZEPAŃSKI

Nauczyciele akademiccy bez stopnia doktora habilitowanego

1. dr n. med. Elżbieta ADAMOWICZ-CZOCH
2. dr n. med. Jolanta BAFELTOWSKA
3. dr n. biol. Ilona BEDNAREK
4. dr n. med. Marianna CABAJ
5. dr n. med. Irena CAUS
6. dr n. med. Damian CZYŻEWSKI
7. dr n. med. Aleksandra DAMASIEWICZ-BODZEK
8. dr n. med. Józefa DĄBEK
9. dr n. med. Marek DEJA
10. dr n. med. Andrzej DUDZIŃSKI
11. dr n. med. Szymon DWORNICZAK
12. dr n. med. Anna DZIURKOWSKA-MAREK
13. dr n. med. Ewa EMICH-WIDERA
14. dr n. med. Barbara FILIPOWSKA
15. dr n. med. Marek FILIPOWSKI
16. dr n. med. Radosław GAWLIK
17. dr n. med. Anna GADOWSKA-CICHA
18. dr n. med. Beata GOŁKA
19. dr n. med. Alicja GRZANKA
20. dr n. med. Krzysztof HELEWSKI
21. dr n. med. Christian JABŁOŃSKI
22. dr n. med. Leszek JAGODZIŃSKI
23. dr n. med. Henryk JASKÓLECKI
24. dr n. med. Dariusz JASTRZĘBSKI
25. dr n. med. Magdalena JURZAK
26. dr n. med. Maciej KAJOR
27. dr n. med. Barbara KALINA-FASKA
28. dr n. med. Małgorzata KAPRAL
29. dr n. med. Weronika KARCZEWSKA
30. dr n. med. Janusz KASPERCZYK
31. mgr Jadwiga KAŹMIERCZAK
32. dr n. med. Maciej KAŹMIERSKI
33. dr n. przyr. Kazimiera KLEMENTYS
34. dr n. med. Teresa KOKOT
35. dr n. med. Bożena KORDYS-DARMOLIŃSKA
36. dr n. med. Wojciech KORLACKI
37. dr n. med. Tomasz KOSZUTSKI
38. dr n. med. Grażyna KOWALCZYK-ZIOMEK
39. dr n. farm. Alicja KOWALSKA
40. dr n. med. Krystyna KOZAKIEWICZ
41. dr n. med. Andrzej KOZOWICZ
42. dr n. med. Małgorzata KRAWCZYK-KULIŚ
43. dr n. med. Andrzej KRZYWIECKI
44. dr n. hum. Halina KULIK
45. dr n. med. Janusz KWIECIŃSKI
46. dr n. med. Stanisław KWIEK
47. dr n. biol. Małgorzata LATOCHA
48. dr n. med. Zbigniew LORENC
49. dr n. med. Dariusz LUBOŃ
50. dr n. med. Elżbieta ŁUKASIK
51. dr n. med. Maria ŁUKASIK
52. dr n. med. Andrzej MADEJ
53. lek. Jacek MAGNUCKI
54. lek. Krzysztof MAJCHRZAK
55. dr n. med. Wojciech MARCINKOWSKI
56. dr n. med. Hanna MISIOŁEK
57. dr n. farm. Paweł NOGAJ
58. dr n. med. Ewa NOWAKOWSKA-ZAJDEL
59. dr n. med. Stanisław OCHUDŁO
60. dr n. przyr. Dorota OLCZYK
61. dr n. med. Magdalena OLSZANECKA-GLINIANOWICZ
62. dr n. med. Anna OSŁAWSKA-DZIERŻĘGA
63. dr n. biol. Katarzyna PAWŁOWSKA-GÓRAL
64. dr n. med. Wojciech PIENIĄŻEK
65. dr n. o kult. fiz. Ryszard PLINTA
66. dr n. farm. Anna PUDEŁKO
67. dr n. med. Jadwiga PYSZKOWSKA
68. dr n. biol. Bożena RADWAŃSKA-WALA
69. dr n. med. Jadwiga ROKICKA
70. mgr Joanna RÓWNICKA
71. dr n. med. Robert RUDNER
72. dr n. med. Daniel SABAT
73. dr n. przyr. Tadeusz SADOWSKI
74. dr n. med. Wojciech SKRZYPIEC
75. dr n. med. Wojciech SPYCHAŁOWICZ
76. dr n. med. Anna STASZEWSKA-KWAK
77. dr n. przyr. Barbara STAWIARSKA-PIĘTA
78. dr n. med. Rafał STOJKO
79. dr n. farm. Adam STOLARCZYK
80. dr n. med. Bożena SYC
81. dr n. med. Maria SZCZEPAŃSKA
82. dr n. med. Jan SZEWIECZEK
83. dr n. med. Elżbieta ŚWIĘTOCHOWSKA
84. dr n. med. Małgorzata WĄS
85. dr n. przyr. Danuta WIECHUŁA
86. dr n. med. Krzysztof WILCZEK
87. dr n. med. Mariusz WILK
88. dr n. med. Stanisław WŁOCH
89. dr n. med. Robert WOJTYCZKA
90. dr n. med. Irena WRÓBLEWSKA-ADAMEK
91. dr n. med. Wojciech ZAJĘCKI
92. dr n. chem. Andrzej ZIĘBA
93. dr n. med. Katarzyna ZIORA


Pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi


1. mgr inż. Cezary DOBOSZ
2. inż. Marek FRANCZAK
3. mgr Maria JACHIMCZAK
4. Danuta JAROSZ
5. dr n. biol. Teresa JUSZCZAK
6. Lena KOŁODZIEJ
7. inż. Edyta MAJCHRZAK
8. Ewa MAJER
9. mgr Danuta OBIEGŁY-LOSKA
10. dr n. farm. Dorota POLAŃSKA
11. mgr inż. Krystyna POLICZKIEWICZ
12. Ewa POŚPIECH
13. Anna PUCICKA
14. Bogumiła ROMANOWSKA
15. mgr Joanna SARAT
16. mgr Barbara SOŁTYSIK
17. Jolanta SZOPA
18. Barbara SZWOBA
19. mgr Ewa WŁADYKA

Studenci


1. Tomasz CYZOWSKI
2. Łukasz DYKAS
3. Ewa FICENES
4. Michał FRYCZKOWSKI
5. Iwona GABRIEL
6. Izabela GABRYŚ
7. Janusz GAWLIK
8. Robert GEŃCZARCZYK
9. Jakub GĘBORSKI
10. Anna GOROL
11. Maciej GRĄBKOWSKI
12. Anna GUMOLA
13. Tomasz IWAN
14. Sebastian KACZMARCZYK
15. Jakub KAMIŃSKI
16. Damian KARPIŃSKI
17. Łukasz KAWIK
18. Justyna KLIN
19. Ewa KRAWCZYK
20. Sabina KRAWCZYK
21. Sylwia MARCHEWKA
22. Dorota MOLENDA
23. Dominik MUSIOŁ
24. Łukasz NORAS
25. Ewa POTEMPA
26. Antoni RAJS
27. Wojciech SOCHA
28. Maciej SZCZĘŚNIAK
29. Tomasz TEKIELA
30. Marek TRZENSIOK
31. Anna TUREK
32. Paweł WIECZOREK
33. Janusz ZAWALSKI

PRZEDSTAWICIELE DO SENATU ŚAM

Wydział Lekarski i Oddział Stomatologiczny w Zabrzu

1. prof. dr hab. n. med. Józef DZIELICKI
2. prof. dr hab. n. med. Władysław GRZESZCZAK
3. prof. dr hab. n. med. Wojciech PLUSKIEWICZ
4. prof. dr hab. n. med. Lech POLOŃSKI
5. dr hab. n. med. Lidia POSTEK-STEFAŃSKA
6. dr n. med. Anna GADOWSKA-CICHA
7. dr n. med. Maria ŁUKASIK
8. dr n. med. Daniel SABAT
Wydział Lekarski w Katowicach
1. prof. dr hab. n. med. Marcin KAMIŃSKI
2. prof. dr hab. n. med. Władysław PIERZCHAŁA
3. prof. dr hab. n. med. Michał TENDERA
4. prof. dr hab. n. med. Andrzej WIĘCEK
5. prof. dr hab. n. med. Barbara ZAHORSKA- -MARKIEWICZ
6. dr n. med. Marek DEJA
7. dr n. med. Beata GOŁKA
8. dr n. med. Stanisław WŁOCH

Wydział Farmaceutyczny i Oddział Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu

1. prof. dr hab. n. farm. Artur STOJKO
2. prof. dr hab. n. med. Maria WARDAS
3. dr hab. n. biol. Krystyna TRZEPIETOWSKA-STĘPIEŃ
4. dr n. biol. Ilona BEDNAREK
5. dr n. biol. Małgorzata LATOCHA
Wydział Opieki i Oświaty Zdrowotnej w Katowicach
1. prof. dr hab. n. med. Jan DUŁAWA
2. dr hab. n. med. Maciej ZANIEWSKI
3. dr n. med. Jan SZEWIECZEK
Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu
1. prof. dr hab. n. med. Małgorzata MUC-WIERZGOŃ
2. dr n. med. Wojciech ŻURAWIŃSKI
Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
1. inż. Marek FRANCZAK
2. mgr Joanna SARAT

PRZEDSTAWICIELE NAUCZYCIELI AKADEMICKICHŚAM DO KOLEGIUM ELEKTORÓW RADY GŁÓWNEJ SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

1. prof. dr hab. n. med. Paweł LAMPE
2. prof. dr hab. n. med. Ryszard SZKILNIK
3. prof. dr hab. n. med. Maria WARDAS
4. dr hab. n. med. Ewa KARPEL, prof. nadzw. ŚAM
5. dr hab. n. przyr. Jan CZOGAŁA
6. dr n. biol. Grażyna JANIKOWSKA
7. dr n. med. Teresa KOKOT
8. dr n. med. Jacek KOSIEWICZ
9. dr n. med. Andrzej KOZOWICZ
10. dr n. przyr. Tadeusz SADOWSKI

Pełny skład Senatu ŚAM na kadencję 2005–2008 w kolejnym numerze „Biuletynu Informacyjnego”

 DOKTORATY HONORIS CAUSA ŚLĄSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ DLA ŚWIATOWYCH UCZONYCH

Mocą uchwał Senatu naszej uczelni z 15 grudnia 2004 roku oraz 2 marca 2005 roku wybitni profesorowie: farmakolog Richard M. Kostrzewa ze Stanów Zjednoczonych oraz nefrolog Alexander M. Davison z Wielkiej Brytanii zostali promowani na doktorów honoris causa Śląskiej Akademii Medycznej. Uroczystość odbyła się 14 czerwca 2005 roku w auli wykładowej A-3 w ośrodku w Katowicach-Ligocie, w obecności Senatu i rad wydziałów ŚAM oraz władz innych śląskich uczelni, które reprezentowali: rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. Wojciech Zieliński, prorektor ds. edukacji Akademii Ekonomicznej prof. dr hab. Józef Biolik, prorektor ds. nauki, współpracy i promocji Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Wiesław Banyś, prorektor ds. artystycznych i studenckich Akademii Muzycznej prof. dr hab. Alina Gruszka, prorektor ds. dydaktyki, spraw studenckich i sportu Akademii Wychowania Fizycznego prof. nadzw. dr hab. Sławomir Mazur oraz dr Paulina Rojek-Adamek z Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach.
Miejsce szczególne w gronie zaproszonych zajęły Rodziny Honorowych Doktorantów oraz doktorzy honoris causa ŚAM: prof. dr hab. Zygmunt Górka, prof. zw. dr hab. dr h.c. multi Zbigniew S. Herman – recenzent dorobku prof. Kostrzewy, i prof. zw. dr hab. dr h.c. multi Franciszek Kokot – recenzent dorobku prof. Davisona. Gośćmi promocji byli także dwaj pozostali recenzenci dorobku prof. Davisona – prof. dr hab. Bolesław Rutkowski i prof. dr hab. Władysław Sułowicz.
Charakteryzujące Honorowych Doktorów laudacje odczytali wybrani przez rady wydziałów lekarskich ŚAM wnioskodawcy postępowania w sprawie nadania tytułu: prof. zw. dr hab. Ryszard Brus (Zabrze) – promotor przewodu prof. Richarda Kostrzewy, oraz prof. dr hab. Andrzej Więcek (Katowice) – promotor przewodu prof. Alexandra Davisona. Aktów promocji dokonał rektor ŚAM prof. zw. dr hab. Tadeusz Wilczok, wręczając obu wyróżnionym honorową godnością uczonym dyplomy i epitogia.
Zgodnie z tradycją nowo promowani doktorzy honoris causa wygłosili wykłady. Prof. Kostrzewa nawiązał w swoim wystąpieniu do swych polskich korzeni (Return to polish roots), prof. Davison poświęcił wykład zagadnieniu przeszczepiania narządów, zwłaszcza zaś jego aspektom etycznym (Ethical dilemmas of organ transplantation).
Recenzentami dorobku w postępowaniach o nadanie honorowych tytułów byli: prof. dr hab. Stanisław Czuczwar, prof. zw. dr hab. dr h.c. multi Zbigniew S. Herman i prof. dr hab. Edmund Przegaliński (w sprawie prof. Richarda Kostrzewy) oraz prof. zw. dr hab. dr h.c. multi Franciszek Kokot, prof. dr hab. Bolesław Rutkowski i prof. dr hab. Władysław Sułowicz (w sprawie prof. Alexandra Davisona).
(T.B.)

 


 Sylwetki Honorowych Doktorów

PROFESOR RICHARD KOSTRZEWA

Profesor doktor Richard M. Kostrzewa urodził się 22 czerwca 1943 roku w Trenton (USA). Jego dziadkowie pochodzili z okolic Poznania, skąd wyemigrowali do USA. W 1967 roku Richard Kostrzewa ukończył studia farmaceutyczne w University of Pennsylvania w Filadelfii. Tamże, po ukończeniu studium doktoranckiego, otrzymał w 1971 roku stopień doktora. W tym samym roku został zatrudniony w Zakładzie Farmakologii Tulane University w Nowym Orleanie, otrzymując w 1975 roku stanowisko adiunkta. W 1978 roku przeniósł się do Zakładu Farmakologii na nowo utworzonym Wydziale Medycznym East Tennessee State University w Johnson City, gdzie w 1984 roku awansował na stanowisko profesora.
Profesor Kostrzewa jest światowym autorytetem w zakresie zagadnień dotyczących mechanizmów neurotoksyczności, autorem ponad 140 oryginalnych prac ogłoszonych w czasopismach o międzynarodowym zasięgu oraz około 150 doniesień zjazdowych, a także kilku książek z zakresu farmakologii i neurotoksykologii. Jego najważniejsze osiągnięcia naukowe dotyczą badań nad peptydami podwzgórzowymi, zwierzęcym modelem schizofrenii, zaangażowaniem wolnych rodników w patomechanizm choroby Parkinsona, nowymi strategiami terapeutycznymi choroby Parkinsona oraz doświadczalnymi modelami późnych dyskinez. Wydał kilka książek, wśród których szczególne miejsce zajmują Farmakologia dla studentów i lekarzy oraz Highly selective neurotoxins i Neurodevelopmental Liabilities in Brain Disease States.
Jeden z artykułów prof. Kostrzewy – Pharmacological action of 6-hydroxydopamine – opublikowany w „Pharmacology Review” w 1974 roku, w ciągu 20 lat był cytowany około 600 razy, co zostało określone jako „Citation Classic” w Current Contents. Obecnie liczba cytowań tego artykułu sięga tysiąca. Dzięki temu i kolejnym artykułom prezentującym wyniki badań, profesor stał się światowym autorytetem w zakresie zagadnień dotyczących mechanizmów neurotoksyczności.
Swe doniesienia przedstawiał też podczas licznych krajowych i międzynarodowych zjazdów i konferencji naukowych. Otrzymał wiele nagród i presti-żowych wyróżnień krajowych (USA) i zagranicznych. Piastował ważne funkcje na rodzimym uniwersytecie. Sprawował pieczę nad 32 grantami i programami naukowymi. Był promotorem 9 doktoratów.
Jest redaktorem naczelnym czasopisma o zasięgu międzynarodowym „Neurotoxicity Research”, a także członkiem komitetów redakcyjnych czasopism „Peptides”, „Nutritional Neuroscience”, „Amino Acids”. Często powoływany jest jako recenzent artykułów zamieszczanych w czasopismach o zasięgu światowym.
Profesor Kostrzewa należy do licznych amerykańskich oraz międzynarodowych naukowych towarzystw, w których pełni znaczące funkcje. Powołał i założył Międzynarodowe Towarzystwo „Neurotoxicity Society”, którego jest przewodniczącym.
Był zapraszany z wykładami do wielu zakładów i instytutów naukowych w Krakowie, Lublinie i Warszawie. Utrzymuje stałe kontakty z wieloma naukowcami w Polsce (T. Wilczok, Z.S. Herman, R. Brus, S.J. Czuczwar, Z. Kleinrok, E. Urbańska, W. Turski, J. Przegaliński, Z. Chilmończyk, D. Metodiewa, Z. Nowak, S. Wolfarth, K. Ossowska, J. Vetulani, O. Narkiewicz i in.). Brał udział w międzynarodowych kongresach Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego (od 2001 roku jest jego członkiem honorowym), Polskiego Towarzystwa Neurologicznego i innych towarzystw, w których na zaproszenie organizatorów występował jako ich współorganizator, członek komitetów organizacyjnych, wykładowca, referent doniesień naukowych.
Ważnym elementem działalności naukowej prof. Kostrzewy jest datująca się od 1980 roku współpraca ze Śląską Akademią Medyczną i z polską nauką. Przebywał w Polsce w celach naukowych 18 razy (w tym 17 na zaproszenie władz ŚAM). Począwszy od roku akademickiego 1996/1997 przez kolejnych siedem lat akademickich był zapraszany i powoływany przez Senat Śląskiej Akademii Medycznej jako visiting professor. Pięciokrotnie brał udział w nauczaniu farmakologii studentów amerykańskich. Prowadził także wykłady dla polskich studentów medycyny Wydziału Lekarskiego w Zabrzu. Wspólnie z zespołem Katedry Farmakologii w Zabrzu przygotował 47 prac oraz około 80 doniesień zjazdowych, które były przedstawione na wielu kongresach i zjazdach krajowych i międzynarodowych. Zaprosił do Zakładu Farmakologii w East Tennessee State University czterech farmakologów z Katedry Farmakologii w Zabrzu ŚAM, kilkakrotnie też umożliwił naszym pracownikom pobyt naukowy, przy wsparciu finansowym uniwersytetu w USA. Służył pomocą Katedrze Farmakologii w Zabrzu, dostarczając chemikalia, odczynniki i drobny sprzęt laboratoryjny.
Profesor Richard M. Kostrzewa ma ugruntowaną pozycję w amerykańskim świecie nauki. Aktywnie działa na rzecz polskiej medycyny i farmakologii oraz Śląskiej Akademii Medycznej, promując je w USA, wspomagając polskich naukowców w kontaktach z amerykańskimi uczonymi oraz podkreślając swój rodowód.

Opracowano na podstawie wnioskuautorstwa prof. zw. dr. hab. Ryszarda Brusa oraz dostarczonych materiałów

PROFESOR ALEXANDER DAVISON

Profesor Alexander Meikle Davison należy do grona twórców nowoczesnej nefrologii. Urodził się 31 stycznia 1940 roku. Jest Szkotem. Ukończył prestiżowe liceum, a następnie Wydział Medyczny Uniwersytetu w Edynburgu (w 1966 roku). Do nefrologii trafił przez patomorfologię. Zdobył bowiem najpierw specjalizację z zakresu patomorfologii, zaś jego rozprawa doktorska dotyczyła przydatności badań immunofluorescencyjnych w diagnostyce chorób nerek. Jest autorem wielu oryginalnych osiągnięć naukowych w zakresie problemów nefrologii klinicznej, patofizjologii i kliniki niewydolności nerek oraz leczenia nerkozastępczego. Główne zainteresowania badawcze prof. Davisona skupiają się na patogenezie i leczeniu zespołu nerczycowego, zatrucia ciążowego oraz nefropatii przeszczepionej nerki.
Jest autorem lub współautorem ponad 200 prac oryginalnych i poglądowych opublikowanych w czasopismach o międzynarodowym zasięgu oraz kilku książek i 33 rozdziałów w podręcznikach. Największy wzrost jego działalności naukowej i klinicznej przypada na lata 1978–2002, gdy kierował Kliniką Nefrologii Uniwersytetu w Leeds. W tym czasie był również 2-krotnie profesorem wizytującym na Uniwersytecie w Kuwejcie (1988) oraz w Mediolanie (1994). W 1997 roku uzyskał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu w Marsylii we Francji.
Poza pracą naukową prof. Davison bardzo aktywnie angażuje się w działalność międzynarodowych towarzystw naukowych. W latach 1999–2002 był prezydentem European Renal Association (ERA-EDTA), a w latach 1998– –2000 prezydentem International Society of Artifical Organs (ISAO).
Prof. Davison wielokrotnie przebywał w Polsce biorąc udział w konferencjach nefrologicznych, jako wykładowca uczestniczył m.in. w katowickim seminarium „Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym”.
W czasie prezydentury w Europejskim Towarzystwie Nefrologicznym (ERA-EDTA) zainaugurował cykl kursów szkolenia podyplomowego dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej finansowanych z budżetu ERA-EDTA. Całotygodniowe szkolenia o najwyższej renomie odbywają się dotąd corocznie w Pradze.
W 2002 roku prof. Davison powrócił do Edynburga, gdzie na tamtejszym Uniwersytecie podjął szeroką działalność mającą na celu unowocześnienie systemów kształcenia podyplomowego lekarzy w krajach, które zostały włączone ostatnio do Unii Europejskiej. W tym celu prof. Davison zorganizował w październiku 2003 roku konferencję dla przedstawicieli tych krajów (w tym Polski) w celu omówienia programu współpracy i zakresu pomocy, jakiej może udzielić Uniwersytet w Edynburgu.
Szczególne uznanie środowiska naukowego prof. Davison uzyskał jako wydawca czasopism i podręczników z zakresu chorób nerek. I tak był współorganizatorem i pierwszym redaktorem naczelnym oficjalnego organu Europejskiego Towarzystwa Nefrologicznego „Nefrology, Dialysis, Transplantation”. Był również głównym redaktorem najlepszego podręcznika nefrologii klinicznej – 3-tomowego dzieła – Oxford Texbook of Clinical Nephrology. Redagowane przez prof. Davisona dzieła cechują się nie tylko wysokimi walorami merytorycznymi, ale także językowymi, profesor znany jest bowiem z posługiwania się piękną angielszczyzną.
Prof. Davison jest honorowym członkiem wielu krajowych towarzystw nefrologicznych, m.in.: czeskiego, rumuńskiego, tureckiego, indyjskiego, węgierskiego i polskiego.

Opracowano na podstawie wniosku autorstwa prof. dr. hab. Andrzeja Więcka oraz dostarczonych materiałów

 List przewodniczącego Konferencji Rektorów Uczelni Medycznych


Lublin, 12.05.2005 r.

Jego Magnificencja
Rektor
Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
Prof. dr hab. Tadeusz WILCZOK

Szanowny Panie Rektorze,

Uprzejmie informuję, że w dniu 14 kwietnia 2005 r. w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy została zarejestrowana w formie Stowarzyszenia Polska Unia Szpitali Klinicznych. Członkami zwyczajnymi Unii są Kierownicy Szpitali Klinicznych, natomiast członkami wspomagającymi są osoby prawne – Szpitale Kliniczne.
Fakt ten ma istotne znaczenie dla naszych szpitali klinicznych. W świetle obowiązującego prawa, stowarzyszenia pracodawców są stroną w negocjacjach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Takim właśnie stowarzyszeniem jest powstała Polska Unia Szpitali Klinicznych.
Dlatego też zwracam się z prośbą do Pana Rektora o podjęcie działań w kierunku przystąpienia do Unii zarówno dyrektorów jak i szpitali, dla których jest Pan organem założycielskim. Silna organizacja świadczeniodawców, w której znajdą się wszystkie szpitale kliniczne będzie odgrywać znaczącą rolę w kontraktowaniu świadczeń na rok 2006 i lata dalsze.
Spotkanie dyrektorów szpitali klinicznych, będące jednocześnie Walnym Zjazdem Unii, odbędzie się w dniu 8 czerwca 2005 roku o godz. 13.00 w Warszawie, w Szpitalu Klinicznym im. prof. Mieczysława Michałowicza. O fakcie tym dyrektorzy szpitali zostaną powiadomieni oddzielnym pismem przez Prezesa Stowarzyszenia Dyrektorów Szpitali Klinicznych.

Z poważaniem

Przewodniczący KRUM
Prof. dr hab. dr h.c. Maciej Latalski

 Z OBRAD SENATU

23 marca 2005
• Zaopiniowano pozytywnie wniosek dziekana Wydziału Lekarskiego w Zabrzu o mianowanie dr. hab. n. med. Andrzeja Paradysza na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze i Klinice Urologii Wydziału Lekarskiego w Zabrzu od 1 kwietnia 2005 roku (uchwała nr 51/2005).
• Zaopiniowano pozytywnie powołanie na funkcję kierownika z dniem 1 maja 2005 roku:
– prof. dr hab. Elżbiety Marszał w Klinice Pediatrii i Neurologii Wieku Rozwojowego Katedry Pediatrii Wydziału Lekarskiego w Katowicach (uchwała nr 52/2005);
– dr hab. n. med. Haliny Woś w Klinice Pediatrii Katedry Pediatrii Wydziału Lekarskiego w Katowicach (uchwała nr 53/2005);
– dr. hab. n. med. Janusza Świetlińskiego prof. nadzw. ŚAM w Klinice Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka Katedry Pediatrii Wydziału Lekarskiego w Katowicach (uchwała nr 54/2005);
– dr. hab. n. med. Włodzimierza Kargula prof. nadzw. ŚAM w Klinice Elektrokardiologii I Katedry Kardiologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach (uchwała nr 55/2005).
• Zaopiniowano pozytywnie powołanie na funkcję kierownika z dniem 1 kwietnia 2005 roku:
– dr hab. n. med. Ligii Brzezińskiej-Wcisło prof. nadzw. ŚAM w Katedrze i Klinice Dermatologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach (uchwała nr 56/2005);
– dr hab. n. med. Piotra Knapika prof. nadzw. ŚAM w Oddziale Klinicznym Kardioanestezjii i Intensywnej Terapii Pooperacyjnej Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wydziału Lekarskiego w Zabrzu (uchwała nr 57/2005);
– prof. dr. hab. Wojciecha Rokickiego w Katedrze i Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej Wydziału Lekarskiego w Zabrzu (uchwała nr 58/2005).
• Zaopiniowano pozytywnie wnioski o przyznanie nagród naukowych i dydaktycznych Ministra Zdrowia dla następujących nauczycieli akademickich (uchwała nr 59/2005):

Nagrody naukowe indywidualne:
1) prof. dr hab. Władysław Pierzchała;
2) dr n. med. Marcin Adamczak.


Nagrody naukowe zespołowe:
1) prof. dr hab. Zbigniew Gonciarz, dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki prof. nadzw. ŚAM, dr n. med. Robert Rudner, dr n. med. Michał Petelenz, dr n. med. Joanna Musialik;
2) prof. zw. dr hab. Zbigniew Herman, dr hab. n. med. Bogusław Okopień, dr hab. n. med. Jan Kowalski, dr n. med. Andrzej Madej, dr n. med. Dariusz Belowski, dr n. med. Robert Krysiak, dr n. med. Krzysztof Łabuzek, dr n. med. Marek Zieliński;
3) prof. dr hab. Jerzy Hołowiecki, dr hab. n. med. Sławomira Kyrcz-Krzemień, dr n. med. Beata Stella-Hołowiecka, dr n. biol. Krystyna Jagoda;
4) dr n. med. Wojciech Wojakowski, prof. dr hab. Michał Tendera, dr n. med. Andrzej Ochała;
5) dr hab. n. farm. Anna Sułkowska prof. nadzw. ŚAM, mgr Barbara Bojko, mgr Joanna Równica, mgr Jadwiga Pożycka.


Nagroda dydaktyczna indywidualna:
dr hab. n. med. Witold Lukas.
• Zaopiniowano pozytywnie wnioski o przyznanie nagród z inicjatywy Ministra Zdrowia dla następujących nauczycieli akademickich (uchwała nr 60/2005):
1) prof. dr. hab. Zbigniewa Gąsiora;
2) prof. dr. hab. Władysława Grzeszczaka;
3) prof. dr. hab. Jerzego Hołowieckiego.
• Na wniosek rektora powołano Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną w roku akademickim 2005/2006 w następującym składzie (uchwała nr 61/2005):
Przewodniczący:
prof. dr hab. Janusz Konecki
Zastępca przewodniczącego:
dr hab. n. farm. Anna Sułkowska prof. nadzw. ŚAM
Sekretarz:
dr n. med. Alicja Grzanka
Członkowie:
dr n. med. Anna Staszewska-Kwak,
dr n. med. Małgorzata Kowalska,
dr n. hum. Marianna Cabaj,
dr n. przyr. Stanisław Szczęsny
Przedstawiciel Samorządu Studenckiego:
Miłosz Kotarba.
• Uchwalono kryteria dotyczące przyjęć na I rok studiów w roku akademickim 2005/2006 (uchwała nr 62/2005).
• Uchwalono plan wydawniczy Śląskiej Akademii Medycznej na 2005 rok przedłożony przez Senacką Komisję ds. Wydawnictw (uchwała nr 63/2005).
• Przekształcono Katedrę i Klinikę Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej Wydziału Lekarskiego w Katowicach w Katedrę i Klinikę Chorób Wewnętrznych, Autoimmunologicznych i Metabolicznych (uchwała nr 64/2005).
• Nie wyrażono zgody na przekształcenie Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Wydziału Lekarskiego w Zabrzu w Katedrę i Zakład Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii (uchwała nr 65/2005).
27 kwietnia 2005
• Zaopiniowano pozytywnie wnioski dziekana Wydziału Lekarskiego w Katowicach o mianowanie z dniem 1 maja 2005 roku:
– na stałe prof. dr. hab. Jana Gmińskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze i Zakładzie Biochemii Wydziału Lekarskiego w Katowicach (uchwała nr 66/2005);
– dr. hab. n. med. Janusza Drzewieckiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Klinice Kardiologii I Katedry Kardiologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach (uchwała nr 67/2005).
• Zaopiniowano pozytywnie powołanie na funkcję kierownika na Wydziale Lekarskim w Katowicach z dniem 1 lipca 2005 roku:
– prof. dr. hab. Janusza Bohosiewicza w Katedrze i Klinice Chirurgii Dziecięcej (uchwała nr 68/2005);
– prof. dr. hab. Lecha Cierpki w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej (uchwała nr 69/2005);
– prof. dr. hab. Jacka Starzewskiego w Katedrze i Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej i Koloproktologicznej (uchwała nr 70/2005).
• Zaopiniowano pozytywnie powołanie dr. hab. n. med. Andrzeja Plewki na funkcję kierownika Zakładu Chemii Białek i Enzymologii Wydziału Farmaceutycznego z dniem 1 maja 2005 roku (uchwała nr 71/2005).
• Dokonano następujących poprawek w „Regulaminie studiów” Śląskiej Akademii Medycznej (uchwała nr 72/2005):
1. W § 1 ust. 1 i 3 otrzymują brzmienie:
1. Rok akademicki zaczyna się 1 października, a kończy we wrześniu w terminie zatwierdzonym przez prorektora ds. studiów i studentów.
3. Szczegółową organizację roku akademickiego dla studiów dziennych i wieczorowych oraz ostateczny termin zakończenia zaliczeń określa prorektor ds. studiów i studentów w uzgodnieniu z dziekanami i po zasięgnięciu opinii Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego na każdy rok akademicki w terminie do 30 maja poprzedzającego dany rok.
2. W § 1 dodaje się ust. 4 o brzmieniu:
4. Szczegółową organizację roku akademickiego dla studiów zaocznych oraz ostateczny termin zakończenia zaliczeń określa na wniosek dziekana prorektor ds. studiów i studentów po zasięgnięciu opinii Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego na każdy rok akademicki w terminie do 30 czerwca poprzedzającego dany rok.
3. W § 9 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
5. Rada Wydziału może ustalić, że obok skali ocen na egzaminach stosowana będzie odpowiednia skala literowa oraz punktowa określona w ramach ECTS.
A+ 5! celujący
A 5 bardzo dobry
B+ 4,5 ponad dobry
B 4 dobry
C+ 3,5 dość dobry
C 3 dostateczny
F 2 niedostateczny
4. W § 18 w ust. 1 dodaje się ppkt. 6 o brzmieniu:
6) złożenia przez studenta rezygnacji ze studiów.
4. W § 18 dodaje się ust. 3 o brzmieniu:
3. Osoba skreślona z listy studentów może ubiegać się o zwrot świadectwa dojrzałości oraz pozostałych dokumentów potwierdzających tok studiów po złożeniu w dziekanacie legitymacji studenckiej i karty obiegowej.
• Utworzono nową jednostkę organizacyjną o nazwie Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wydziału Lekarskiego w Zabrzu działający na bazie Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu (uchwała nr 73/2005).
15 czerwca 2005
• Nadano Rektorski List Uznania prof. dr. hab. Antoniemu Gabryelewiczowi, przewodniczącemu Zespołu Medycznego Komitetu Badań Naukowych w latach 1997–2000 za całokształt działalności na rzecz Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach (uchwała nr 74/2005).
• Wyrażono zgodę na skierowanie przez rektora do Ministra Zdrowia wniosku o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach:
– prof. dr hab. Barbary Rogali (uchwała nr 75/2005);
– prof. dr hab. Wandy Romaniuk (uchwała nr 76/2005).
• Zaopiniowano pozytywnie wniosek dziekana Wydziału Lekarskiego w Katowicach o mianowanie na tym wydziale z dniem od 1 lipca 2005 roku dr hab. n. med. Haliny Woś na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Klinice Pediatrii Katedry Pediatrii (uchwała nr 77/2005).
• Zaopiniowano pozytywnie powołanie na funkcję kierownika z dniem 1 lipca 2005 roku:
– prof. dr. hab. Antoniego Hrycka w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Autoimmunologicznych i Metabolicznych Wydziału Lekarskiego w Katowicach (uchwała nr 78/2005);
– prof. dr hab. Elżbiety Marszał w Katedrze Pediatrii Wydziału Lekarskiego w Katowicach (uchwała nr 79/2005);
– dr. hab. n. med. Robert T. Hese w Katedrze i Oddziale Klinicznym Psychiatrii Wydziału Lekarskiego w Zabrzu (uchwała nr 80/2005).
• Zaopiniowano pozytywnie Regulamin egzaminów wstępnych w roku akademickim 2005/2006 na stacjonarne studia magisterskie kierunków: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, biotechnologii, farmacji oraz analityki medycznej. Regulaminy egzaminów wstępnych stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały (uchwała nr 81/2005) (pełne teksty na str. 11–13 – przyp. red.).
• Zaakceptowano jednolity tekst uchwały dotyczącej kryteriów przyjęć na I rok studiów w roku akademickim 2006/2007 (uchwała nr 82/2005) (pełny tekst na str. 14–17 – przyp. red.).
• Utworzono w Katedrze Farmakologii nową jednostkę organizacyjną o nazwie Klinika Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej na bazie Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Katowicach Ligocie ul. Medyków 14 (uchwała nr 83/2005).
• Wyrażono zgodę na zniesienie Zakładu Pielęgniarstwa Psychiatrycznego działającego na Wydziale Opieki i Oświaty Zdrowotnej (uchwała nr 84/2005).
• Wyrażono zgodę na przekształcenie Zakładu Pielęgniarstwa Neurologicznego Katedry Neurologii w Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego i Psychiatrycznego Katedry Neurologii działającego na Wydziale Opieki i Oświaty Zdrowotnej (uchwała nr 85/2005).
Załącznik nr 1 do uchwały 81/2005
REGULAMIN EGZAMINU WSTĘPNEGO NA I ROK STUDIÓW
NA KIERUNKU LEKARSKIM LUB LEKARSKO-DENTYSTYCZNYM ŚAM

1. Egzamin wstępny na kierunek lekarski lub lekarsko-dentystyczny na rok akademicki 2005/2006 składa się z:
– centralnego testu kompetencyjnego, do którego przystępują wszyscy kandydaci,
– egzaminu wstępnego z biologii, chemii i fizyki z astronomią w zakresie rozszerzonym, przeprowadzonego zgodnie z zasadami obowiązującymi przy zdawaniu nowej matury. Do egzaminu przedmiotowego przystępują kandydaci (także z maturami szkół zagranicznych) z wyjątkiem osób, które zdawały „nową” maturę w 2005 roku.
2. Autorem i właścicielem książeczek zawierających test kompetencyjny jest Centrum Egzaminów Medycznych utworzone zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 31 lipca 2001 r. (Dz. Urz. MZ Nr 8 poz. 51). Autorem i właścicielem zadań i arkuszy egzaminacyjnych z biologii, fizyki z astronomią i chemii jest Centralna Komisja Egzaminacyjna powołana ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572).
3. Oceny wyników testu kompetencyjnego dokonuje Centrum Egzaminów Medycznych. Oceny wyników egzaminów przedmiotowych dokonuje komisja powołana przez Śląską Akademię Medyczną, a składająca się z egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
4. Wybór kierunku studiów jest uwarunkowany wcześniejszą, jednoznaczną deklaracją zdającego.
5. Dla kandydatów ze „starą” maturą dnia 6 lipca 2005 r. o godz. 8.00 rozpocznie się egzamin z biologii i chemii. Dnia 7 lipca 2005 r. o godz. 8.00 rozpocznie się egzamin kompetencyjny, a o godz. 10.00 egzamin z fizyki z astronomią.
6. Tegoroczni kandydaci z „nową” maturą zobowiązani są do dostarczenia osobiście świadectw maturalnych do dnia 4 lipca 2005 r. W przeciwnym razie nie zostaną dopuszczeni do zdawania testu kompetencyjnego w dniu 7 lipca 2005 r.
7. Test kompetencyjny składa się z 20 pytań. Za prawidłową odpowiedź na każde pytanie kandydat otrzyma 0,5 punktu. Maksymalnie z testu można otrzymać 10 punktów. Egzamin z każdego przedmiotu składa się z zadań porównywalnych do „nowej” matury na poziomie rozszerzonym, za rozwiązanie których kandydat może otrzymać łącznie maksymalnie 300 punktów. Maksymalna liczba punktów do uzyskania z przedmiotów i z testu wynosi 310. Jeśli kandydat nie przystąpi do testu kompetencyjnego lub jednego z egzaminów przedmiotowych, otrzymuje 0 punktów w całym postępowaniu rekrutacyjnym.
8. Odpowiedzi na pytania zawarte w książeczkach testowych należy udzielać na załączonych kartach odpowiedzi, które są jedynym dokumentem stanowiącym podstawę oceny egzaminu testowego. Odpowiedzi na zadania z biologii, chemii i fizyki z astronomią należy udzielać na arkuszach egzaminacyjnych w miejscach do tego przeznaczonych. Instrukcje wypełniania kart odpowiedzi i arkuszy egzaminacyjnych zostaną podane kandydatowi na sali egzaminacyjnej. Do arkusza egzaminacyjnego z fizyki z astronomią będzie dołączona karta wybranych wzorów i stałych fizycznych, do arkusza egzaminacyjnego z chemii karta wybranych tablic chemicznych.
9. Podstawą przyjęcia na studia jest uzyskanie odpowiedniej liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym. Dla kandydatów zdających egzaminy przedmiotowe, jest to suma punktów uzyskanych z testu kompetencyjnego i z tych egzaminów przedmiotowych. Dla kandydatów, którzy zdają wyłącznie test kompetencyjny, jest to suma uzyskanych punktów z testu kompetencyjnego i ze świadectwa maturalnego, w zakresie rozszerzonym z biologii, chemii i fizyki z astronomią. Przyjęci zostaną kandydaci, którzy uzyskają największą liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym i zmieszczą się w limicie miejsc dla danego kierunku studiów. Limit miejsc określa rozporządzenie Ministra Zdrowia.
10. Wyniki zostaną ogłoszone przez wywieszenie na terenie Uczelni w miejscu do tego przeznaczonym (dziekanaty wydziałów lekarskich w Katowicach-Ligocie ul. Medyków 18, w Zabrzu pl. Traugutta 2 oraz w budynku ŚAM w Katowicach ul. Poniatowskiego 15).
11. Na egzamin kandydat jest zobowiązany przynieść długopis z czarnym wkładem, ołówek typu 3B oraz gumkę.
12. Przy wejściu na salę kandydat okazuje zawiadomienie o dopuszczeniu do egzaminu, dowód tożsamości (dowód osobisty, paszport lub inny wiarygodny dowód tożsamości ze zdjęciem) oraz regulamin egzaminów wstępnych z podpisanym oświadczeniem o jego znajomości.
13. Wymagana będzie znajomość numeru PESEL, który będzie wpisywany na arkuszach przedmiotowych (dotyczy kandydatów ze „starą” maturą).
14. Kandydat podporządkowuje się sposobowi rozmieszczenia osób zdających w salach egzaminacyjnych. Obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia do sal egzaminacyjnych i zakaz korzystania z wszelkich notatek, książek, skryptów i innych materiałów. Obowiązuje zakaz kontaktowania się między zdającymi podczas egzaminu. Kandydat nie może wnosić na egzamin i korzystać z żadnych urządzeń elektronicznych służących do porozumiewania się (radiotelefony, krótkofalówki, telefony, telefony komórkowe itp.) oraz służących gromadzeniu informacji (magnetofony, odtwarzacze, komputer itp.). Kandydatowi wolno korzystać z prostych kalkulatorów nie programowalnych, bez kart pamięci.
15. W czasie trwania egzaminu kandydat musi dostosować się do poleceń członków Komisji Egzaminacyjnej, kierujących przebiegiem egzaminu. Kandydat winien na polecenie Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej w ciągu 5 minut – ale jeszcze przed rozpoczęciem egzaminu – sprawdzić stan swojej książeczki testowej lub arkusza egzaminacyjnego (zwrócić uwagę, czy jest kompletna/y, czy nie ma widocznych błędów drukarskich). Ewentualne późniejsze zgłoszenie usterek spowoduje wymianę bez prawa do przedłużenia czasu egzaminu.
16. Kandydaci zdający egzaminy przedmiotowe kodują swoje arkusze egzaminacyjne (wpisują swój numer PESEL).
17. Kandydat ma prawo zwrócić się do Komisji Egzaminacyjnej poprzez podniesienie ręki w sprawach technicznych dotyczących egzaminu. Członkowie Komisji nie będą natomiast udzielali informacji związanych z oceną merytoryczną pytania.
18. Kandydatom zezwala się na opuszczanie sali celem udania się do toalety po upływie dwóch godzin trwania egzaminu. Potrzebę opuszczenia sali należy zgłosić Komisji przez podniesienie ręki. Na czas nieobecności kandydata na sali jego materiały egzaminacyjne pozostają zamknięte i pozostawione na jego stoliku. Każdorazowe wyjście kandydata z sali podczas egzaminu będzie odnotowane w protokole egzaminu z podaniem godziny wyjścia i powrotu na salę. Zakaz opuszczania sali w czasie pierwszych dwóch godzin dotyczy również osób, które wcześniej ukończyły lub zrezygnowały z egzaminu.
19. Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązania zadań zdający odkładają prace na brzeg stołu i pozostają na miejscach, oczekując na odbiór prac.
20. Jeśli zdający ukończył pracę przed czasem, zgłasza to przewodniczącemu przez podniesienie ręki i za jego przyzwoleniem wychodzi z sali, nie zakłócając pracy pozostałym zdającym.
21. Jeżeli kandydat korzysta w czasie egzaminu z pomocy lub udziela jej innym, Przewodniczący Komisji skreśla go z listy zdających i odnotowuje formę przewinienia w protokole.
22. Kandydaci mają prawo do składania zastrzeżeń merytorycznych do pytań przedmiotowych w czasie trwania egzaminu na przygotowanych przez Komisję kartach zastrzeżeń. Ze względu na charakter testu kompetencyjnego Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi nie przewiduje możliwości składania przez kandydatów zastrzeżeń do zadań testowych.
23. Od decyzji dotyczącej wyniku egzaminu przysługuje kandydatom odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej (Rektorat Śląskiej Akademii Medycznej ul. Warszawska 14, 40-006 Katowice) 14 dni od daty ogłoszenia wyników. Po tym dniu odwołania nie będą przyjmowane.
24. Tylko w okresie odwoławczym kandydat może otrzymać do wglądu swoją pracę egzaminacyjną.


Załącznik nr 2 do uchwały 81/2005
REGULAMIN EGZAMINU WSTĘPNEGO NA I ROK STUDIÓW MAGISTERSKICH W SYSTEMIE DZIENNYM
NA WYDZIALE FARMACEUTYCZNYMI ODDZIALE MEDYCYNY LABORATORYJNEJ ŚAM

Celem niniejszego regulaminu jest przybliżenie osobom ubiegającym się o przyjęcie na studia, całokształtu spraw związanych z egzaminem wstępnym i okresem odwoławczym, dla zapewnienia sprawnego przebiegu egzaminu.
1. Egzamin wstępny na studia magisterskie na kierunku farmacja, analityka medyczna i biotechnologia na rok akademicki 2005/2006 składa się z:
– centralnego testu kompetencyjnego, do którego przystępują wszyscy kandydaci,
– egzaminu wstępnego z biologii i chemii w zakresie rozszerzonym, przeprowadzonego zgodnie z zasadami obowiązującymi przy zdawaniu nowej matury. Do egzaminu przedmiotowego przystępują kandydaci (także z maturami szkół zagranicznych), z wyjątkiem osób, które zdawały „nową” maturę w roku 2005.
2. Autorem i właścicielem książeczek zawierających test kompetencyjny jest Centrum Egzaminów Medycznych utworzone zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 31 lipca 2001 r. (Dz. Urz. MZ Nr 8 poz. 51). Autorem i właścicielem zadań i arkuszy egzaminacyjnych z biologii i chemii jest Centralna Komisja Egzaminacyjna powołana ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572).
3. Oceny wyników egzaminów przedmiotowych dokonuje komisja powołana przez Śląską Akademię Medyczną, a składająca się z egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
4. Wybór kierunku studiów jest uwarunkowany wcześniejszą, jednoznaczną deklaracją zdającego.
5. Dla kandydatów ze „starą” maturą dnia 6 lipca 2005 r. o godz. 8.00 rozpocznie się egzamin z biologii i chemii. Dnia 7 lipca 2005 r. o godz. 8.00 rozpocznie się egzamin kompetencyjny.
6. Tegoroczni kandydaci z „nową” maturą zobowiązani są do dostarczenia osobiście świadectw maturalnych do dnia 4 lipca 2005 r. W przeciwnym razie nie zostaną dopuszczeni do zdawania testu kompetencyjnego w dniu 7 lipca 2005 r. o godz. 8.00.
7. Test kompetencyjny składa się z 20 pytań. Za prawidłową odpowiedź na każde pytanie kandydat otrzyma 0,5 punktu. Maksymalnie z testu można otrzymać 10 punktów. Egzamin z każdego przedmiotu (biologia i chemia) składa się z zadań porównywalnych do „nowej” matury na poziomie rozszerzonym, za rozwiązanie których kandydat może otrzymać łącznie maksymalnie 200 punktów. Maksymalna liczba punktów do uzyskania z przedmiotów i z testu wynosi 210. Jeśli kandydat nie przystąpi do testu kompetencyjnego lub jednego z egzaminów przedmiotowych, otrzymuje 0 punktów w całym postępowaniu rekrutacyjnym.
8. Odpowiedzi na pytania zawarte w książeczkach testowych należy udzielać na załączonych kartach odpowiedzi, które są jedynym dokumentem stanowiącym podstawę oceny egzaminu testowego. Odpowiedzi na zadania z biologii i chemii należy udzielać na arkuszach egzaminacyjnych w miejscach do tego przeznaczonych. Instrukcje wypełniania kart odpowiedzi i arkuszy egzaminacyjnych zostaną podane kandydatowi bezpośrednio na sali egzaminacyjnej.
9. Podstawą przyjęcia na studia jest uzyskanie odpowiedniej liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym. Dla kandydatów zdających egzaminy przedmiotowe, jest to suma punktów uzyskanych z testu kompetencyjnego i z tych egzaminów przedmiotowych. Dla kandydatów, którzy zdają wyłącznie test kompetencyjny jest to suma uzyskanych punktów z testu kompetencyjnego i ze świadectwa maturalnego, w zakresie rozszerzonym z biologii i chemii. Przyjęci zostaną kandydaci, którzy uzyskają największą liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym i zmieszczą się w limicie miejsc dla danego kierunku studiów. Limit miejsc określa rozporządzenie Ministra Zdrowia.
10. Wyniki zostaną ogłoszone przez wywieszenie na terenie Uczelni w miejscu do tego przeznaczonym: Wydział Farmaceutyczny w Sosnowcu ul. Jagiellońska 4, w budynku ŚAM w Katowicach ul. Poniatowskiego 15 oraz na stroniehttp://rekrutacja-farmacja.slam.katowice.pl
11. Na egzamin kandydat jest zobowiązany przynieść długopis z czarnym wkładem, ołówek typu 3B oraz gumkę.
12. Przy wejściu na salę kandydat okazuje zawiadomienie o dopuszczeniu do egzaminu, dowód tożsamości (dowód osobisty, paszport lub inny wiarygodny dowód tożsamości ze zdjęciem) oraz regulamin egzaminów wstępnych z podpisanym oświadczeniem o jego znajomości.
13. Wymagana będzie znajomość numeru PESEL, który będzie wpisywany na arkuszach przedmiotowych (dotyczy kandydatów ze „starą” maturą).
14. Kandydat podporządkowuje się sposobowi rozmieszczenia osób zdających w salach egzaminacyjnych. Obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia do sal egzaminacyjnych i zakaz korzystania z wszelkich notatek, książek, skryptów i innych materiałów. Obowiązuje zakaz kontaktowania się między zdającymi podczas egzaminu. Kandydat nie może wnosić na egzamin i korzystać z żadnych urządzeń elektronicznych służących do porozumiewania się (radiotelefony, krótkofalówki, telefony, telefony komórkowe itp.) oraz służących gromadzeniu informacji (magnetofony, odtwarzacze, komputer itp.). Kandydatowi wolno korzystać z prostych kalkulatorów nie programowalnych, bez kart pamięci. W czasie trwania egzaminu kandydat musi dostosować się do poleceń członków Komisji Egzaminacyjnej, kierujących przebiegiem egzaminu. Kandydat winien na polecenie Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej w ciągu 5 minut – ale jeszcze przed rozpoczęciem egzaminu – sprawdzić stan swojej książeczki testowej lub arkusza egzaminacyjnego (zwrócić uwagę, czy jest kompletna/y, czy nie ma widocznych błędów drukarskich). Ewentualne późniejsze zgłoszenie usterek spowoduje wymianę bez prawa do przedłużenia czasu egzaminu.
15. Kandydaci zdający egzaminy przedmiotowe kodują swoje arkusze egzaminacyjne (wpisują swój numer PESEL na arkuszu i karcie odpowiedzi, przenoszą numer PESEL na matrycę znaków).
16. Kandydat ma prawo zwrócić się do Komisji Egzaminacyjnej poprzez podniesienie ręki w sprawach technicznych dotyczących egzaminu. Członkowie Komisji nie będą natomiast udzielali informacji z oceną merytoryczną pytania.
17. Kandydatom zezwala się na opuszczanie sali celem udania się do toalety miedzy godziną 8.00–9.00 oraz po upływie dwóch godzin od rozpoczęcia egzaminu. Potrzebę opuszczenia sali należy zgłosić Komisji przez podniesienie ręki. Na czas nieobecności kandydata na sali jego materiały egzaminacyjne pozostają zamknięte i pozostawione na jego stoliku. Każdorazowe wyjście kandydata z sali podczas egzaminu będzie odnotowane w protokole egzaminu z podaniem godziny wyjścia i powrotu na salę. Zakaz opuszczania sali w czasie pierwszych dwóch godzin dotyczy również osób, które wcześniej ukończyły lub zrezygnowały z egzaminu.
18. Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązania zadań zdający odkładają prace na brzeg stołu i pozostają na miejscach, oczekując na odbiór prac.
19. Jeśli zdający ukończył pracę przed czasem, zgłasza to przewodniczącemu przez podniesienie ręki i za jego przyzwoleniem wychodzi z sali, nie zakłócając pracy pozostałym zdającym.
20. Jeżeli kandydat korzysta w czasie egzaminu z pomocy lub udziela jej innym, Przewodniczący Komisji skreśla go z listy zdających i odnotowuje formę przewinienia w protokole.
21. Kandydaci mają prawo do składania zastrzeżeń merytorycznych do pytań przedmiotowych w czasie trwania egzaminu na przygotowanych przez Komisję kartach zastrzeżeń. Ze względu na charakter testu kompetencyjnego Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi nie przewiduje możliwości składania przez kandydatów zastrzeżeń do zadań testowych.
22. Od decyzji dotyczącej wyniku egzaminu przysługuje kandydatom odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej (Rektorat Śląskiej Akademii Medycznej ul. Warszawska 14, 40-006 Katowice) 14 dni od daty ogłoszenia wyników. Po tym dniu odwołania nie będą przyjmowane.
23. Tylko w okresie odwoławczym kandydat może otrzymać do wglądu swoją pracę egzaminacyjną .
24. Decyzję Rektora, która jest ostateczna, podjętą zgodnie z wnioskiem Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, kandydat otrzymuje drogą listowną.
25. Powyższa decyzja może być zaskarżona bezpośrednio do Naczelnego Sądu Administracyjnego, w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.
26. Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci, powinni po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego odebrać dokumenty osobiście lub zadysponować inną drogę zwrotu dokumentów.

Niniejszy regulamin należy przynieść na egzamin wstępny, a poniższe oświadczenie podpisać przy wejściu na salę egzaminacyjną w obecności Komisji Egzaminacyjnej.

OŚWIADCZENIE
Po zapoznaniu się z regulaminem przebiegu egzaminu wstępnego na studia medyczne na kierunku ................................... (wstawić nazwę kierunku wybranego przez kandydata: lekarski lub lekarsko-dentystyczny) Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach w roku akademickim 2005/2006, własnym podpisem poświadczam znajomość jego treści oraz zobowiązuję się do bezwzględnego podporządkowania się wyszczególnionym warunkom.

(Data) (Podpis kandydata)
(Imię i nazwisko)
(Adres zamieszkania)

 


 


Jednolity tekst uchwały dotyczącej kryteriów przyjęć na I rok studiów w roku akademickim 2006/2007
Uchwała nr 82/2005 Senatu Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach z dnia 15 czerwca 2005 roku


Senat Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, działając na podstawie art. 141 ust. 1 ustawy z dnia 12 września 1990 roku o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 65, poz. 385 i z późn. zm.) i §75 ust. 2–4 Statutu Śląskiej Akademii Medycznej, w związku z wdrożeniem od 2005 roku nowej formy egzaminu maturalnego, nie wnosi zastrzeżeń i akceptuje kryteria przyjęć na I rok studiów w roku akademickim 2006/2007 podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej akademii www.slam.katowice.pl w dniu 31 maja 2005 roku.
§1
1. Przyjęcia na I rok studiów dziennych dla kandydatów legitymujących się „nową” maturą na kierunek lekarski Wydziału Lekarskiego w Katowicach i Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym w Zabrzu odbywać się będą na podstawie:wyników egzaminu maturalnego w zakresie poszerzonym z trzech przedmiotów: biologii, chemii i fizyki oraz testu określającego predyspozycje intelektualne kandydatów.O kolejności umieszczenia na liście kandydatów decydować będzie liczba punktów uzyskanych na świadectwie maturalnym z wyżej wymienionych przedmiotów oraz punktów uzyskanych z testu określającego predyspozycje intelektualne kandydatów.
2. Przyjęcia na I rok studiów dziennych dla kandydatów legitymujących się „nową” maturą na kierunek lekarsko-dentystyczny Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym w Zabrzu odbywać się będą na podstawie:wyników egzaminu maturalnego w zakresie poszerzonym z trzech przedmiotów: biologii, chemii i fizyki oraz testu określającego predyspozycje intelektualne kandydatów.O kolejności umieszczenia na liście kandydatów decydować będzie liczba punktów uzyskanych na świadectwie maturalnym z wyżej wymienionych przedmiotów oraz punktów uzyskanych z testu określającego predyspozycje intelektualne kandydatów.
§2
Przyjęcia na I rok studiów dziennych dla kandydatów legitymujących się „nową” maturą na kierunki Wydziału Farmaceutycznego i Oddziału Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu odbywać się będą na podstawie:
1) na magisterskie studia na kierunku farmacja – uzyskania odpowiedniej liczby punktów z egzaminu maturalnego w zakresie poszerzonym z biologii i chemii oraz testu określającego predyspozycje intelektualne kandydatów.O kolejności umieszczenia na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskanych na świadectwie maturalnym z wyżej wymienionych przedmiotów oraz punktów uzyskanych z testu określającego predyspozycje intelektualne kandydatów.
2) na zawodowe studia na kierunku kosmetologia (licencjat) – uzyskania odpowiedniej liczby punktów z egzaminu maturalnego z biologii i chemii.Kandydaci, którzy na egzaminie maturalnym nie zdawali egzaminu z biologii i chemii, przystąpią do egzaminu pisemnego z tych przedmiotów organizowanego przez uczelnię.
3) na magisterskie studia na kierunku analityka medyczna – uzyskania odpowiedniej liczby punktów z egzaminu maturalnego w zakresie poszerzonym z biologii i chemii oraz testu określającego predyspozycje intelektualne kandydatów.O kolejności umieszczenia na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskanych na świadectwie maturalnym z wyżej wymienionych przedmiotów oraz punktów uzyskanych z testu określającego predyspozycje intelektualne kandydatów.
4) na zawodowe studia na kierunku analityka medyczna (licencjat) – uzyskania odpowiedniej liczby punktów z egzaminu maturalnego z biologii i chemii.Kandydaci, którzy na egzaminie maturalnym nie zdawali egzaminu z biologii i chemii, przystąpią do egzaminu pisemnego z tych przedmiotów organizowanego przez uczelnię.
5) na magisterskie studia na kierunku biotechnologia – uzyskania odpowiedniej liczby punktów z egzaminu maturalnego w zakresie poszerzonym z biologii i chemii oraz testu określającego predyspozycje intelektualne kandydatów.O kolejności umieszczenia na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskanych na świadectwie maturalnym z wyżej wymienionych przedmiotów oraz punktów uzyskanych z testu określającego predyspozycje intelektualne kandydatów.
6) na zawodowe studia na kierunku informatyka (licencjat) w specjalności bioinformatyka – uzyskania odpowiedniej liczby punktów z egzaminu maturalnego z matematyki oraz rozmowy kwalifikacyjnej wykazującej zainteresowania kandydata problemami medycznymi i biologią.Kandydaci, którzy na egzaminie maturalnym nie zdawali egzaminu z matematyki, przystąpią do egzaminu z tego przedmiotu organizowanego przez uczelnię.
§3
Przyjęcia na I rok studiów dziennych dla kandydatów legitymujących się „nową” maturą na kierunki Wydziału Opieki i Oświaty Zdrowotnej odbywać się będą na podstawie:
1) na zawodowe studia pielęgniarskie (licencjat) – uzyskania odpowiedniej liczby punktów z egzaminu maturalnego z biologii oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydaci, którzy nie zdawali biologii na egzaminie maturalnym, przystąpią do egzaminu z tego przedmiotu organizowanego przez uczelnię; kandydatów, którzy na maturze zdawali biologię, obowiązuje tylko rozmowa kwalifikacyjna.
2) na zawodowe studia położnicze (licencjat) – uzyskania odpowiedniej liczby punktów z egzaminu maturalnego z biologii oraz rozmowy kwalifikacyjnej.Kandydaci, którzy nie zdawali biologii na egzaminie maturalnym, przystąpią do egzaminu z tego przedmiotu organizowanego przez uczelnię; kandydatów, którzy na maturze zdawali biologię, obowiązuje tylko rozmowa kwalifikacyjna.
3) na zawodowe studia na kierunku fizjoterapia (licencjat) – uzyskania odpowiedniej liczby punktów z egzaminu maturalnego z biologii oraz odpowiedniej liczby punktów z testu sprawnościowego.Kandydaci, którzy nie zdawali biologii na egzaminie maturalnym, przystąpią do egzaminu z tego przedmiotu organizowanego przez uczelnię; kandydatów, którzy na maturze zdawali biologię, obowiązuje tylko test sprawnościowy.
§4
Przyjęcia na I rok studiów dziennych dla kandydatów legitymujących się „nową” maturą na kierunki Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu odbywać się będą na podstawie:
1) na zawodowe studia na kierunku zdrowie publiczne w specjalnościach dietetyka, zdrowie środowiskowe, epidemiologia i biostatystyka, ochrona zdrowia pracujących (licencjat) – uzyskania odpowiedniej liczby punktów z egzaminu
maturalnego z biologii.Kandydaci, którzy nie zdawali biologii na egzaminie maturalnym, przystąpią do egzaminu testowego z tego przedmiotu organizowanego przez uczelnię.
2) na zawodowe studia w specjalności ratownictwa medycznego (licencjat) na kierunku zdrowie publiczne – uzyskania odpowiedniej liczby punktów z egzaminu maturalnego z biologii, testu sprawności fizycznej oraz rozmowy kwalifikacyjnej oceniającej przydatność kandydata do zawodu.Kandydaci, którzy nie zdawali biologii na egzaminie maturalnym, przystąpią do egzaminu testowego z tego przedmiotu organizowanego przez uczelnię.
§5
Warunkiem przyjęcia na I rok studiów stacjonarnych w Śląskiej Akademii Medycznej dla kandydatów legitymujących się „nową” maturą jest posiadanie świadectwa maturalnego, zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych oraz uzyskanie odpowiedniej liczby punktów z wymaganych przedmiotów na świadectwie maturalnym, egzaminów, testów sprawnościowych lub rozmów kwalifikacyjnych.
§6
Przyjęcia na I rok studiów dziennych dla kandydatów legitymujących się „starą” maturą na kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny Wydziału Lekarskiego w Katowicach i Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym w Zabrzu odbywać się będą na podstawie:
1) na magisterskie studia na kierunku lekarskim – wyników ujednoliconego w skali kraju egzaminu w uczelni o porównywalnym poziomie wiedzy z „nową” maturą z trzech przedmiotów: biologii, chemii i fizyki. Oceny z tego egzaminu będą wystawiane na takich samych zasadach jak oceny egzaminu maturalnego.Studentów legitymujących się „starą” maturą obowiązuje również test na określenie predyspozycji intelektualnych.Egzamin będzie zdawany w ciągu dwóch dni: 1 dzień – egzamin z biologii i chemii, 2 dzień – egzamin z fizyki i test na określenie predyspozycji intelektualnych.O kolejności umieszczenia na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskanych na egzaminie w uczelni z 3 przedmiotów: biologii, chemii i fizyki oraz punktów uzyskanych na podstawie testu określającego predyspozycje intelektualne kandydatów.
2) na magisterskie studia na kierunku lekarsko-dentystycznym – wyników ujednoliconego w skali kraju egzaminu w uczelni o porównywalnym poziomie wiedzy z „nową” maturą z trzech przedmiotów: biologii, chemii i fizyki.Oceny z tego egzaminu będą wystawiane na takich samych zasadach jak oceny egzaminu maturalnego.Studentów legitymujących się „starą” maturą obowiązuje również test na określenie predyspozycji intelektualnych.Egzamin będzie zdawany w ciągu dwóch dni: 1 dzień – egzamin z biologii i chemii, 2 dzień – egzamin z fizyki i test na określenie predyspozycji intelektualnych.O kolejności umieszczenia na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskanych na egzaminie w uczelni z 3 przedmiotów: biologii, chemii i fizyki oraz punktów uzyskanych na podstawie testu określającego predyspozycje intelektualne kandydatów.
§7
Przyjęcia na I rok studiów dziennych dla kandydatów legitymujących się „starą” maturą na kierunki Wydziału Farmaceutycznego i Oddziału Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu odbywać się będą na podstawie:
1) na magisterskie studia na kierunku farmacja – egzaminu ujednoliconego w skali kraju z 2 przedmiotów: biologii i chemii o poziomie porównywalnym z wiedzą z nowej matury oraz testu określającego ich predyspozycje intelektualne.
2) na zawodowe studia na kierunku kosmetologia (licencjat) – uzyskania odpowiedniej liczby punktów z egzaminu pisemnego organizowanego przez uczelnię z zakresu biologii oraz chemii.
3) na uzupełniające studia magisterskie na kierunku kosmetologia – uzyskania odpowiedniej liczby punktów z egzaminu testowego z zakresu przedmiotów kierunkowych (zawodowych) oraz średniej ocen z przebiegu studiów zawodowych.
4) na magisterskie studia na kierunku analityka medyczna – egzaminu ujednoliconego w skali kraju z 2 przedmiotów: biologii i chemii o poziomie porównywalnym z wiedzą z nowej matury oraz testu określającego ich predyspozycje intelektualne.
5) na zawodowe studia na kierunku analityka medyczna (licencjat) – uzyskania odpowiedniej liczby punktów z egzaminu pisemnego organizowanego przez uczelnię z zakresu biologii i chemii.
6) na uzupełniające studia magisterskie na kierunku analityka medyczna – uzyskania odpowiedniej liczby punktów z egzaminu testowego z zakresu przedmiotów kierunkowych (zawodowych) oraz średniej ocen z przebiegu studiów zawodowych.
7) na magisterskie studia na kierunku biotechnologia – egzaminu ujednoliconego w skali kraju z 2 przedmiotów: biologii i chemii o poziomie porównywalnym z wiedzą z nowej matury oraz testu określającego ich predyspozycje intelektualne.
8) na zawodowe studia na kierunku informatyka (licencjat) w specjalności bioinformatyka – uzyskania odpowiedniej liczby punktów na podstawie egzaminu pisemnego z matematyki z zakresu szkoły średniej oraz rozmowy kwalifikacyjnej wykazującej zainteresowania kandydata problemami medycznymi i biologią.
§8
Przyjęcia na I rok studiów dziennych dla kandydatów legitymujących się „starą” maturą na kierunki Wydziału Opieki i Oświaty Zdrowotnej odbywać się będą na podstawie:
1) na zawodowe studia pielęgniarskie (licencjat) – uzyskania odpowiedniej liczby punktów na podstawie egzaminu testowego z biologii, organizowanego przez wydział oraz rozmowy kwalifikacyjnej.
2) na uzupełniające studia magisterskie dzienne na kierunku pielęgniarstwo – uzyskania odpowiedniej liczby punktów z egzaminu testowego z zakresu pielęgniarstwa oraz średniej ocen z przebiegu studiów zawodowych.
3) na zawodowe studia położnicze (licencjat) – uzyskania odpowiedniej liczby punktów na podstawie egzaminu testowego z biologii, organizowanego przez wydział oraz rozmowy kwalifikacyjnej.
4) na uzupełniające studia magisterskie dzienne na kierunku położnictwo – uzyskania odpowiedniej liczby punktów z egzaminu testowego z zakresu położnictwa oraz średniej ocen z przebiegu studiów zawodowych.
5) na zawodowe studia na kierunku fizjoterapia (licencjat) – uzyskania odpowiedniej liczby punktów egzaminu testowego z biologii w zakresie nauki o człowieku oraz testu sprawnościowego.
6) na uzupełniające studia magisterskie na kierunku fizjoterapia – uzyskania odpowiedniej liczby punktów z egzaminu testowego z zakresu fizjoterapii oraz średniej ocen z przebiegu studiów zawodowych.
§9
Przyjęcia na I rok studiów dziennych dla kandydatów legitymujących się „starą” maturą na kierunki Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu odbywać się będą na podstawie:
1) na zawodowe studia w specjalnościach dietetyka, zdrowie środowiskowe, epidemiologia i biostatystyka, ochrona zdrowia dla pracujących na kierunku zdrowie publiczne (licencjat) – uzyskania odpowiedniej liczby punktów z egzaminu testowego z biologii oraz rozmowy kwalifikacyjnej.
2) na zawodowe studia w specjalności ratownictwa medycznego (licencjat) na kierunku zdrowie publiczne – uzyskania odpowiedniej liczby punktów z egzaminu testowego z biologii, testu sprawnościowego oraz rozmowy kwalifikacyjnej oceniającej przydatność kandydata do zawodu.
3) na uzupełniające studia magisterskie dzienne na kierunku zdrowie publiczne – uzyskania odpowiedniej liczby punktów na podstawie konkursu ocen uzyskanych z przebiegu studiów licencjackich na kierunku zdrowie publiczne oraz rozmowy kwalifikacyjnej.
§10
Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w §§ 1–9 (z wyłączeniem pkt 3 i 6 §7, pkt 2,4,6 §8 i pkt 3 §9), przyjmowani będą w ramach limitu laureaci I stopnia olimpiad centralnych: biologicznej, chemicznej, fizycznej i matematycznej, skierowani przez Główny Komitet Olimpiad na wydziały lekarskie, Oddział Stomatologiczny, Wydział Farmaceutyczny i Oddział Medycyny Laboratoryjnej, na Wydział Opieki i Oświaty Zdrowotnej oraz Wydział Zdrowia Publicznego.
§11
1. Przyjęcia na I rok studiów wieczorowych dla kandydatów na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny Wydziału Lekarskiego w Katowicach oraz Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym w Zabrzu odbywać się będą na podstawie:
– dla kandydatów legitymujących się „nową” maturą – wyników egzaminu maturalnego z trzech przedmiotów: biologii, chemii i fizyki, dla osób, które ubiegały się o przyjęcie na studia na kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny, a nie zostały przyjęte w wyniku postępowania kwalifikacyjnego, oraz złożenie zobowiązania o opłacaniu studiów.
– dla kandydatów legitymujących się „starą” maturą – wyników egzaminu wstępnego na studia stacjonarne, zdawanego w roku 2005/2006 na kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny w akademiach medycznych w kraju, a nie zakwalifikowanych na nie w wyniku postępowania rekrutacyjnego, oraz złożenie zobowiązania o opłacaniu studiów.
2. Przyjęcia na I rok studiów wieczorowych dla kandydatów na kierunek farmacja na Wydziale Farmaceutycznym w Sosnowcu odbywać się będą na podstawie:
– dla kandydatów legitymujących się „nową” maturą – wyników egzaminu maturalnego z biologii i chemii, dla osób, które ubiegały się o przyjęcie na studia na kierunek farmacja i nie zostały przyjęte w wyniku postępowania kwalifikacyjnego, oraz złożenie zobowiązania o opłacaniu studiów.
– dla kandydatów legitymujących się „starą” maturą – wyników egzaminu wstępnego dla osób, które ubiegały się o przyjęcie na studia na kierunek farmacja i nie zostały przyjęte w wyniku postępowania kwalifikacyjnego, oraz złożenie zobowiązania o opłacaniu studiów.
3. Przyjęcia na I rok studiów wieczorowych dla kandydatów na kierunek zdrowie publiczne na Wydziale Zdrowia Publicznego w Bytomiu odbywać się będą na podstawie:
– dla kandydatów legitymujących się „nową” maturą – wyników egzaminu maturalnego dla osób, które ubiegały się o przyjęcie na studia na kierunek zdrowie publiczne i nie zostały przyjęte w wyniku postępowania kwalifikacyjnego, oraz złożenie zobowiązania o opłacaniu studiów.
– dla kandydatów legitymujących się „starą” maturą – wyników egzaminu wstępnego na studia stacjonarne, zdawanego w roku 2005/2006 na kierunek zdrowie publiczne, a nie zakwalifikowanych na nie w wyniku postępowania rekrutacyjnego, oraz złożenie zobowiązania o opłacaniu studiów.
– dla kandydatów na uzupełniające studia magisterskie – uzyskania odpowiedniej liczby punktów na podstawie konkursu ocen uzyskanych z przebiegu studiów licencjackich, rozmowy kwalifikacyjnej oraz złożenie zobowiązania o opłacaniu studiów.
§12
1. Przyjęcia na I rok studiów zaocznych zawodowych dla kandydatów na kierunki: kosmetologia (licencjat), analityka medyczna (licencjat) Wydziału Farmaceutycznego i Oddziału Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu odbywać się będą na podstawie:
– dla kandydatów legitymujących się „nową” maturą – uzyskania odpowiedniej liczby punktów z egzaminu maturalnego z biologii i chemii. Kandydaci, którzy na egzaminie maturalnym nie zdawali egzaminu z biologii i chemii, przystąpią do egzaminu pisemnego z tych przedmiotów organizowanego przez uczelnię; złożenia zobowiązania o opłacaniu studiów przez cały ich okres.
– dla kandydatów legitymujących się „starą” maturą – uzyskania odpowiedniej liczby punktów z egzaminu pisemnego organizowanego przez uczelnię z zakresu biologii i chemii; złożenia zobowiązania o opłacaniu studiów przez cały ich okres.
2. Przyjęcia na I rok studiów zaocznych zawodowych – uzupełniających do licencjatu pielęgniarstwa (3-semestralnych) na Wydziale Opieki i Oświaty Zdrowotnej w Katowicach odbywać się będą na podstawie:
– posiadania świadectwa dojrzałości oraz dyplomu ukończenia 5-letniego liceum medycznego, kształcącego w zawodzie pielęgniarki (dla absolwentów, którzy rozpoczęli naukę w roku szkolnym 1980/1981 i powyżej);
– uzyskania odpowiedniej liczby punktów na podstawie testu z zakresu pielęgniarstwa organizowanego przez Wydział. Test obejmuje wiadomości z zakresu średniej szkoły medycznej; złożenia zobowiązania o opłacaniu studiów przez cały ich okres.
3. Przyjęcia na I rok studiów zaocznych zawodowych – uzupełniających do licencjatu położnictwa (2-semestralnych) na Wydziale Opieki i Oświaty Zdrowotnej w Katowicach odbywać się będą na podstawie:
– posiadania świadectwa dojrzałości oraz dyplomu ukończenia 2,5-letniej medycznej szkoły zawodowej, kształcącej w zawodzie położnej;
– uzyskania odpowiedniej liczby punktów na podstawie testu z zakresu położnictwa organizowanego przez wydział. Test obejmuje wiadomości z zakresu średniej szkoły medycznej; złożenia zobowiązania o opłacaniu studiów przez cały ich okres.
4. Przyjęcia na I rok zaocznych studiów zawodowych dla kandydatów na kierunek zdrowie publiczne w specjalności: dietetyka, zdrowie środowiskowe, epidemiologia i biostatystyka, ochrona zdrowia pracujących (licencjat) Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu odbywać się będą na podstawie:
– dla kandydatów legitymujących się „nową” maturą – wyniku rozmowy kwalifikacyjnej oraz złożenie zobowiązania o opłacaniu studiów.
– dla kandydatów legitymujących się „starą” maturą – wyniku rozmowy kwalifikacyjnej oraz złożenie zobowiązania o opłacaniu studiów.
5. Przyjęcia na I rok zaocznych uzupełniających studiów magisterskich na kierunek zdrowie publiczne dla kandydatów na kierunek zdrowie publiczne Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu odbywać się będą na podstawie:
– na zaoczne uzupełniające studia magisterskie na kierunku zdrowie publiczne – uzyskania odpowiedniej liczby punktów na podstawie konkursu ocen uzyskanych z przebiegu studiów licencjackich, rozmowy kwalifikacyjnej oraz złożenie zobowiązania o opłacaniu studiów.
§13
Limity przyjęć na studia dzienne, wieczorowe i zaoczne w roku akademickim 2005/2006 zostaną określone na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia.
§14
Obywatele polscy posiadający matury zagraniczne lub maturę międzynarodową z wynikiem liczącym co najmniej 42 punkty oraz osoby wymienione w art. 33a ust. 2 ustawy o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 65, poz. 385 i z późn. zm.) podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według tych samych zasad, co kandydaci legitymujący się „starą” maturą, z zastrzeżeniem, że przedstawione świadectwo uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju wystawienia tego świadectwa.
§15
Zasady rekrutacji obcokrajowców nie posiadających karty stałego pobytu w Polsce i nie będących obywatelami krajów Unii Europejskiej:
– rektor rozpatruje dokumenty kandydatów, w szczególności: deklarację obywatelstwa, zobowiązanie płatności, świadectwo maturalne, a w przypadkach szczególnych świadectwo ukończenia szkoły średniej lub równorzędnej, z uwzględnieniem programu nauczania i ocen z przedmiotów: biologia, fizyka i chemia;
– w przypadkach wątpliwości dotyczących rodzaju świadectwa lub szkoły ukończonej przez kandydata, zwraca się do odpowiednich organów z zapytaniami;
– obcokrajowcy mający studiować na warunkach stypendium Rządu RP oraz „bez świadczeń” są kierowani do uczelni przez Ministerstwo Zdrowia w ramach limitu przyjęć.

Rektor
Prof. zw. dr hab. Tadeusz Wilczok

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że zapoznałam /zapoznałem się z niniejszym „Regulaminem egzaminu wstępnego...” i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
Numer kandydata Nazwisko i imię

Data urodzenia
dzień miesiąc rok

Sosnowiec, 6–7 lipca 2005 r. Podpis kandydata

Uchwały Senatu ŚAM w pełnym brzmieniu- tutaj:
http://www.slam.katowice.pl/bip/bip_2004.html

 

 
Z RAD WYDZIAŁÓW

WYDZIAŁ LEKARSKI W ZABRZU


7 kwietnia 2005


Doktoraty


Marcin KRYWULT:

Badania dysfunkcji układu ruchowego narządu żucia z zastosowaniem Badawczych Kryteriów Diagnostycznych Zaburzeń Skroniowo-Żuchwowych według Dworkina i Le Resche. (rozprawa wyróżniona)
Promotor:
dr hab. Stefan Baron, prof. nadzw. ŚAM
Recenzenci:
prof. dr hab. Antoni Karasiński
prof. dr hab. Maciej Romanowicz (UM Łódź)


Olga MICHLEWICZ:
Porównanie wyników leczenia endodontycznego zębów po opracowaniu kanałów korzeniowych metodą ręczną Step-Back i maszynową Crown-Down. (rozprawa wyróżniona)
Promotor:
dr hab. Lidia Postek-Stefańska
Recenzenci:
dr hab. Krystyna Lisiecka (PAM Szczecin)
prof. dr hab. Leszek Ilewicz


Aleksandra MOSTOWY:
Stężenie wybranych cytokin i chemiluminescencja neutrofilów u chorych z rakiem podstawnokomórkowym skóry leczonych metodą fotodynamiczną.
Promotor:
prof. dr hab. Aleksander Sieroń
Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Halina Podbielska (Polit. Wrocł.)

dr hab. Wojciech Król, prof. nadzw. ŚAM

Elżbieta NOWARA:
Wpływ przerw w radioterapii i chemioterapii na przeżycia chorych na drobnokomórkowego raka płuc.
Promotor:
doc. dr hab. Rafał Suwiński (Inst. Onkologii Gliwice)
Recenzenci:
prof. dr hab. Marian Reinfuss (Inst. Onkologii Kraków)
doc. dr hab. Rafał Tarnawski (Inst. Onkologii Gliwice)


Artur PIETRUSA:
Diagnostyka fotodynamiczna błony śluzowej pęcherza moczowego. (rozprawa wyróżniona)
Promotor:
prof. dr hab. Aleksander Sieroń
Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Halina Podbielska (Polit. Wrocł.)
dr hab. Andrzej Paradysz, prof. nadzw. ŚAM


Joanna WOŹNIAK:
Wpływ naczyniowego czynnika wzrostu śródbłonka (VEGF) na gastroprotekcję w postresowych owrzodzeniach błony śluzowej żołądka u szczurów.
Promotor:
dr hab. Jadwiga Jośko
Recenzenci:
prof. dr hab. Zygmunt Stęplewski
prof. dr hab. Tomasz Brzozowski (CM UJ Kraków)


Sylwia WÓJCIK:
Zapotrzebowanie na zabiegi z zakresu chirurgii stomatologicznej na podstawie danych Poradni Chirurgii Stomatologicznej Specjalistycznej Lecznicy Stomatologicznej w Bytomiu ŚAM w Katowicach.
Promotor:
prof. dr hab. Bogna Pogorzelska-Stronczak
Recenzenci:
prof. dr hab. Helena Łangowska-Adamczyk
prof. dr hab. Jerzy Malinowski (PAM Szczecin)


10 maja 2005


Doktoraty


Tatiana AUGUSTYN-IWACHÓW:
Stężenie czynnika wzrostu hepatocytów (HGF) u dzieci z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu B leczonych interferonem.
Promotor:
prof. dr hab. Antoni Dyduch
Recenzenci:
prof. dr hab. Krystyna Karczewska
prof. dr hab. Krystyna Wąsowska-Królikowska (UM Łódź)


Ewa GOLEMIEC:
Przewlekłe choroby dolnych dróg oddechowych u dzieci – analiza kliniczno-prognostyczna z uwzględnieniem obrazu tomografii komputerowej wysokiej rozdzielczości.
Promotor:
prof. dr hab. Krystyna Karczewska
Recenzenci:
prof. dr hab. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska (Collegium Medicum Bydgoszcz)
dr hab. Stanisław Skrzelewski


Beata ŁABUZ-ROSZAK:
Ocena funkcji autonomicznych u chorych na wybrane schorzenia ośrodkowego układu nerwowego.
Promotor:
prof. dr hab. Krystyna Pierzchała
Recenzenci:
prof. dr hab. Wiesław Drozdowski (AM Białystok)
dr hab. Zofia Kazibutowska-Zarańska, prof. nadzw. ŚAM


Aurelia MORAWIEC-KNYSAK:
Stan kośćca i jego wykładników biochemicznych u dzieci z fenyloketonurią. (rozprawa wyróżniona)
Promotor:
prof. dr hab. Antoni Dyduch
Recenzenci:
prof. dr hab. Wojciech Pluskiewicz
prof. dr hab. Krystyna Wąsowska-Królikowska (UM Łódź)


Maja NASIEK:
Wybrane biochemiczne wskaźniki ryzyka miażdżycy u kobiet z zespołem policystycznych jajników.
Promotor:
prof. dr hab. Beata Kos-Kudła
Recenzenci:
dr hab. Marek Bolanowski (AM Wrocław)
dr hab. Andrzej Witek


Małgorzata RUSEK-ZYCHMA:
Ocena ekspresji białka p53 w bioptatach błony śluzowej żołądka u dzieci i dorosłych zakażonych Helicobacter pylori.
Promotor:
prof. dr hab. Krystyna Karczewska
Recenzenci:
prof. dr hab. Antoni Dyduch
dr hab. Krzysztof Fyderek (CM UJ Kraków)


Tomasz STĘPIEŃ:
Ocena zrostów w jamie otrzewnej u szczurów w zależności od zastosowanych rodzajów siatek chirurgicznych.
Promotor:
dr hab. Krystyn Sosada, prof. nadzw. ŚAM
Recenzenci:
prof. dr hab. Jerzy Ładny (AM Białystok)
prof. dr hab. Wojciech Rokicki


Iwona WYSOCZAŃSKA-JANKOWICZ:

Przebieg procesu gojenia doświadczalnie zranionej miazgi zębowej po zastosowaniu wybranych materiałów. (rozprawa wyróżniona)
Promotor:
dr hab. Lidia Postek-Stefańska
Recenzenci:
prof. dr hab. Urszula Kaczmarek (AM Wrocław)
prof. dr hab. Zbigniew Szczurek


19 maja 2005


Kolokwium habilitacyjne


Dr n. med. Jerzy SŁOWIŃSKI:

Ekspresja genów kodujących histony w nowotworach gleju gwiaździstego i jej znaczenie prognostyczne u chorych leczonych operacyjnie.
Recenzenci:
prof. dr hab. Wielisław Papierz (UM Łódź)
prof. dr hab. Stanisław Szala (Inst. Onkologii Gliwice)
prof. dr hab. Henryk Majchrzak


Doktoraty


Alina OSTAŁOWSKA:
Ocena płynu stawowego w wybranych schorzeniach stawu kolanowego. (rozprawa wyróżniona)
Promotor:
dr hab. Ewa Birkner
Recenzenci:
prof. dr hab. Edward Bańkowski (AM Białystok)
prof. dr hab. Krystyna Olczyk

Daria PIETRASZEWSKA:
Badania porównawcze stanu zdrowia jamy ustnej u dzieci mieszkających w rejonie oddziaływania Huty Cynku i Ołowiu „Miasteczko Śląskie”.
Promotor:
dr hab. Lidia Postek-Stefańska
Recenzenci:
prof. dr hab. Krystyna Lisiecka (PAM Szczecin)
dr hab. Stefan Baron, prof. nadzw. ŚAM

Agnieszka RACZKOWSKA-SIOSTRZONEK:
Opracowanie wzorca porady medycznej dotyczącego badania jamy ustnej na podstawie analizy poziomu wiedzy na temat choroby nowotworowej.
Promotor:
prof. dr hab. Bogna Pogorzelska-Stronczak
Recenzenci:
prof. dr hab. Helena Łangowska-Adamczyk
prof. dr hab. Krystyna Lisiecka (AE Katowice)

Tomasz TIMEK:
Fizjologia zastawki mitralnej po zastosowaniu plastyki sposobem Alfieriego.
Promotor:
prof. dr hab. Marian Zembala
Recenzenci:
prof. dr hab. Janusz Zasłonka (UM Łódź)
dr hab. Tomasz Kukulski


9 czerwca 2005


Kolokwium habilitacyjne


dr n. med. Hanna MISIOŁEK:
Zastosowanie obupłucnej wentylacji wysokimi częstotliwościami do zabiegów resekcji miąższu płuca.
Recenzenci:
prof. dr hab. Andrzej Kübler (AM Wrocław)
prof. dr hab. Andrzej Nestorowicz (AM Lublin)
prof. dr hab. Wojciech Rokicki


Doktoraty


Tomasz BIENEK:
Wpływ wyników leczenia złamania końca dalszego kości promieniowej na występowanie zespołów uciskowych nerwów obwodowych kończyny górnej.
Promotor:
dr hab. Damian Kusz, prof. nadzw. ŚAM
Recenzenci:
prof. dr hab. Jan Skowroński (AM Białystok)
prof. dr hab. Krystyna Pierzchała


Adam DZIELICKI:
Ocena przebiegu klinicznego oraz wybranych parametrów diagnostycznych u pacjentów z miastenią rzekomoporaźną przed i po operacji usunięcia grasicy metodą wideo-torakoskopową.
Promotor:
dr hab. Zofia Kazibutowska-Zarańska, prof. nadzw. ŚAM
Recenzenci:
dr hab. Katarzyna Rowińska-Marcińska (AM Warszawa)
prof. dr hab. Krystyna Pierzchała


Grzegorz GARBAS:
Związek polimorfizmu Ser326Cys genu hOGG1 z ryzykiem rozwoju raka niedrobnokomórkowego płuca.
Promotor:
prof. dr hab. Janusz Gumprecht
Recenzenci:
dr hab. Andrzej Ciechanowicz (PAM Szczecin)
prof. dr hab. Marek Rokicki


Tomasz GIEMZA:
Stężenia adiponektyny u chorych hemodializowanych oraz po udanym zabiegu przeszczepiania nerki. (rozprawa wyróżniona)
Promotor:
prof. dr hab. Janusz Gumprecht
Recenzenci:
prof. dr hab. Jolanta Małyszko (AM Białystok)
dr hab. Jerzy Chudek


Marcin JANECKI:
Wpływ nowych pochodnych argininowazopresyny na tętnicze ciśnienie krwi, diurezę i wydalanie elektrolitów z moczem u szczurów. (rozprawa wyróżniona)
Promotor:
prof. dr hab. Henryk Trzeciak
Recenzenci:
prof. dr hab. Leszek Szadujkis-Szadurski (Collegium Medicum Bydgoszcz)
prof. dr hab. Andrzej Plech


Anna KASTELIK:
Wpływ bruksizmu na wybrane parametry przyzębia i twardych tkanek zębów.
Promotor:
dr hab. Stefan Baron, prof. nadzw. ŚAM
Recenzenci:
dr hab. Halina Panek (AM Wrocław)
dr hab. Lidia Postek-Stefańska


Bernadeta SKROK-WOLSKA:
Analiza działalności I Katedry i Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w Zabrzu i jej wpływ na rozwój chirurgii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej.
Promotor:
prof. dr hab. Tadeusz Cieślik
Recenzenci:
dr hab. Józef Zienkiewicz, prof. nadzw. AM w Gdańsku
dr hab. Janusz Drugacz, prof. nadzw. ŚAM


Ewa SKRZYPCZYŃSKA:

Związek polimorfizmu genu kodującego oksydoreduktazę NAD(P)H:chinon z ryzykiem rozwoju raka niedrobnokomórkowego płuca. (rozprawa wyróżniona)
Promotor:
prof. dr hab. Janusz Gumprecht
Recenzenci:
dr hab. Andrzej Ciechanowicz (PAM Szczecin)
dr hab. Dariusz Ziora, prof. nadzw. ŚAM


Aleksandra SMOŁKA-MICHNO:
Porównanie gojenia się ubytków kostnych żuchwy królików wypełnionych kopolimerem glikolidu z laktydem oraz jego kompozytem z włóknami węglowymi.
Promotor:
prof. dr hab. Tadeusz Cieślik
Recenzenci:
dr hab. Jan Wnukiewicz (AM Wrocław)
prof. dr hab. Zbigniew Szczurek


Małgorzata STOJEWSKA:
Subpopulacje CD4+ i CD8+ limfocytów T dziewiczych CD45RA+ oraz limfocytów T pamięci CD45RO+ u dzieci szkolnych leczonych mechaniczną wentylacją w okresie noworodkowym. (rozprawa wyróżniona)
Promotor:
dr hab. Wojciech Król, prof. nadzw. ŚAM
Recenzenci:
prof. dr hab. Maria Czeszyńska (PAM Szczecin)
dr hab. Janusz Świetliński, prof. nadzw. ŚAM


Andrzej TOMCZYK:
Ocena jakości i komfortu życia u wybranych oparzonych leczonych w Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. (rozprawa wyróżniona)
Promotor:
prof. dr hab. Jerzy Strużyna
Recenzenci:
dr hab. Jacek Puchała (CM UJ Kraków)
prof. dr hab. Antoni Florkowski (UM Łódź)
dr hab. Jerzy Arendt, prof. nadzw. ŚAM


Andrzej URBAN:
Późny odczyn popromienny w obrębie gruczołów ślinowych u chorych leczonych promieniami z powodu nowotworów głowy i szyi.
Promotor:
doc. dr hab. Leszek Miszczyk (Inst. Onkologii Gliwice)
Recenzenci:
dr hab. Roman Makarewicz, prof. nadzw. Collegium Medicum w Bydgoszczy
dr hab. Maciej Misiołek


Ireneusz WARZOCHA:
Zakrzepica żył głębokich kończyn dolnych u chorych po rekonstrukcyjnych operacjach aorty brzusznej i tętnic kończyn dolnych w materiale własnym.
Promotor:
prof. dr hab. Marek Motyka
Recenzenci:
prof. dr hab. Wacław Majewski (AM Poznań)
prof. dr hab. Lech Cierpka


30 czerwca 2005


Kolokwium habilitacyjne


dr n. med. Eugeniusz CZECIOR: Wiązanie cystatyny przez komórki raka krtani i jej wykorzystanie w diagnostyce raka płaskonabłonkowego.
Recenzenci:
prof. dr hab. Wiesław Gołąbek (AM Lublin)
prof. dr hab. Edward Bańkowski (AM Białystok)
prof. dr hab. Wojciech Golusiński (AM Poznań)


Doktoraty


Adam BŁAŻELONIS: Stężenie IL-6 i TGF-ß1 u chorych z restenozą naczyń wieńcowych. (rozprawa wyróżniona)
Promotor:
prof. dr hab. Barbara Zubelewicz-Szkodzińska
Recenzenci:
prof. dr hab. Lech Poloński
prof. dr hab. Henryk Stępień (UM Łódź)


Jarosław DOLIŃSKI:

Ocena stanu narządu żucia dzieci i młodzieży szkolnej z regionu Podbeskidzia.
Promotor:
prof. dr hab. Leszek Ilewicz
Recenzenci:
dr hab. Jadwiga Sadlak-Nowicka, prof. nadzw. AM w Gdańsku
dr hab. Lidia Postek-Stefańska


Agata DUSZAŃSKA:

Echokardiograficzna ocena funkcji lewej komory serca u chorych z nawrotnym częstoskurczem przedsionkowo-komorowym i nawrotnym częstoskurczem przedsionkowo-komorowym węzłowym leczonych za pomocą ablacji prądem RF.
Promotor:
dr hab. Zbigniew Kalarus
Recenzenci:
prof. dr hab. Hanna Szwed (Inst. Kardiologii Warszawa)
dr hab. Joanna Ścieszka


Rafał FIRA:

Ocena głosu po chirurgicznym leczeniu przewlekłych przerostowych zmian zapalnych fałdów głosowych. (rozprawa wyróżniona)
Promotor:
prof. dr hab. Grzegorz Namysłowski
Recenzenci:
prof. dr hab. Grażyna Mielnik-Niedzielska (AM Lublin)
prof. dr hab. Jurek Olszewski (UM Łódź)


Zbigniew GIERLOTKA:

Stężenia wybranych cytokin w zaburzeniach stresowych pourazowych.
Promotor:
dr hab. Robert T. Hese, prof. nadzw. ŚAM
Recenzenci:
prof. dr hab. Antoni Florkowski (UM Łódź)
dr hab. Andrzej Wiczkowski, prof. nadzw. ŚAM


Rafał KACHEL:

Wielopłaszczyznowa i trójwymiarowa rekonstrukcja obrazu spiralnej wielorzędowej tomografii komputerowej u chorych z zespołem bólowym lędźwiowo-krzyżowego odcinka kręgosłupa.
Promotor:
dr hab. Stanisław Skrzelewski
Recenzenci:
dr hab. Marek Sąsiadek, prof. nadzw. AM we Wrocławiu
dr hab. Jan Baron


Jarosław KUCIA:

Odległe wyniki badań wentylacyjnych i fonacyjnych u chorych po arytenoidektomii laserowej.
Promotor:
dr hab. Maciej Misiołek
Recenzenci:
prof. dr hab. Wojciech Golusiński (AM Poznań)
dr hab. Jerzy Kozielski, prof. nadzw. ŚAM


Ewa MARKOWICZ-PAWLUS:

Ryzyko pęknięcia wolnej ściany lewej komory u chorych ze świeżym zawałem mięśnia sercowego leczonych metodą angioplastyki wieńcowej.
Promotor:
dr hab. Zbigniew Kalarus
Recenzenci:
prof. dr hab. Jan Wodniecki
prof. dr hab. Waldemar Banasiak (Wojskowy Szpital Kliniczny Wrocław)


Tomasz NIKLEWSKI:

Echokardiografia obciążeniowa w ocenie funkcji mechanicznych zastawek wszczepionych u chorych z wąskim pierścieniem aortalnym. (rozprawa wyróżniona)
Promotor:
prof. dr hab. Marian Zembala
Recenzenci:
prof. dr hab. Hanna Szwed (Inst. Kardiologii Warszawa)
prof. dr hab. Jan Wodniecki


Barbara RYBUS-KALINOWSKA:

Wybrane wskaźniki stresu oksydacyjnego u kobiet z autoimmunologicznymi chorobami tarczycy.
Promotor:
prof. dr hab. Krystyna Żwirska-Korczala
Recenzenci:
dr hab. Wiesława Bartnik (Inst. Onkologii Gliwice)
dr hab. Bogdan Marek


Piotr RZYTKI:

Okołodobowa sekrecja i metabolizm melatoniny a wybrane parametry osi przysadkowo-gonadalnej u mężczyzn z przewlekłym aktywnym zapaleniem i marskością wątroby.
Promotor:
dr hab. Bogdan Marek
Recenzenci:
dr hab. Zofia Ostrowska
prof. dr hab. Michał Karasek (UM Łódź)


Ewelina SZLISZKA:

Cytotoksyczne działanie ligandu czynnika martwicy nowotworu indukującego apoptozę (TRAIL) na komórki raka pęcherza moczowego po zastosowaniu terapii fotodynamicznej. (rozprawa wyróżniona)
Promotor:
dr hab. Wojciech Król, prof. nadzw. ŚAM
Recenzenci:
prof. dr hab. Aleksander Sieroń
prof. dr hab. Henryk Zieliński (Wojskowy Inst. Medyczny Warszawa)


Karol SZYLUK:

Przydatność metody endoskopowej z wykorzystaniem jednego dostępu w leczeniu operacyjnym zespołu kanału nadgarstka.
Promotor:
dr hab. Jerzy Widuchowski
Recenzenci:
dr hab. Damian Kusz, prof. nadzw. ŚAM
prof. dr hab. Wojciech Marczyński (Wojskowy Inst. Medyczny Warszawa)


Rafał ZYCH:

Próba leczenia stanów lękowych w chorobach rozrostowych układu krwiotwórczego. (rozprawa wyróżniona)
Promotor:
dr hab. Ewa Ziółko
Recenzenci:
prof. dr hab. Danuta Sońta-Jakimczyk
dr hab. Wojciech Gruszczyński, prof. nadzw. UM w Łodzi

WYDZIAŁ LEKARSKI W KATOWICACH


7 kwietnia 2005


Doktoraty


Jarosław KÓSKA:

Ocena skuteczności przedszpitalnego postępowania ratowniczego u chorych z obrażeniami ciała na terenie miasta Katowic.
Promotor:
prof. dr hab. Zbigniew Kalina
Recenzenci:
dr hab. Przemysław Jałowiecki, prof. nadzw. ŚAM
prof. dr hab. Juliusz Jakubaszko (AM Wrocław)


Ewa KRZYSTANEK:

Aktywność fosfolipazy A2 i fosfolipazy D w płytkach krwi pacjentów z chorobą Alzheimera, otępieniem naczyniopochodnym i udarem niedokrwiennym mózgu. (rozprawa wyróżniona)
Promotor:
dr hab. Grzegorz Opala, prof. nadzw. ŚAM
Recenzenci:
prof. dr hab. Andrzej Plech
prof. dr hab. Maria Barcikowska (PAN Warszawa)


Dorota OPŁAWSKA:

Porównawcza ocena zmian topograficznych tarczy nerwu wzrokowego w farmakologicznej monoterapii jaskry pierwotnej otwartego kąta.
Promotor:
dr hab. Maria Formińska-Kapuścik
Recenzenci:
prof. dr hab. Wanda Romaniuk
prof. dr hab. Janusz Czajkowski (Inst. „Centrum Zdrowia Matki Polki” Łódź)


5 maja 2005


Doktorat


Paweł ŻUREK:

Wpływ suplementacji płynu kardioplegicznego L-karnityną na ochronę mięśnia sercowego u chorych poddawanych operacji pomostowania aortalno-wieńcowego.
Promotor:
prof. dr hab. Stanisław Woś
Recenzenci:
dr hab. Jan Rogowski, prof. nadzw. AM w Gdańsku
dr hab. Paweł Buszman


2 czerwca 2005


Kolokwium habilitacyjne


dr n. med. Tomasz URBANEK:

Programowana śmierć komórki w patogenezie przewlekłej niewydolności żylnej.
Recenzenci:
prof. dr hab. Wojciech Sawicki (AM Warszawa)
prof. dr hab. Piotr Szyber (AM Wrocław)
prof. dr hab. Eugeniusz Kucharz


Doktoraty


Anna BŁACH:

Występowanie zapalenia przyzębia a stężenie cytokin prozapalnych w surowicy oraz zmiany w układzie sercowo-naczyniowym u chorych po przeszczepieniu nerki.
Promotor:
dr hab. Edward Franek
Recenzenci:
prof. dr hab. Magdalena Durlik (AM Warszawa)
prof. dr hab. Eugeniusz Kucharz
prof. dr hab. Jerzy Krupiński


Anna DĄBKOWSKA-HUĆ:

Wartość kliniczna ekspresji genów dla 5-a-reduktazy typu 1 i typu 2 u pacjentek z hirsutyzmem.
Promotor:
prof. dr hab. Piotr Skałba
Recenzenci:
prof. dr hab. Artur Jakimiuk (AM Lublin)
dr hab. Andrzej Witek


Olga DOMAŃSKA:

Ocena parametrów przepływu naczyniowego i zmian zapisu elektroretinografii wieloogniskowej w zwyrodnieniu barwnikowym siatkówki. (rozprawa wyróżniona)
Promotor:
dr hab. Maria Formińska-Kapuścik
Recenzenci:
prof. dr hab. Janusz Czajkowski (Inst. „Centrum Zdrowia Matki Polki” Łódź)
prof. dr hab. Wanda Romaniuk


Tomasz GAWLIK:

Wpływ oscylacji stężenia glukozy w medium na ekspresję genów receptorów AT1 i AT2 w ludzkich komórkach śródbłonka i komórkach mięśni gładkich in vitro. (rozprawa wyróżniona)
Promotor:
prof. dr hab. Jan Gmiński
Recenzenci:
prof. dr hab. Józef Drzewoski (UM Łódź)
prof. dr hab. Jan Duława


Włodzimierz JANIC:

Zmiany białek włóknistych tkanki łącznej ścięgna piętowego w procesie fizjologicznego starzenia.
Promotor:
prof. dr hab. Krystyna Olczyk
Recenzenci:
prof. dr hab. Ewa Szaflarska-Stojko
dr hab. Janusz Popko (AM Białystok)


Joanna LEKSTON-MADEJ:

Zastosowanie przeszczepu błony owodniowej w terapii zwyrodnienia pęcherzowego rogówki.
Promotor:
dr hab. Stanisława Gierek-Ciaciura
Recenzenci:
prof. dr hab. Wanda Romaniuk
prof. dr hab. Roman Goś (UM Łódź)


Katarzyna Dagmara LESZCZYŃSKA:

Ocena respektowania praw pacjenta w opinii matek rodzących w wybranych oddziałach położniczych i salach porodowych województwa śląskiego.
Promotor:
prof. dr hab. Władysław Nasiłowski
Recenzenci:
prof. dr hab. Elżbieta Krajewska-Kułak (AM Białystok)
dr hab. Violetta Skrzypulec, prof. nadzw. ŚAM
prof. dr hab. Jan Zejda


Maciej TAŻBIREK:

Zmiany właściwości reologicznych krwi i osocza u chorych z obturacyjnym zespołem bezdechu we śnie podczas stosowania CPAP.
Promotor:
prof. dr hab. Władysław Pierzchała
Recenzenci:
dr hab. Dariusz Ziora, prof. nadzw. ŚAM
prof. dr hab. Ryszarda Chazan (AM Warszawa)


Małgorzata WIDUCHOWSKA:

Stężenie erytropoetyny w surowicy krwi i inne wskaźniki hematologiczne u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów leczonych antagonistą TNF-a-infliximabem.
Promotor:
prof. dr hab. Eugeniusz Kucharz
Recenzenci:
prof. dr hab. Jacek Szechiński (AM Wrocław)
prof. dr hab. Andrzej Więcek


Damian ZIAJA:

Ocena porównawcza wyników wewnątrznaczyniowego i chirurgicznego leczenia krytycznych zwężeń tętnic biodrowych. (rozprawa wyróżniona)
Promotor:
prof. dr hab. Jacek Starzewski
Recenzenci:
prof. dr hab. Lech Cierpka
prof. dr hab. Piotr Szyber (AM Wrocław)


30 czerwca 2005


Kolokwium habilitacyjne


dr n. biol. Jarosław BARSKI:

Badania nad funkcją kalbindyny D-28k w komórkach Purkinjego móżdżku myszy z wykorzystaniem zwierząt transgenicznych.
Recenzenci:
prof. dr hab. Aldona Dembińska-Kiec (CM UJ Kraków)
prof. dr hab. Zdzisław Krawczyk (Inst. Onkologii Gliwice)
prof. dr hab. Jacek Kuźnicki (Międzynar. Inst. Biologii Molekularnej i Komórkowej Warszawa)


Doktoraty


Violetta BIAŁAS:

Przygotowanie lekarzy do sprawowania opieki nad pacjentami z chorobami obturacyjnymi płuc w warunkach praktyki lekarza rodzinnego.
Promotor:
dr hab. Witold Lukas
Recenzenci:
dr hab. Jerzy Kozielski, prof. nadzw. ŚAM
prof. dr hab. Kazimierz Wardyn (AM Warszawa)


Wojciech BIJATA:

Ocena wyników leczenia wrodzonych wad odbytu.
Promotor:
prof. dr hab. Janusz Bohosiewicz
Recenzenci:
prof. dr hab. Andrzej Chilarski (Inst. „Centrum Zdrowia Matki Polki” Łódź)
prof. dr hab. Józef Dzielicki


Agnieszka DRZEWIECKA-GERBER:

Porównanie dwóch metod rewaskularyzacji gałęzi przedniej zstępującej lewej tętnicy wieńcowej: małoinwazyjnego chirurgicznego pomostowania i pierwotnego stentowania. (rozprawa wyróżniona)
Promotor:
prof. dr hab. Maria Trusz-Gluza
Recenzenci:
prof. dr hab. Hanna Szwed (Inst. Kardiologii Warszawa)
dr hab. Ryszard Bachowski


Małgorzata GWÓŹDŹ-JEZIERSKA:

Wyniki badań narządu słuchu u wybranej populacji dzieci szkół podstawowych województwa śląskiego.
Promotor:
prof. dr hab. Tatiana Gierek
Recenzenci:
prof. dr hab. Mariola Śliwińska-Kowalska (Inst. Medycyny Pracy Łódź)
prof. dr hab. Jan E. Zejda


Krystyna JAWORSKA:

Wpływ kształtu impulsu stymulującego na progi pobudzenia komór oraz zachowanie się mięśni szkieletowych w polu operacyjnym w czasie przezskórnej stymulacji serca w warunkach anestezji.
Promotor:
prof. dr hab. Fryderyk Prochaczek
Recenzenci:
prof. dr hab. Janusz Andres (CM UJ Kraków)
dr hab. Włodzimierz Kargul, prof. nadzw. ŚAM


Adam KLASIK:

Zaburzenia przetwarzania informacji u chorych leczonych z powodu schizofrenii paranoidalnej. (rozprawa wyróżniona)
Promotor:
dr hab. Irena Krupka-Matuszczyk, prof. nadzw. ŚAM
Recenzenci:
prof. dr hab. Andrzej Jakubik (Uniw. Kardynała S. Wyszyńskiego Warszawa)
dr hab. Robert T. Hese, prof. nadzw. ŚAM


Anetta LASEK-BAL:

Ocena reaktywności naczyń mózgowych badanej metodą dopplerowską u chorych z cukrzycą typu 2 bez incydentów udarowych w wywiadzie.
Promotor:
dr hab. Zofia Kazibutowska-Zarańska, prof. nadzw. ŚAM
Recenzenci:
prof. dr hab. Danuta Ryglewicz (Inst. Psychiatrii i Neurologii Warszawa)
dr hab. Grzegorz Opala, prof. nadzw. ŚAM


Urszula SKOTNICKA-GRACA:

Wybrane aspekty jakości życia u chorych z krytycznym niedokrwieniem kończyn dolnych w okresie okołooperacyjnym.
Promotor:
dr hab. Maciej Zaniewski
Recenzenci:
prof. dr hab. Jerzy Michalak (AM Lublin)
prof. dr hab. Krzysztof Ziaja


Stanisława SZARY:

Zastosowanie kwestionariusza Rolanda i Morrisa w ocenie jakości życia osób z bólami okolicy lędźwiowo-krzyżowej.
Promotor:
dr hab. Józef Opara, prof. nadzw. AWF w Katowicach
Recenzenci:
prof. dr hab. Eugeniusz Kucharz
dr hab. Jan Czernicki, prof. nadzw. UM w Łodzi
dr hab. Krystyna Jaracz (AM Poznań)


Małgorzata WITKOWSKA:

Ocena wyników stapedotomii u chorych z obliteracyjną postacią otosklerozy.
Promotor:
prof. dr hab. Tatiana Gierek
Recenzenci:
prof. dr hab. Tomasz Durko (UM Łódź)
prof. dr hab. Grzegorz Namysłowski

WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY W SOSNOWCU


Doktoraty


7 kwietnia 2005


Barbara BOJKO:

Kompetycyjne wiązanie leków z albuminami surowicy krwi w terapii przeciwnowotworowej. (rozprawa wyróżniona)
Promotor:
dr hab. Anna Sułkowska, prof. nadzw. ŚAM
Recenzenci:
prof. dr hab. Jerzy Pałka (AM Białystok)
prof. dr hab. Krystyna Olczyk


Ewa CZERNIK:

Ocena przydatności różnych metod oznaczania tyreoglobuliny jako markera zróżnicowanego raka tarczycy.
Promotor:
doc. dr hab. Wiesława Bartnik (Inst. Onkologii Gliwice)
Recenzenci:
prof. dr hab. Zygmunt Kopczyński (AM Poznań)
prof. dr hab. Krystyna Olczyk


Wioleta ZIELIŃSKA-DANCH:

Biomarkery wybranych toksycznych składników dymu tytoniowego u biernych i czynnych palaczy papierosów.
Promotor:
prof. dr hab. Władysław Wardas
Recenzenci:
prof. dr hab. Jerzy Sokal (Inst. Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego Sosnowiec)
dr hab. Andrzej Jankowski


2 czerwca 2005


Doktorat


Arkadiusz SAMOJEDNY:

Metaloproteazy i czynniki regulujące ich ekspresję w progresji gruczolakoraka jelita grubego. (rozprawa wyróżniona)
Promotor:
prof. dr hab. Tadeusz Wilczok
Recenzenci:
prof. dr hab. Jerzy Jaśkiewicz (CM UJ Kraków)
dr hab. Aleksander L. Sieroń


30 czerwca 2005


Doktoraty


Jacek KABUT:

Stężenie przeciwciał antykardiolipinowych oraz wybranych składowych układu dopełniacza w płynie otrzewnowym i surowicy kobiet z endometriozą.
Promotor:
dr hab. Zdzisława Kondera-Anasz, prof. nadzw. ŚAM
Recenzenci:
prof. dr hab. Jan Żeromski (AM Poznań)
dr hab. Andrzej Witek


Joanna RÓWNICKA:

Wpływ czynników denaturujących na wiązanie leków do białka transportującego.
Promotor:
dr hab. Anna Sułkowska, prof. nadzw. ŚAM
Recenzenci:
prof. dr hab. Jerzy Pałka (AM Białystok)
prof. dr hab. Maria Wardas


SPRAWY KADROWE


STANOWISKA I TYTUŁY


Tytuł profesora


Dr hab. Jan GMIŃSKI (od 21 II 2005)
Dr hab. Małgorzata MUC-WIERZGOŃ (od 21 II 2005)
Dr hab. Barbara ZUBELEWICZ-SZKODZIŃSKA (od 21 II 2005)
Dr hab. Beata KOS-KUDŁA (od 4 IV 2005)
Dr hab. Sławomira KYRCZ-KRZEMIEŃ (od 18 IV 2005)
Dr hab. Marek HARTLEB (od 20 V 2005)
Dr hab. Krzysztof JONDERKO (od 20 V 2005)
Stanowisko profesora nadzwyczajnego na stałe
Prof. dr hab. Małgorzata MUC-WIERZGOŃ (od 1 III 2005)
Prof. dr hab. Barbara ZUBELEWICZ-SZKODZIŃSKA (od 1 III 2005)
Prof. dr hab. Beata KOS-KUDŁA (od 16 IV 2005)
Prof. dr hab. Jan GMIŃSKI (od 1 V 2005)
Prof. dr hab. Krzysztof JONDERKO (od 1 VI 2005)
Stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony
Dr hab. Konstanty ŚLUSARCZYK, prof. nadzw. ŚAM (od 1 II 2005)
Stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas określony
Dr hab. Andrzej PARADYSZ (od 1 IV 2005 do 31 III 2010)
Dr hab. Janusz DRZEWIECKI (od 1 V 2005 do 30 IV 2010)
Stopień naukowy doktora habilitowanego
Dr n. med. Marek CISOWSKI (od 28 II 2005)
Dr n. med. Marek MANDERA (od 28 II 2005)
Dr n. med. Przemysław NOWAK (od 28 II 2005)
Dr n. med. Andrzej LEKSTON (od 21 III 2005)
Dr n. med. Małgorzata SZKUTNIK (od 21 III 2005)
Dr n. med. Tomasz SZCZEPAŃSKI (od 25 IV 2005)
Dr n. med. Jerzy JOCHEM (od 30 V 2005)


Zmiany na stanowiskach kierowniczych


Dr hab. Ligia BRZEZIŃSKA-WCISŁO, prof. nadzw. ŚAM (od 1 IV 2005 do 31 III 2010) – kierownik Katedry i Kliniki Dermatologii
Dr hab. Piotr KNAPIK, prof. nadzw. ŚAM (od 1 IV 2005 do 31 III 2010) – kierownik Oddziału Klinicznego Kardioanestezji i Intensywnej Terapii Pooperacyjnej
Prof. dr hab. Wojciech ROKICKI (od 1 IV 2005 do 31 III 2010) – kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej
Dr hab. Włodzimierz KARGUL, prof. nadzw. ŚAM (od 1 V 2005 do 30 IV 2010) – kierownik Kliniki Elektrokardiologii
Prof. dr hab. Elżbieta MARSZAŁ (od 1 V 2005 do 30 IV 2010) – kierownik Kliniki Pediatrii i Neurologii Wieku Rozwojowego
Dr hab. Andrzej PLEWKA (od 1 V 2005 do 30 IV 2010) – kierownik Zakładu Chemii Białek i Enzymologii
Dr hab. Janusz ŚWIETLIŃSKI, prof. nadzw. ŚAM (od 1 V 2005 do 30 IV 2010) – kierownik Kliniki Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka
Dr hab. Halina WOŚ (od 1 V 2005 do 30 IV 2010) – kierownik Kliniki Pediatrii
Prof. dr hab. Antoni HRYCEK (od 16 VI 2005 do 15 VI 2010) – kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych Autoimmunologicznych i Metabolicznych
Prof. dr hab. Janusz BOHOSIEWICZ (od 1 VII 2005 do 30 VI 2010) – kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Dziecięcej
Prof. dr hab. Lech CIERPKA (od 1 VII 2005 do 30 VI 2010) – kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej
Prof. dr hab. Jacek STARZEWSKI (od 1 VII 2005 do 30 VI 2010) – kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej i Koloproktologicznej


Nagrody jubileuszowe (marzec–czerwiec 2005)


45-lecie


Prof. zw. dr hab. n. med. Ryszard BRUS
Zygmunt JAKUBOWSKI
Małgorzata LENORT
Prof. dr hab. n. farm. Artur STOJKO


40-lecie


Jan FRANKE
Prof. dr hab. n. med. Marcin KAMIŃSKI
Mgr Anna MYŚLIŃSKA


35-lecie


Jadwiga CZABAN
Dr n. med. Maria KOSIŃSKA
Artur SADOWSKI
Dr n. biol. Tadeusz WIECZOREK


30-lecie


Urszula CIEĆWIERSKA
Dr n. techn. Aleksander GÓRNY
Teresa JUSZCZYK
Joanna KLIMEK-MANDRYS
Jolanta MOCAŁA
Aniela MODRZIK
Regina OLEKSAK
Ewa POŚPIECH
Krystian ROCZNIOK
Dr n. med. Krystian RYGOL
Bronisława ZOBEK


25-lecie


Beata BICZAK
Monika BULIK
Gabriela CHARUK
Gabriela ĆWIK
Renata DUDA
Mgr Danuta GURAK
Barbara KOZAK
Dr n. farm. Joanna KULIKOWSKA
Brygida MAKAREWICZ
Eugeniusz MĘŻYŃSKI
Lek. Jacek PAJĄK
Zofia PUPIEC
Bożena SZELIGA
Mgr inż. Andrzej WASILEWSKI
Halina WILCZEK
Alicja WLAZŁOWSKA
Dr n. med. Krzysztof WÓJCIK
Dr n. med. Grzegorz ZIELIŃSKI
Danuta ZIÓŁKOWSKA


20-lecie


Dr n. biol. Mariusz BOGUNIA
Irena BOREK
Dr n. med. Tomasz GOŁĄB
Dr n. med. Jacek MŁYNARSKI
Józef NOWICKI
Mgr Agnieszka OCIEPKA
Dr hab. n. med. Bogusław OKOPIEŃ
Dr n. med. Bogusława ORECKA
Dr n. med. Małgorzata PINDYCKA-PIASZCZYŃSKA
Dr n. o kult. fiz. Ryszard PLINTA
Dr n. przyr. Zbigniew POKORA
Dr n. biol. Halina RADOSZ-KOMONIEWSKA
Mgr Wanda SUCHECKA
Irena SZCZERBOWSKA

 Rektorski List Uznania dla prof. dr. hab.Antoniego Gabryelewicza,
przewodniczącego Zespołu Medycznego KBN w latach 1997–2000 za całokształt działalności na rzecz Śląskiej Akademii Medycznej

Rektor i Senat Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach składają słowa uznania za konsekwentne działania Pana Profesora służące zarówno rozwojowi bazy naukowo-dydaktycznej, wzbogacaniu dorobku naukowego pracowników Śląskiej Akademii Medycznej, jak i integracji medycznych środowisk naukowych w Polsce, a w szczególności:
– wypracowanie systemu sprawiedliwego rozdziału środków inwestycyjnych, gdzie wiele mniejszych lub uprzednio pomijanych uczelni medycznych miało szansę wyposażyć się w nowy sprzęt naukowy dla swoich ośrodków, wśród nich była również Śląska Akademia Medyczna w Katowicach;
– wypracowanie wraz z Zespołem zaakceptowanego przez środowisko systemu rangowania uczelni, w którym za priorytety uznano wysoką punktację za działalność naukową pracowników, ich rozwoju naukowego jak i również wprowadzenia w Polsce nowszych procedur diagnostycznych i leczniczych;
– opiniowanie w przewodach habilitacyjnych i profesorskich pracowników Śląskiej Akademii Medycznej;
– aktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych i szkoleniowych organizowanych w obrębie Śląskiej Akademii Medycznej, jak i również zapraszanie wykładowców Śląskiej Akademii Medycznej na konferencje organizowane pod jego przewodnictwem;
– wypracowanie systemu współpracy pomiędzy środowiskami naukowymi Śląskiej Akademii Medycznej a Akademią Medyczną w Białymstoku. Sprzyjał i patronował tej współpracy. W wyniku tej działalności rodziły się wspólne granty naukowe, programy celowe i zamawiane.

Przewodniczący Senatu
Rektor
Prof. zw. dr hab. Tadeusz Wilczok

Zgromadzenie Ogólne EFIM odbędzie się w Katowicach

Dnia 5 marca 2005 roku Royal College of Physicians w Londynie gościło reprezentantów internistów z całej Europy, zebranych na tzw. posiedzeniu administracyjnym Europejskiej Federacji Medycyny Wewnętrznej (EFIM). Było ono szczególnie ważne dla Towarzystwa Internistów Polskich, które w 2006 roku będzie świętować setną rocznicę powstania. Rok obchodów rocznicy stał się okazją do ubiegania się o prawo do organizacji Zgromadzenia Ogólnego Europejskiej Federacji Medycyny Wewnętrznej oraz Europejskiego Dnia Medycyny Wewnętrznej. Wieloletnie starania zakończyły się sukcesem: w Londynie podjęto decyzję, że pierwsze w Polsce Zgromadzenie Ogólne EFIM z udziałem prezydentów i sekretarzy towarzystw internistycznych odbędzie się 8 września 2006 roku w Katowicach. Następnego dnia w Krakowie goście uczestniczyć będą w Europejskim Dniu Medycyny Wewnętrznej, połączonym z krótkim programem turystycznym. Na tegorocznym posiedzeniu administracyjnym EFIM Towarzystwo Internistów Polskich reprezentowali prof. dr hab. n. med. Eugeniusz J. Kucharz (przewodniczący) i dr n. med. Anna Kotulska (sekretarz), organizatorzy przyszłorocznych polskich obrad EFIM, o które od wielu lat zabiegali.

Eugeniusz J. Kucharz

Colloquium Rheumatologorum Silesiae – Sessio Secunda

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Reumatologii po raz drugi była organizatorem konferencji Colloquium Rheumatologorum Silesiae, która odbyła się 12 marca 2005 roku w Auli A-3 w Katowicach Ligocie. Koncepcją tych naukowych rozmów jest ukazanie zagadnień z pogranicza różnych specjalności, a współorganizatorami spotkania były śląskie oddziały towarzystw medycznych: Towarzystwa Internistów Polskich, Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego oraz II Oddział Kolegium Medycyny Rodzinnej i Stowarzyszenie Pro Rheumate.
Zebranych uczestników przywitał przewodniczący komitetu organizacyjnego profesor Eugeniusz Józef Kucharz. Gościem specjalnym konferencji był jeden z najwybitniejszych światowych reumatologów profesor Hasan Yazici ze Stambułu. Miłym momentem uroczystości otwarcia obrad było wręczenie przez prezesa (prof. dr hab. n. med. Eugeniusz J. Kucharz) i sekretarza (dr n. med. Anna Kotulska) Zarządu Głównego Medali Honorowych Towarzystwa Internistów Polskich zasłużonym reumatologom: prof. dr. hab. Zbigniewowi Gburkowi oraz prof. dr. Hasanowi Yaziciemu.
Pierwszy wykład wygłosił gość specjalny zjazdu, profesor Hasan Yazici, na temat „Choroba Behçeta – doświadczenie ośrodka Cerraphata w Stambule”. Kolejnymi mówcami byli: dr hab. n. med. Dariusz Ziora („Sarkoidoza”), dr n. med. Magdalena Kopeć („Zespoły nadmiernej wiotkości”), prof. dr hab. n. med. Eugeniusz J. Kucharz („Amyloidoza”), prof. dr hab. n. med. Ligia Brzezińska-Wcisło i dr n. med. Ryszard Żaba („Semiotyka dermatologiczna w wybranych chorobach narządu ruchu”), dr n. med. Tomasz Dziewit („Zespoły uciskowe”), lek. Aneta Franczak-Drygalska („Zapalenie wielochrzęstne”) i lek. Marcin Koncewicz („Zespoły algodystroficzne”).
Colloquium Rheumatologorum Silesiae zgromadziło ponad 250 uczestników. Otrzymali oni pamiątkowe „Dukaty Hipokratesa”, wybite starą techniką mincerską z okazji konferencji.
Spotkanie potwierdziło słuszność założeń ukazywania zagadnień internistycznych w sposób interdyscyplinarny i przypomniało starą prawdę lekarską, iż obiektem zainteresowania medycyny jest zawsze człowiek, a nie pojedynczy narząd. Niemałe są też związki chorób narządu ruchu z innymi specjalnościami, co nie zawsze jest zauważane. Przyczynił się do tego dawny system kształcenia, w którym specjalizację z reumatologii można było uzyskać po otrzymaniu tylko I stopnia specjalizacji z chorób wewnętrznych.

Eugeniusz J. Kucharz

 VI Słowacko-Polska Konferencja Internistyczna

Organizowane corocznie spotkania internistów z Polski i Słowacji są wspólnymi konferencjami Towarzystwa Internistów Polskich oraz Słowackiego Towarzystwa Medycyny Wewnętrznej. Ze strony polskiej organizatorem spotkań jest Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Reumatologii ŚAM. Tegoroczne spotkanie organizowali koledzy ze Słowacji, a odbyło się ono w dniach 29–30 kwietnia 2005 roku w pięknym kurorcie Vyšné Ružbachy, w salach nowego Grand Hotelu Strand. Obrady otworzyli prezesi towarzystw Ján Murín i Eugeniusz J. Kucharz.
Ze strony polskiej w obradach wzięło udział 18 lekarzy, w tym 10 pracowników Śląskiej Akademii Medycznej. Wygłosili oni następujące wykłady: „Pulmonary hypertension in patients with systemic sclerosis” (prof. dr hab. Eugeniusz J. Kucharz, dr n. med. Anna Kotulska, lek. Magdalena Kopeć), „Nerve entrapment synromes in rheumatic diseases” (dr n. med. Tomasz Dziewit, prof. dr hab. Eugeniusz J. Kucharz), „Chronic kidney disease: important risk factor of cardiovascular diseases” (prof. dr hab. n. med. Jan Duława), „Wegener’s granulomatosis” (lek. Aneta Franczak-Drygalska, dr n. med. Anna Kotulska, prof. dr hab. Eugeniusz J. Kucharz), „Apoptosis in rheumatic diseases” (lek. Katarzyna Jankiewicz-Ziobro, prof. dr hab. Eugeniusz J. Kucharz), „Preoperative management before major orthopedic procedures: selected prophylaxis problems” (dr n. med. Sławomir Dudko, dr hab. n. med. Damian Kusz prof. nadzw. SAM), „Adiponectin and atherosclerosis” (lek. Maciej Lewicki, dr n. med. Przemysław Kotyla, dr n. med. Anna Kotulska, lek. Katarzyna Jankiewicz-Ziobro, prof. dr hab. Eugeniusz J. Kucharz) oraz „Changes in clinical picture of primary hyperparathyroidism” (dr hab. n. med. Teresa Nieszporek). Kilku pracowników ŚAM prowadziło też sesje naukowe.
Polscy uczestnicy uznali obrady za owocną wymianę doświadczeń, a pobyt na Słowacji za bardzo udany i przyjemny. Następne spotkanie odbędzie się w Polsce w 2006 roku.

Eugeniusz J. Kucharz

 Profesor Ryszard Brus w Chile

W dniach od 7 do 15 kwietna 2005 roku prof. zw. dr hab. n. med. Ryszard Brus przebywał w Vina del Mar w Chile. Profesor wziął udział w międzynarodowej konferencji „II Neurotoxicity Society Meeting. Mechanism for Neurodegenerative Disorders”, jako jeden z członków Komitetu Organizacyjnego. W ramach sympozjum „Dopamine and Neurodegeneration” przedstawił wykład „Simultaneous neonatal lesion of noradrenergic and serotoninergic neurons in rat brain: Interaction with the dopaminenergic system”. Ponadto przedstawił doniesienie „Prenatal Exposure to lead modified behavior of adult rats after quinpirole apply”. Był również współautorem wykładu „Serotonin system mediate and modulate dopamine in a Parkinsonian rodent model” (wraz z prof. Richardem M. Kostrzewą). Trzydniowe obrady zgromadziły 42 prelegentów z całego świata, którzy swoje wystąpienia prezentowali w 9 grupach tematycznych poświęconych chorobom neurodegeneracyjnym, takim jak choroba Parkinsona, choroba Alzheimera, sclerosis multiplex i innym, oraz neurodegeneracyjnemu wpływowi czynników środowiska na funkcję ośrodkowych układów neuroprzekaźnikowych, a także mechanizmom powstawania i sposobom leczenia chorób neurodegeneracyjnych. Dopełnieniem konferencji były prezentacje plakatów, wystąpienia przedstawicieli studentów oraz obrady okrągłego stołu, w czasie których nad teraźniejszością i przyszłością leczenia choroby Alzheimera dyskutowali naukowcy chilijscy: Patricio Fuentes, Maria Isabel Behrens oraz Gustav Rohde.
Na zaproszenie prof. dra Juana Segury-Aguilara, przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego zjazdu, profesor Ryszard Brus odwiedził również Uniwersytet w Santiago de Chile. Tam spotkał się z pracownikami i studentami kierowanej przez niego Katedry Farmakologii (Programa de Farmacologie Molekular y Clinica, Instituto de Ciencias Biomedicas).
Wyjazd został sfinansowany z funduszy grantu naukowego KBN.

Oprac. na podstawie materiałów dostarczonych przez prof. R. Brusa

 I ZABRZAÑSKIE WARSZTATY LAPAROSKOPOWE

W Klinice Urologii w Zabrzu 11 marca 2005 roku odbyły się I Zabrzańskie Warsztaty Laparoskopowe.
Tematyka pierwszej edycji tego spotkania szkoleniowego, w zamyśle cyklicznego, objęła zastosowanie wideochirurgii w leczeniu nienowotworowych schorzeń układu moczowego. Warsztaty zorganizowano głównie z myślą o adeptach urologii oraz urologach rozpoczynających swoją przygodę z laparoskopią. Wartość merytoryczna imprezy została doceniona przyznaniem 6 punktów w systemie CME-CPD.
Warsztaty zainaugurował prof. dr hab. Mieczysław Fryczkowski, kierownik Katedry i Kliniki Urologii, znakomitym wykładem wprowadzającym w tematykę spotkania. Zwięźle i wyczerpująco omówił kolejno: historię laparoskopii na świecie i w Polsce, z uwzględnieniem zastosowania tej metody u dorosłych i dzieci; zapoznał zgromadzonych z rodzajami sprzętu do operacji laparoskopowych, metodami operacji i możliwościami zastosowania laparoskopii w urologii. Szczegółowo przedstawił technikę operacyjnej laparoskopowej dekortykacji torbieli nerkowej, ureterolithotomii, nefrektomii i adrenalektomii, wzbogacając wykład pokazem krótkich filmów z przebiegu zabiegów. Poruszył także problem oceny stopnia trudności operacji laparoskopowych, omawiając i porównując: system oceny subiektywnej stopnia trudności, punktową skalę oceny trudności wg Guillonneau oraz Europejski System Punktacji opracowany przez Abbou i współpracowników. W końcowej części prof. Fryczkowski wspomniał również o powikłaniach związanych z laparoskopią oraz o długiej krzywej nauki, jaką ma przed sobą każdy rozpoczynający działalność na tym polu.
Głównym punktem warsztatów była bezpośrednia transmisja z sali operacyjnej, gdzie wykonywane były zabiegi techniką laparoskopową. Organizatorzy wybrali do prezentacji dekortykację torbieli nerkowej (operator dr n. med. Andrzej Potyka) oraz operację plastyczną sposobem Andersona-Hynesa z powodu zwężenia przejścia miedniczkowo-moczowodowego (operator dr hab. Andrzej Paradysz prof. nadzw. ŚAM). Operacje przebiegły nadzwyczaj sprawnie, uczestnicy warsztatów mogli nie tylko obserwować przebieg zabiegów na dużym ekranie ustawionym w sali wykładowej, ale także na żywo wysłuchać fachowych komentarzy operatorów i na bieżąco zadawać im pytania. Wszystko to sprawiło, że zainteresowanie i frekwencja były wysokie do końca spotkania.
W przerwie między zabiegami operacyjnymi dr n. med. Jacek Huk omówił szczegółowo przydatność chirurgii laparoskopowej w leczeniu niepłodności męskiej i zaburzeń rozwoju płciowego. Doskonale udokumentowany materiałami filmowymi wykład dotyczył operacji żylaków powrózka nasiennego, orchidopeksji, operacji w zespole jąder feminizujących, w interseksualizmie i transseksualizmie. Omówiono wskazania do tego typu zabiegów, historię, problemy diagnostyczne i technikę operacji.
Po zakończeniu części szkoleniowej firma Yamanouchi – bez której pomocy zorganizowanie warsztatów nie byłoby możliwe – zaprosiła nieco zmarzniętych uczestników na gorący posiłek. Wiele pochlebnych opinii na temat idei i przebiegu imprezy pozwala zespołowi Kliniki Urologii w Zabrzu z zapałem planować na jesień następne warsztaty laparoskopowe, ich tematem przewodnim będzie zastosowanie laparoskopii w onkologii urologicznej. Organizatorzy już teraz serdecznie zapraszają do udziału w kolejnym zabrzańskim spotkaniu urologów.
Lek. Marcin Życzkowski
Katedra i Klinika Urologii w Zabrzu

 UROSILESIANA 2005

20-lecie Kliniki Urologii w Zabrzu oraz 50-lecie zabrzańskiej urologii

W dniach 6–7 maja 2005 roku odbyła się jubileuszowa – dziesiąta Konferencja Naukowa Oddziału Śląskiego i Dolnośląskiego PTU i Pielęgniarek Urologicznych „Urosilesiana”. Jak co drugi rok, i tym razem jej organizatorem był zespół Katedry i Kliniki Urologii ŚAM w Zabrzu, kierowanej przez prof. dr. hab. n. med. Mieczysława Fryczkowskiego. Na miejsce spotkania organizatorzy wybrali znane już uczestnikom i sprawdzone Centrum Kongresów i Rekreacji „Orle Gniazdo” w Szczyrku.
Tegoroczna Konferencja miała wyjątkowo uroczysty charakter ze względu na potrójny jubileusz: 10-lecie spotkań górno- i dolnośląskich urologów, 20-lecie powołania Kliniki Urologii ŚAM w Zabrzu oraz 50-lecie powstania Oddziału Urologii w Zabrzu.
Nasze zaproszenie przyjęło prawie 350 osób. Prestiż naukowy „Urosilesiana” został potwierdzony przyznaniem akredytacji i 6,5 punktu w systemie CME-CPD. Wiodącym tematem tegorocznej Konferencji była wideourologia i andrologia. Równolegle z obradami lekarzy odbywały się sesje pielęgniarskie, w całości poświęcone opiece nad pacjentem urologicznym z cukrzycą.
Sesje naukowe rozpoczęły się już w piątkowe popołudnie, zaraz po zakończeniu rejestracji uczestników, uroczystą sesją, której przewodniczyli profesorowie: Mieczysław Fryczkowski (Zabrze), Władysław Grzeszczak (Zabrze) i Jerzy Lorenz (Wrocław).
Prof. dr hab. Mieczysław Fryczkowski w znakomitym, popartym archiwalnym materiałem fotograficznym, wystąpieniu przypomniał bogatą historię zabrzańskiej urologii oraz tradycję spotkań śląskich urologów. Atmosfera na sali obrad stała się dzięki temu po trosze nostalgiczna, po trosze wesoła. Następnie dr n. med. Janusz Dembowski (Wrocław) zainteresował słuchaczy świetnym wykładem na temat postępowania w przypadkach zaawansowanego raka nerki. A na zakończenie dr n. med. Jacek Huk (Zabrze) zapoznał zebranych z klinicznymi i społecznymi aspektami zaburzeń wzwodu prącia w okresie andropauzy. Po zakończeniu obrad wszyscy uczestnicy zebrali się na kolacji, która tego wieczoru miała formę grilla na świeżym powietrzu.
Drugi dzień obrad rozpoczął się sesją poświęconą laparoskopii w urologii. Sesji tej przewodniczyli dr hab. Andrzej Paradysz i dr n. med. Tomasz Szydełko.
Dr n. med. Jacek Huk (Zabrze) przedstawił zebranym rolę, jaką może spełnić laparoskopia w leczeniu chorych ze zwyrodnieniem wielotorbielowatym nerek. Następnie dr n. med. Tomasz Szydełko (Wrocław) podzielił się doświadczeniem zespołu Kliniki Urologii we Wrocławiu w zakresie laparoskopowych operacji plastycznych wodonercza oraz w laparoskopowej prostatektomii radykalnej (w ośrodku wrocławskim wykonano 45 tego typu zabiegów). Kolejne wystąpienia dotyczyły skuteczności laparoskopowej nefrektomii w leczeniu nienowotworowych schorzeń nerek (dr n. med. Zbigniew Kaletka, Zabrze) oraz wyników laparoskopowych operacji organooszczędzających w raku nerki, które uznać należy za bardzo obiecujące (dr n. med. Andrzej Potyka, Zabrze). Sesja zakończyła się wykładem sponsorowanym przez firmę Sanofi-Aventis, wygłoszonym przez dr. n. med. Wojciecha Poborskiego (Katowice) na temat nowych metod leczenia chemicznego w przypadku hormonoopornego raka stercza.
Tematyką następnej sesji referatowej, pod przewodnictwem prof. Romualda Zdrojowego i dr. n. med. Jacka Huka, były andrologia i andropauza. Dr n. med. Jacek Huk (Zabrze) przedstawił ocenę problemu zaburzeń erekcji u chorych na cukrzycę typu I i II, a dr n. med. Krystyna Nałogowska-Głośnicka (Zabrze) przeanalizowała ten problem u pacjentów hemodializowanych. Dr Andrzej Kupilas (Zabrze) omówił zagadnienie żylaków powrózka nasiennego jako czynnika męskiego w niepłodności małżeńskiej na podstawie wyników ponad 600 operacji laparoskopowych wykonanych z powodu tego schorzenia w zabrzańskiej Klinice. W ostatnim w tej sesji referacie dr n. med. Romana Pawlińska-Chmara (Opole) zapoznała słuchaczy z występowaniem zjawiska nadwagi i otyłości w populacji wielkomiejskiej śląskich mężczyzn. Sesję zakończył wykład sponsorowany przez firmę Yamanouchi na temat epidemiologii i farmakoterapii pęcherza nadreaktywnego, który wygłosił dr n. med. Jacek Huk (Zabrze).
Kolejną sesję referatową prowadzili prof. Andrzej Prajsner i dr n. med. Janusz Dembowski, a tematykę jej zdominowała uroonkologia. Na wstępie lek. Marcin Życzkowski (Zabrze) przedstawił wyniki obserwacji dotyczących znaczenia klinicznego i prognostycznego różnic morfologicznych w budowie nowotworów nerki u chorych po operacjach nerkooszczędzających na podstawie analizy ponad 150 przypadków. Następnie dr n. med. Michał Wróbel (Wrocław) zaprezentował obserwacje wpływu współistnienia innych chorób na prognozę u chorych z rakiem nerkowokomórkowym. Dr n. med. Janusz Dembowski (Wrocław) omówił możliwość wykorzystania wartości stężenia hemoglobiny, OB i sICAM-1 w ocenie ryzyka powstania przerzutów u chorych na raka nerki. Dr n. med. Zofia Salska (Bielsko-Biała) przedstawiła własne doświadczenia w zastąpieniu moczowodu fragmentem jelita. Na zakończenie sesji dr n. med. Zofia Krauze-Balwińska (Zabrze), w wykładzie sponsorowanym przez Sanofi-Aventis, przedstawiła korzyści płynące z zastosowania alfuzosyny w leczeniu ostrego zatrzymania moczu.
Ostatnią na tegorocznej konferencji sesję prowadzili profesorowie Mieczysław Fryczkowski i Jerzy Lorenz, a na jej program złożyły się następujące tematy: porównanie wyników radykalnej prostatektomii u chorych z rakiem stercza z tPSA w normie specyficznej wiekowo i powyżej niej (lek. Maciej Szczębara, Zabrze), przypadek termoablacji przerzutowego guza nerkowokomórkowego w wątrobie (zespół profesora Jerzego Lorenza, Wrocław), ocena wyników cystektomii z zaoszczędzeniem gruczołu krokowego oraz wykorzystania ściany dolnego kielicha w celu wykonania plastyki kielichowo-moczowodowej (zespół dr n. med. Zofii Salskiej, Bielsko-Biała). Na zakończenie obrad prof. Mieczysław Fryczkowski przedstawił, w wykładzie sponsorowanym przez firmę Yamanouchi, nowe spojrzenie na ocenę skuteczności leczenia BPH.
„Urosilesiana” to także konferencja pielęgniarek urologicznych. Sesji pielęgniarskiej przewodniczyli profesorowie: Mieczysław Fryczkowski, Władysław Grzeszczak i Jerzy Lorenz. Sesję tę zdominowały znakomite wykłady prof. Władysława Grzeszczaka – kierownika Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Diabetologii ŚAM w Zabrzu, który przystępnie i wyczerpująco omówił problem cukrzycy jako plagi początku XXI wieku, przedstawił także zasady przygotowania chorego na cukrzycę do zabiegu operacyjnego.
Tradycją spotkań organizowanych przez zespół Kliniki Urologii w Zabrzu stała się już promocja zdrowego trybu życia i rywalizacji sportowej. W tym roku na świetnie przygotowanej murawie boiska piłkarskiego Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku odbył się mecz piłki nożnej pomiędzy reprezentacjami Dolnego i Górnego Śląska. W zaciętej walce, przy gorącym dopingu, zwyciężyła drużyna Górnego Śląska 5:3.
Dzięki sponsorom uczestnicy Konferencji mogli także przetestować najnowsze modele samochodów marki BMW.
Konferencję zakończył uroczysty bankiet, podczas którego dyplomy zasłużonych dla „Urosilesiana” otrzymali: prof. dr hab. Jerzy Lorenz (Wrocław), prof. dr hab. Romuald Zdrojowy (Wrocław), dr n. med. Janusz Dembowski (Wrocław) oraz dr n. med. Roman Szwedowski (Opole).
Dobrą zabawę gwarantował zespół Malina Kowalewski Band.
Wszyscy uczestnicy spotkania byli zgodni, że tradycję „Urosilesiana” należy kontynuować, gdyż służy dobrze rozwojowi naukowemu i zawodowemu zebranych oraz integracji środowiska urologicznego.

lek. Marcin ŻyczkowskiKatedra i Klinika Urologii w Zabrzu

 
XIV Dni Neuropsychofarmakologiczne

W dniach 23–25 maja 2005 roku w Ustroniu Jaszowcu w Hotelu Jawor odbyły się XIV Dni Neuropsychofarmakologiczne. Organizatorami konferencji byli pracownicy Katedry Farmakologii Wydziału Lekarskiego w Zabrzu ŚAM, Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie oraz Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego.
Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego był dr hab. n. med. Przemysław Nowak, a w skład Komitetu Naukowego weszli prof. prof. Edmund Przegaliński, Ryszard Brus, Zbigniew Herman, Marek Kowalczyk, Władysław Lasoń, Richard M. Kostrzewa i dr hab. Ewa Obuchowicz.
Wykłady plenarne wygłosili: prof. dr hab. Tadeusz Maliński (University Oakland, USA): „Nanomedicine for neurodegenerative disorders” oraz prof. dr Frank I. Tarazi (Harvard University, USA): „Antipsychotic drugs: where have we been and where are we going?”
W pierwszym dniu konferencji w godzinach popołudniowych odbyło się Okolicznościowe Sympozjum Naukowe dedykowane prof. zw. dr. hab. n. med. dr. h.c. multi Zbigniewowi S. Hermanowi, kierownikowi Katedry i Zakładu Farmakologii Klinicznej Wydziału Lekarskiego w Katowicach z okazji 50-lecia pracy zawodowej (naukowej i dydaktycznej). Złożyły się na nią wykłady profesorów:
Wojciecha Kostowskiego (Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa): „Czy nowe badania nad stresem i depresją wpłyną na naszą opinię o mechanizmie działania leków przeciwdepresyjnych?”;
Edmunda Przegalińskiego (Instytut Farmakologii PAN, Kraków): „Rola receptorów 5HT1B w działaniu kokainy”;
Jerzego Vetulaniego (Instytut Farmakologii PAN, Kraków): „W poszukiwaniu wiecznej młodości”;
Richarda M. Kostrzewy (East Tennessee State University, USA): „Modeling tardive dyskinesia: predictive new treatment”;
Jana J. Braszki (Zakład Farmakologii Klinicznej AM w Białymstoku): „Rola receptorów dopaminowych D1, D2 i D3 w mechanizmie pamięciowego działania angiotensyny IV”;
Ryszarda Brusa (Katedra i Zakład Farmakologii ŚAM, Zabrze Rokitnica): „Funkcja ośrodkowego układu dopaminowego u dorosłych szczurów z równoczesną lezją układu noradrenergicznego i serotoninowego wykonana w okresie noworodkowym”.
Wykładom w trakcie sympozjum przewodniczyli prof. prof. Ryszard Brus i Jerzy Vetulani.
Po sympozjum odbyło się uroczyste spotkanie towarzyskie, w trakcie którego odczytano liczne adresy skierowane do Jubilata, w tym adres JM Rektora Śląskiej Akademii Medycznej.
Komunikaty naukowe prezentowano na sześciu tematycznych sesjach, poświęconych między innymi depresji i lękowi, interakcjom między układami neuroprzekaźnikowymi, uzależnieniom, immunofarmakologii, drgawkom, neurotoksykologii i neuroprotekcji, peptydom oraz neurookulistyce (przewodniczącymi poszczególnych sesji byli: prof. dr hab. Marek Kowalczyk, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, Warszawa; prof. dr hab. Adam Płaźnik, Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej AM, Warszawa, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa); dr hab. Krzysztof Wędzony, Instytut Farmakologii PAN, Kraków; prof. dr hab. Jerzy Z. Nowak, Centrum Biologii Medycznej i Mikrobiologii PAN, Łódź; prof. dr hab. Lucyna Antkiewicz-Michaluk, Instytut Farmakologii PAN, Kraków oraz prof. Janina Moniuszko-Jakoniuk, Zakład Toksykologii AM, Białystok). Ogółem wygłoszono 47 komunikatów.
W obradach uczestniczyły 104 osoby ze wszystkich stron Polski, zajmujące się badaniem ośrodkowego układu nerwowego w różnych aspektach, np. mechanizmami interakcji układów neuroprzekaźnikowych, mechanizmami powstawania chorób neurodegeneracyjnych i psychicznych oraz zapobieganiem tym schorzeniom, toksycznym działaniem na mózg czynników środowiska itp.
Uczestnicy przedstawiali wyniki swych badań uzyskanych przy użyciu metod molekularnych, patologicznych, behawioralnych, biochemicznych, klinicznych i innych. Na podstawie przedstawionych doniesień można uznać, że polska neuropsychofarmakologia znajduje się w światowej czołówce, co podkreślali między innymi uczestnicy konferencji z USA.
Streszczenia wszystkich wystąpień ukazały się w 57 numerze „Pharmacological Reports” z 2005 r., s. 248–302.
Organizatorzy XIV Dni Neuropsychofarmakologicznych wyrazili podziękowanie następującym firmom: Polygen S.A., Aventis Pharma S.A., Jansen Cilag Polska S.A., Servier Polska S.A., Polpharma S.A. oraz Novartis, które wsparły finansowo konferencję oraz zaprezentowały swe produkty.
W dyskusji podsumowującej stwierdzono, że tegoroczna konferencja spełniła oczekiwania uczestników oraz wyrażono chęć kontynuowania corocznych spotkań farmakologów, biologów i klinicystów zainteresowanych ośrodkowym układem nerwowym, które integrują to środowisko.

Prof. zw. dr hab. Ryszard Brus
Kierownik Katedry i ZakładuFarmakologii w Zabrzu

 EUROPEJSKI KURS NEUROCHIRURGII DZIECIĘCEJ

W dniach 11–15 maja 2005 roku w hotelu „Stok” w Wiśle odbył się Podyplomowy Europejski Kurs Neurochirurgii Dziecięcej Europejskiego Towarzystwa Neurochirurgii Dziecięcej (European Society for Pediatric Neurosurgery – ESPN), zorganizowany przez Oddział Neurochirurgii Dziecięcej katowickiej Katedry i Kliniki Chirurgii Dziecięcej ŚAM. Szefem Komitetu Organizacyjnego kursu był dr hab. n. med. Marek Mandera. Honorowy patronat nad imprezą objęli rektor ŚAM prof. zw. dr hab. Tadeusz Wilczok, prezydent Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów prof. dr hab. Andrzej Radek oraz wiceprezydent Światowej Federacji Towarzystw Neurochirurgicznych prof. dr hab. Tomasz Trojanowski.
Coroczne kursy ESPN, stanowiąc niezwykle istotny element kształcenia adeptów neurochirurgii na najwyższym poziomie, są wydarzeniem prestiżowym, będącym przedmiotem rywalizacji renomowanych ośrodków europejskich. Poprzedni kurs (2004 r.) miał miejsce w Edynburgu, jedynym zaś – jak dotychczas – polskim gospodarzem kursu ESPN był Oddział Neurochirurgii Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie (1990 r.). Tak więc powierzenie statusu organizatora naszemu oddziałowi z pewnością przyczyniło się do podniesienia rangi polskiej neurochirurgii oraz przede wszystkim Śląskiej Akademii Medycznej.
Tegoroczny kurs zgromadził 83 lekarzy z Europy, Ameryki i Azji, wykłady prowadziło 25 specjalistów. Warto dodać, że zarówno uczestnicy szkolenia, jak i członkowie Faculty Committee ocenili imprezę bardzo wysoko pod względem merytorycznym i organizacyjnym, zaliczając ją również do najlepszych w blisko 20-letniej tradycji europejskich szkoleń neurochirurgów dziecięcych.
Dr hab. Marek Mandera
Oddział Neurochirurgii Dziecięcej
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka i Matki w Katowicach
 

 


VII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA SEKCJI ECHOKARDIOGRAFII POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO


W dniach 27–28 maja b.r. odbyła się w Wiśle VII Ogólnopolska Konferencja Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, zorganizowana przez Katedrę i Klinikę Kardiologii ŚAM (kierownik prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior) w Katowicach Ochojcu.
Impreza zgromadziła blisko 900 specjalistów z całego kraju. Obrady zainaugurował wykład pt. Historia i teraźniejszość echokardiografii, wygłoszony przez prof. dr hab. n. med. Wiesławę Tracz z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
W ramach 6 sesji tematycznych przedstawiono 24 referaty, poświęcone takim zagadnieniom, jak: ciekawe przypadki echokardiograficzne (quiz), echokardiografia w stabilnej chorobie wieńcowej, rehabilitacja w chorobach układu krążenia, niedomykalność zastawki mitralnej, echokardiografia w ostrych zespołach wieńcowych oraz choroby „prawego” serca i krążenia płucnego.
W sesji plakatowej zaprezentowano 36 prac oryginalnych. Uczestnicy konferencji mieli także możliwość oglądania operacji kardiochirurgicznej przeprowadzanej w II Klinice Kardiochirurgii dzięki internetowej transmisji z Górnośląskiego Ośrodka Kardiologii w Katowicach-Ochojcu.
Podobnie jak w latach poprzednich, Konferencji towarzyszyły wystawy sponsorów imprezy – firm farmaceutycznych i producentów sprzętu oraz wydawnictw medycznych.
Radę Naukową VII Ogólnopolskiej Konferencji Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego stanowili: prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior, prof. dr hab. n. med. Jarosław D. Kasprzak, dr hab. n. med. Krzysztof S. Gołba, dr hab. n. med. Piotr Hoffman, dr hab. n. med. Katarzyna Mizia-Stec, dr hab. n. med. Edyta Płońska, dr hab. n. med. Andrzej Szyszka, dr n. med. Wojciech Braksator, dr n. med. Andrzej Gackowski oraz dr n. med. Michał Plewka.
W skład Komitetu Organizacyjnego wchodzili: prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior – przewodniczący, dr n. med. Mariusz Skowerski – sekretarz, oraz członkowie: dr hab. n. med. Krzysztof S. Gołba, dr hab. n. med. Katarzyna Mizia-Stec, dr n. med. Aleksandra Wilczek-Banc, dr n. med. Jolanta Biernat, dr n. med. Daniel Jakubowski, dr n. med. Marek Piekarski, dr n. med. Andrzej Szulc, dr n. med. Leszek Szymański, dr n. med. Romuald Twardowski, lek. Anna Dalecka, lek. Iwona Gembala, lek. Szymon Gomułka, lek. Mariusz Łebek, lek. Magdalena Mizia, lek. Piotr Pysz i lek. Adam Staroń.

Oprac. T.B. na podstawie materiałów Komitetu Organizacyjnego Konferencji

 
SYMPOZJUM MŁODYCH CHIRURGÓW

W dniach 6–8 maja 2005 roku w Ustroniu, w hotelu „Magnolia”, odbyło się VII Międzynarodowe Sympozjum Studentów i Młodych Lekarzy z Zakresu Chirurgii i Innych Specjalności Zabiegowych. Tematyka sympozjum objęła wszystkie aspekty związane z chirurgią, ginekologią, urologią, ortopedią i laryngologią.
Konferencja zorganizowana została przez Studenckie Towarzystwo Naukowe Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, reprezentowane przez: Koło Chirurgiczne STN przy Katedrze i Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej ŚAM w Bytomiu. Opiekunem sympozjum był dr n. med. Marek Rudzki, przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego – Andrzej Fojcik, a członkami tego Komitetu byli: Łukasz Chmielarz, lek. Hanna Fojcik, Łukasz Kleszyk, Anna Kolenda, Bartosz Małecki, dr n. med. Karolina Sieroń-Stołtny, Anna Stołtny, Piotr Stołtny, lek. Tomasz Stołtny.
Tematyka sympozjum objęła wszystkie dyscypliny zabiegowe. Do udziału dopuszczono jedynie prace w formie ustnej prezentacji (po polsku lub angielsku), referowane na czterech sesjach. Na konferencję przybyło 103 uczestników, głównie z Polski. Największa reprezentacja obcokrajowców pochodziła z Białorusi (10 osób), przyjechali też studenci i młodzi lekarze z Ukrainy, Rosji, Mołdawii i Niemiec. Ogółem wygłoszono 73 referaty. Ostatniego dnia odbyła się prelekcja „TeleDICOM – specjalistyczne konsylia lekarskie w erze Internetu”, której autorami byli mgr inż. Jacek Cała, mgr inż. Łukasz Czekierda, Marcin Kruszyński, Michał Nowak, mgr inż. Bartosz Pampuch, Bartosz Piec, Piotr Powroźnik, Maciej Wolański, prof. dr hab. inż. Krzysztof Zieliński.
Powodzeniem cieszyły się warsztaty laparoskopowe i artroskopowe, dzięki którym studenci i młodzi lekarze mogli sprawdzić i uzupełnić umiejętności praktyczne.
Sympozjum spełniło oczekiwania zarówno organizatorów, jak i uczestników. Cieszy obecność studentów i młodych lekarzy z krajów sąsiedzkich, która daje nadzieję na stałą współpracę i wymianę myśli naukowej w przyszłości.
Więcej informacji na stronie:
www.ekonferencje.pl/ustron2005
Oprac. J.M.
 XIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów

W dniach 12–14 maja 2005 roku Katowice gościły uczestników XIV Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi. Organizatorami były Katedra i Klinika Laryngologii ŚAM oraz Sekcja Foniatryczna PTO ChGiSz, a przewodniczącą Komitetu Naukowego została prof. dr hab. Tatiana Gierek. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego był dr Jarosław Markowski. Obrady odbywały się w siedzibie Centrali ING Banku Śląskiego.
Zaburzenia procesu komunikatywnego stają się jednym z najczęstszych schorzeń współczesnych, co powoduje niezwykle dynamiczny rozwój medycyny komunikatywnej. Na obecnej konferencji po raz pierwszy jednym z głównych tematów było stosowanie wentylowych protez w chirurgicznej rehabilitacji głosu. Zagadnienie to spotkało się ze sporym zainteresowaniem, o czym świadczy zarówno duża liczba wystąpień, jak i liczny udział laryngologów i foniatrów z całej Polski.
Wszystkich przybyłych powitała przewodnicząca konferencji prof. dr hab. Tatiana Gierek, po czym wykład inauguracyjny pt. „Uwagi do ośrodkowych zaburzeń mowy” wygłosił prof. dr hab. Andrzej Obrębowski (Akademia Medyczna w Poznaniu).
Centralną częścią spotkania były obrady okrągłego stołu, przebiegające pod hasłem „Wentylowe protezy głosowe w chirurgicznej rehabilitacji głosu u chorych po całkowitym usunięciu krtani”. Moderatorem był prof. dr hab. Stanisław Bień (Akademia Świętokrzyska w Kielcach), który omówił na wstępie ogólną koncepcję i rys historyczny rehabilitacji mowy u chorych po operacyjnym leczeniu raka krtani.
Referaty wygłosili: prof. dr hab. Stanisław Betlejewski (Akademia Medyczna w Bydgoszczy) „Model kompleksowej rehabilitacji głosu i mowy u chorych po usunięciu krtani”; dr Krzysztof Kupisz (Akademia Medyczna w Lublinie) „Ogólne zasady, wskazania i przeciwwskazania do implantacji przetok głosowych”; lek. Sławomir Okła (Akademia Świętokrzyska w Kielcach) „Ocena akustyczna mowy zastępczej z wykorzystaniem implantowanej przetoki głosowej >Provox 2<”; mr. Tobias Stein (przedstawiciel firmy Atos Medical AB w Szwecji, producenta Provox System) „Perspectives in voice prosthesis”.
Obrady okrągłego stołu zakończyły pytania do uczestników panelu oraz dyskusja poruszająca najczęstsze problemy związane z rehabilitacją poprzez wykształcenie mowy przełykowej i związane ze stosowaniem implantowanych przetok głosowych.
Konferencja toczyła się w pięciu sesjach głównych, na których omawiano takie zagadnienia, jak: wentylowe protezy głosowe w chirurgicznej rehabilitacji głosu u chorych po całkowitym usunięciu krtani; analiza akustyczna głosu w stanach fizjologii i patologii; zabiegi fonochirurgiczne – wskazania, technika, powikłania; rehabilitacja w foniatrii oraz tematy wolne. Ogółem w czasie trzech dni trwania obrad wygłoszono 50 referatów.
Uczestnictwo w XIV Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Sekcji Foniatrycznej było okazją do omówienia różnego rodzaju zaburzeń procesu komunikatywnego, ze szczególnym uwzględnieniem stosowania wentylowych protez w chirurgicznej rehabilitacji głosu, oraz nawiązania bezpośrednich kontaktów między lekarzami i rehabilitantami próbującymi pomóc osobom tracącym głos.
Organizatorzy mają nadzieję, że takie forum przyczyni się do skuteczniejszej pomocy pacjentom. Więcej informacji na stronie:
www.slam.katowice.pl/konferencje/12052005.htm

Oprac. J. M. na podstawie materiałów ze strony www

 PRZEDSTAWICIELE ŚAM WE WŁADZACH TOWARZYSTW NAUKOWYCH

W uzupełnieniu do prezentacji naukowców ŚAM zasiadających w gremiach europejskich i polskich towarzystw naukowych opublikowanej w poprzednim „Biuletynie Informacyjnym”, uprzejmie informujemy, że funkcje prezesów zarządów głównych pełnią również:
prof. dr hab. Jerzy Strużyna – Pol. Tow. Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Pol. Tow. Leczenia Oparzeń
prof. dr hab. Janusz Bohosiewicz – prezes elekt Pol. Tow. Chirurgów Dziecięcych.
Kontynuując prezentację przedstawiamy osoby pełniące funkcje wiceprezesów zarządów głównych oraz prezesów oddziałów regionalnych oraz grup i sekcji:
prof. dr hab. Władysław Grzeszczak – wiceprezes ZG Pol. Tow. Diabetologicznego
prof. dr hab. Marcin Kamiński – wiceprezes ZG Pol. Tow. Toksykologii
dr Halina Książek-Bąk – prezes Oddziału Śląskiego Pol. Tow. Stomatologicznego
prof. dr hab. Ewa Małecka-Tendera – wiceprezes ZG Pol. Naukowego Tow. Otyłości i Przemiany Materii (do 24 VI 2005)
prof. dr hab. Andrzej Nowak – prezes Oddziału Śląskiego Pol. Tow. Gastroenterologii; prezes Grupy Endoskopii Pol. Tow. Gastroenterologii
dr hab. Grzegorz Opala, prof. nadzw. ŚAM – prezes Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych Pol. Tow. Neurologicznego
prof. dr hab. Krystyna Pierzchała – wiceprezes ZG Pol. Tow. Neurologicznego
prof. dr hab. Aleksander Sieroń – prezes Sekcji Zastosowań Pól Magnetycznych i Laserów w Medycynie Pol. Tow. Lekarskiego
dr hab. Krystyn Sosada, prof. nadzw. ŚAM – wiceprezes ZG Pol. Tow. Medycyny Ratunkowej
prof. dr hab. Jan E. Zejda – wiceprezes ZG Pol. Stowarzyszenia Epidemiologicznego; prezes Oddziału Śląskiego Pol. Tow. Zdrowia Publicznego
prof. dr hab. Krzysztof Ziaja – wiceprezes Polsko-Niemieckiego Tow. Chirurgii Naczyniowej.
Oprac. na podstawie materiałówprzekazanych przez dziekanaty ŚAM

 Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów Uczelni Medycznych

W dniach 7–9 kwietnia 2005 roku w krakowskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyła się już po raz kolejny Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów Akademii Medycznych. Przybyli z całego świata uczestnicy mieli możliwość zaprezentowania swoich opracowań w dwudziestu sesjach tematycznych. Zdecydowanie zwyciężyły zespoły reprezentujące gospodarzy, zaś nasi studenci pięciokrotnie znaleźli się w gronie laureatów, uzyskując miejsca od pierwszego do trzeciego.
Podczas Sesji Ginekologii i Położnictwa zaprezentowano łącznie 19 prac, w tym 9 w formie prezentacji ustnej, pozostałe – plakatowej. Pierwszą nagrodę zdobyła budząca najwięcej kontrowersji, zarówno wśród członków jury, jak i publiczności, praca pt. „Życie seksualne kobiet uprawiających prostytucję”, autorstwa Piotra Kucharzewskiego i Wiesława Folwarcznego (opiekunowie pracy: dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec, prof. nadzw. ŚAM, mgr Robert Kowalczyk i lek. Krzysztof Nowosielski). Nagrodę trzeciego stopnia zdobyła praca przygotowana przez Krzysztofa Nowosielskiego i Piotra Kucharzewskiego, dotycząca problematyki antykoncepcji hormonalnej dla mężczyzn, pt.: „Male hormonal contraception – questionnaire based preliminary study concerning acceptability of the method” (opiekun pracy: dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec, prof. nadzw. ŚAM – kierownik Katedry Zdrowia Kobiety w Katowicach Ligocie).
W Sesji Ochrony Zdrowia drugie miejsce zdobyli Rajmund Ratman i Katarzyna Oleś za pracę „Angioprewencyjna rola witamin w leczeniu nowotworów” (opiekun pracy: dr hab. n. med. Jadwiga Jośko, kierownik Katedry i Zakładu Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej w Zabrzu Rokitnicy).
W Sesji Neurologii i Neurochirurgii na drugim miejscu uplasowała się praca „Zaburzenia konwersyjne i somatyzacyjne w populacji dziecięcej” autorstwa Justyny Reniszak, Joanny Skorupki, Doroty Szczygioł i Anety Kłosowicz. Opiekunkami tego zespołu są prof. dr hab. n. med. Elżbieta Marszał oraz dr n. med. Ewa Emich-Widera (Katedra Pediatrii oraz Klinika Pediatrii i Neurologii Wieku Rozwojowego w Katowicach Ligocie).
W Sesji Kardiologii Inwazyjnej jedną z czterech drugich nagród uzyskał referat Marcina Osucha, Tadeusza Osadnika i Tomasza Bochenka „IL-4 i INF-g jako czynniki prognostyczne wystąpienia niekorzystnych incydentów wieńcowych u chorych z zawałem mięśnia sercowego leczonych za pomocą przezskórnej interwencji wieńcowej” (opiekun pracy: dr n. med. Bożena Szyguła-Jurkiewicz – z III Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiologii, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu).
Część oficjalną zamknęła uroczysta gala zorganizowana w Galerii Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manghha” w Krakowie. Po wręczeniu nagród publiczność wysłuchała koncertu Grzegorza Turnaua. Ostatnim elementem Konferencji było przyjęcie dla wszystkich uczestników, ze wspaniałym pokazem sztucznych ogni i nie mniej atrakcyjną muzyką. Za rok kolejna Konferencja. Gratulując tegorocznym laureatom mamy nadzieję, że i w przyszłym roku studenci Śląskiej Akademii Medycznej wrócą z niej z nagrodami.
Wyniki wszystkich dwudziestu sesji oraz zdjęcia dokumentujące dwa dni zjazdu można przejrzeć na stronie: www.stn.cm-uj.krakow.pl/conf2005/index.htm

Oprac. J. M. na podstawie informacji przekazanych przez Krzysztofa Nowosielskiego i Roberta Kowalczyka z Zakładu Seksuologii Katedry Zdrowia Kobiety w Katowicach oraz sprawozdania z Konferencji, zamieszczonego na stronie internetowejUniwersytetu Jagiellońskiego

 CZY WARUNKI ODBYWANIA STUDIÓW W ŚAM POWODUJĄ ZWIĘKSZONE RYZYKO ZAKAŻENIA WIRUSEM ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C

W Zakładzie Epidemiologii Katedry Zdrowia Publicznego zakończono prace zmierzające do ustalenia, czy warunki odbywania studiów w Śląskiej Akademii Medycznej nie stwarzają zwiększonego ryzyka zakażeń wirusem zapalenia wątroby typu C. Badania te przeprowadzono w ramach grantu finansowanego przez KBN, którego kierownikiem była dr n. med. Bogumiła Braczkowska. Badanie podjęto w związku z podejrzeniem, że warunki odbywania studiów przez studentów medycyny mogą sprzyjać potencjalnie istotnemu narażeniu na biologiczny materiał zakaźny, w tym na materiał zawierający wirusy hepatotropowe. Zagadnienie to szczególnie dotyczy witusa typu C (HCV), dla którego nie opracowano jeszcze swoistych metod immunoprofilaktyki.
W celu potwierdzenia lub wykluczenia podejrzenia podjęto badania, których celem było określenie częstości występowania przeciwciał HCV w grupie studentów medycyny, porównanie jej z analogicznym czynnikiem występującym wśród studentów wydziałów niemedycznych, a także określenie podstawowych czynników ryzyka infekcji. Badanie przeprowadzono w latach 2003 i 2004 według modelu badań przekrojowych, rekrutując 566 studentów medycyny Śląskiej Akademii Medycznej (trzy ostatnie lata studiów) i 517 studentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (dwa ostatnie lata studiów). Przeciwciała HCV oznaczano metodą immunoenzymatyczną (test EIA trzeciej generacji), weryfikując dodatnie wyniki metodą Western-blot INNO-LIA-HCV. Analizę przeprowadzono z wykorzystaniem testu chi2 i regresji logistycznej, pozwalającej na oszacowanie ryzyka metodą obliczenia logistycznych ilorazów szans (logOR). Wyniki badania wykazały, że częstotliwość występowania przeciwciał anty-HCV u studentów medycyny wynosi 1,41%, a u pozostałych studentów 1,93%. W grupie 1068 studentów (po wykluczeniu 15 osób z dodatnim wywiadem w kierunku wzw) z negatywnym wywiadem w kierunku wirusowego zapalenia wątroby analogiczne częstości wynosiły 1,43% i 1,76%. Wśród czynników rozpatrywanych jako potencjalnie wpływające na transmisję wirusa znaczące okazały się następujące okoliczności (choć ich wpływ nie osiągnął poziomu statystycznej znamienności): zabiegi kosmetyczne z naruszeniem ciągłości skóry (logOR=4,85), drobne interwencje medyczne i stomatologiczne (logOR=3,18), przebyta transfuzja krwi lub preparatów krwiopochodnych (logOR=1,71).
Ponadto odnotowano możliwość transmisji zakażenia wskutek przebytych w przeszłości zabiegów chirurgicznych nie wymagających przetoczenia preparatów krwi (logOR=1,25).
Wyniki przeprowadzonego badania pozwalają sądzić, że warunki studiowania medycyny w Śląskiej Akademii Medycznej nie stwarzają zwiększonego ryzyka zakażenia HCV. Ustalono, iż ryzyko to jest związane z poznanymi drogami transmisji, przy czym największe znaczenie okazują się mieć interwencje kosmetyczne i drobne zabiegi medyczne związane z naruszeniem powłok ciała, a w następnej kolejności transfuzje preparatów krwi.

Dr Bogumiła Braczkowska

 Konferencja Studenckiego Towarzystwa Naukowego

III Ogólnopolska i XLIV Międzywydziałowa Konferencja Naukowa Studentów Akademii Medycznych odbyła się w dniach 9–11 maja 2005 roku w Katowicach Ligocie. Organizatorem było Studenckie Towarzystwo Naukowe Śląskiej Akademii Medycznej.
Wykład inauguracyjny na temat biologii komórki macierzystej wygłosił dr hab. n. med. Andrzej Witek.
W zjeździe wzięło udział 157 uczestników. Obrady toczyły się w 10 sesjach naukowych: interdyscyplinarnej doświadczalnej (27 referatów), interdyscyplinarnej teoretycznej (54 referaty), chirurgicznej (29 referatów), ginekologicznej (28 referatów), kardiologicznej (44 referaty), pediatrycznej (22 referaty), stomatologicznej (12 referatów), nauk humanistycznych (19 referatów), biologii medycznej (12 referatów), oraz sesji WOiOZ (22 referaty).
Sponsorami Konferencji byli Wydawnictwo Czelej, PZWL i „Medycyna Praktyczna”.
Organizatorzy dziękują uczestnikom za liczne przybycie oraz wysoki poziom przedstawionych referatów, mając nadzieję na nie mniejsze zainteresowanie przyszłoroczną Konferencją.

Oprac. J.M.

 


Sytuacja chorych na stwardnienie rozsiane

Dnia 14 czerwca 2005 roku w Hotelu Diament w Katowicach odbyła się konferencja prasowa poświęcona sytuacji chorych na stwardnienie rozsiane w województwie śląskim, zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego. Głos zabrali eksperci z dziedziny neurologii: prof. dr hab. n. med. Andrzej Wajgt – kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach, dr hab. n. med. Józef Opara, prof. nadzw. AWF w Katowicach – kierownik Katedry Rehabilitacji Klinicznej w tamtejszej uczelni oraz dr n. med. Maciej Maciejowski z Katedry i Kliniki Neurologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach ŚAM. W konferencji uczestniczyli też przedstawiciele PTSR i pacjenci walczący o godne życie i możliwość terapii zgodnej z obowiązującymi standardami europejskimi.
Jak poinformowano na konferencji, w Polsce jedynie 1% chorych na stwardnienie rozsiane ma zapewniony dostęp do refundowanej terapii, przy czym w województwie śląskim odsetek ten jest jeszcze niższy i wynosi 0,21%.

Oprac. na podstawie dostarczonych materiałów

 KOMUNIKAT


W dniach od 31 sierpnia do 3 września 2005 roku w Krakowie odbędzie się 31 Annual Meeting of International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD) pod auspicjami rektorów Śląskiej Akademii Medycznej i Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Pani Prezydentowej Jolanty Kwaśniewskiej. Należy podkreślić, że światowy zjazd diabetologów zajmujących się problematyką cukrzycy u dzieci i młodzieży po raz pierwszy odbędzie się w tej części Europy. Na zjazd przyjadą naukowcy z 52 krajów świata, w tym z Wielkiej Brytanii, Australii, Nowej Zelandii, USA, Holandii, Finlandii, Kanady, Szwecji, Danii, Izraela, Słowenii, Niemiec, Włoch, Belgii, Singapuru, Indii, Chin, Argentyny i Kuwejtu, którzy zaprezentują najnowsze osiągnięcia w diagnostyce i leczeniu cukrzycy u dzieci i młodzieży. Przewidziana jest także dyskusja nad uaktualnieniem standardów postępowania w cukrzycy u dzieci i młodzieży, które, wydawane co kilka lat przez ISPAD, są następnie przyjmowane przez WHO.
Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego tego światowego zjazdu oraz członkiem Komitetu Naukowego jest dr hab. n. med. Przemysława Jarosz-Chobot z Katedry i Kliniki Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej ŚAM w Katowicach Ligocie. To właśnie Pani Docent, będąc członkiem Zarządu ISPAD, zaproponowała zorganizowanie dorocznego zjazdu w Polsce.
Szczegółowy program zjazdu ISPAD jest dostępny na stronach: www.ispad05.symposium.pl, www.ispad.org
Doroczny zjazd ISPAD poprzedzi kurs podyplomowy organizowany przez to towarzystwo oraz Sekcję Pediatryczną Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, który odbędzie się w dniach 29–30 sierpnia 2005 roku w Krakowie Prokocimiu, w szpitalu dziecięcym Collegium Medicum UJ. Kierownikiem naukowym konferencji został prof. Moshe Phillipe z Izraela. Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego została również dr hab. n. med. Przemysława Jarosz-Chobot. Wszelkich informacji o planowanym kursie udziela:
dr hab. n. med. Przemysława Jarosz-Chobot, Katedra i Klinika Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej ŚAM
ul. Medyków 16, Katowice 40-752, tel: 32 207 1655, fax: 32 207 1653,
e-mail: endo.spsk_nr6@poczta.clinika.pl, http://www.ispad.org

 KOMUNIKAT

W dniach 10–13 maja 2006 roku odbędą się w Wiśle IX Międzynarodowy KongresPolskiego Towarzystwa Alergologicznego
oraz VI Ogólnopolskie Sympozjum „Immunoterapia swoista”

W programie Kongresu przewidziano:plenarne sesje tematyczne dotyczące astmy, alergii i immunologii klinicznej, wykłady specjalne, spotkania z ekspertem – warsztaty alergologiczne, sesje szkoleniowe oraz prezentację doniesieńoryginalnych.
Organizatorem imprezy jest zabrzańska Katedra i KlinikaChorób Wewnętrznych, Alergologii i Immunologii Klinicznej ŚAM

Adres Komitetu Organizacyjnego:
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Alergologii i Immunologii Klinicznej
ul. 3 Maja 13/15, 41-800 Zabrze, Poland
tel. (+48) 32 271 81 10, fax (+48) 32 273 60 55
e-mail: chorwew@infomed.slam.katowice.pl
www. kongrespta.pl

 
NOWOŚCI WYDAWNICZE

1. Pierwsza pomoc medyczna z elementami postępowania specjalistycznego dla studentów akademii medycznych. Red. H. Misiołek i P. Knapik. Katowice: ŚAM 2005.
2. Stella-Hołowiecka Beata: Resztkowa choroba nowotworowa i stan remisji – znaczenie w leczeniu transplantacją komórek krwiotwórczych u chorych na białaczki i chłoniaki złośliwe. Rozpr. habil., nr 1, Katowice: ŚAM 2005.
3. Kucharzewski Marek: Ocena stężeń wybranych makro- i mikroelementów w chorobach tarczycy leczonych chirurgicznie. Rozpr. habil., nr 2, Katowice: ŚAM 2005.
4. Pytlik Maria: Remodelacja kości po stosowaniu leków hipolipemizujących i alendronianu u szczurów z niedoborem estrogenów. Rozpr. habil., nr 3, Katowice: ŚAM 2005.
5. Folwarczna Joanna: Modyfikowanie procesów przebudowy kości u szczurów przez leki przeciwgrzybicze z grupy azoli. Rozpr. habil., nr 4, Katowice: ŚAM 2005.
6. Wnuk-Wojnar Anna Maria: Czynniki warunkujące skuteczność zabiegu ablacji okrążającej żyły płucne w zapobieganiu nawrotom arytmii u pacjentów z różnymi formami migotania przedsionków. Rozpr. habil., nr 5, Katowice: ŚAM 2005.
7. Bajor Grzegorz: Zastosowanie kompozytu węgiel–węgiel do stabilizacji odłamów kostnych u dzieci. Badania doświadczalne i kliniczne. Rozpr. habil., nr 6, Katowice: ŚAM 2005.
8. Kaźmierczak Wojciech: Ekspresja genów aromatazy i 5 a-reduktazy typu 1 i 2 w tkankach gruczołowego raka endometrium a stężenia estrogenów i androgenów w surowicy krwi. Rozpr. habil., nr 7, Katowice: ŚAM 2005.
9. Krygowska-Wajs Anna: Rodzinny parkinsonizm – badania kliniczne, spect i genetyczne. Rozpr. habil., nr 8, Katowice: ŚAM 2005.
10. Wąsik Tomasz J.: Częstość występowania polimorficznych alleli genów kodujących receptory b-chemokin CCR5 i CCR2 oraz a-chemokinę SDF-1 w polskiej populacji nosicieli HIV-1. Rozpr. habil., nr 9, Katowice: ŚAM 2005.

11. Mazur Włodzimierz: Aktywność transkrypcyjna genów TGF-b1, receptora I i receptora II dla TGF-b, CTGF oraz prokolagenu I u chorych z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C. Rozpr. habil., nr 11, Katowice: ŚAM 2005.

12. Hyla-Klekot Lidia: Rola wybranych czynników ryzyka w rozwoju nefrotoksyczności leków immunosupresyjnych stosowanych po przeszczepie serca u dzieci i młodych dorosłych. Rozpr. habil., nr 12, Katowice: ŚAM 2005.

13. Wiadomości Lekarskie 2005, tom 58, nr 1–2, Katowice: ŚAM 2005.

14. Wiadomości Lekarskie 2005, tom 58, nr 3–4, Katowice: ŚAM 2005.
15.Wiadomości Lekarskie 2005, tom 58, supl. 1, Katowice: ŚAM 2005.

 
PRO MEMORIA

Jerzy Sławomir KURGAN (1928–2005)
Lekarz pneumonolog, ftyzjatra, doktor nauk medycznych.
Urodził się 19 listopada 1928 w Krakowie, w rodzinie Józefa i Marii z d. Ber. W rodzinnym mieście ukończył szkołę powszechną, a także – już podczas okupacji – Publiczną Męską Szkołę Handlową. W 1944 r. zdał egzamin do Państwowej Szkoły Budownictwa w Krakowie. Równocześnie uczył się na tajnych kompletach. W 1945 r. ukończył Gimnazjum Ogólnokształcące w V Państwowym Liceum i Gimnazjum im. J. Kochanowskiego (program jednoroczny). W latach 1945–1947 uczęszczał do Liceum Budowlanego przy Państwowej Szkole Przemysłowej w Krakowie. Egzamin dojrzałości zdał w Liceum Ogólnokształcącym dla eksternów w Państwowym Liceum i Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Krakowie we wrześniu 1947 r. Następnie podjął studia medyczne na Wydziale Lekarskim UJ, które ukończył uzyskując tytuł i dyplom lekarza 29 maja 1953.
Był specjalistą I stopnia z zakresu chorób wewnętrznych (1956), I stopnia z zakresu ftyzjatrii (1961) oraz II stopnia z zakresu chorób płuc (1964).
Odbył wiele szkoleń organizowanych przez Studium Doskonalenia Lekarzy dotyczących m.in.: anatomii patologicznej (Warszawa 1954–1955), chorób wewnętrznych (Bydgoszcz 1956), ftyzjatrii (Łódź 1960), ftyzjatrii i pneumonologii (Łódź 1963); ukończył kurs z zakresu alergologii (AM w Krakowie, 1970) oraz chorób alergicznych układu oddechowego (Instytut Gruźlicy w Warszawie, 1970).
Stopień naukowy doktora nauk medycznych otrzymał uchwałą Rady Wydziału Lekarskiego ŚAM z dnia 29 XI 1967 na podstawie dysertacji pt. Zaburzenia wentylacji płucnej w następstwie przeprowadzonej bronchoskopii i bronchografii, wykonanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Leonarda Deloffa.
Podczas studiów był wolontariuszem w Zakładzie Histologii AM w Krakowie, pracował także jako p.o. lekarz dyżurny w Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Myślenicach (1952–1953), której był jednym z organizatorów. Następnie przeniósł się do Głuchołaz: tu początkowo pracował na oddziałach wewnętrznym i zakaźnym Szpitala Rejonowego (asystent do 1958), a następnie w Państwowym Sanatorium Przeciwgruźliczym. W 1959 r. na krótko przeniósł się do Kliniki Neurochirurgii Akademii Medycznej w Krakowie, na co uzyskał zgodę ówczesnych władz. Wrócił jednak ponownie do Sanatorium Przeciwgruźliczego w Głuchołazach, w latach 1962–1964 pełnił tam obowiązki ordynatora. Równocześnie pracował jako lekarz domu wczasowego „Polonia” i w Rejonowej Przychodni Lekarskiej PKP w Głuchołazach. Od marca do maja 1962 pracował w Sanatorium Torakochirurgicznym w Zakopanem. W grudniu 1964 został zatrudniony na stanowisku starszego asystenta w Katedrze i Klinice Ftyzjatrii ŚAM w Zabrzu Biskupicach (późniejszej Katedrze i Klinice Ftyzjopneumonologii), kierowanej przez prof. dr. hab. Leonarda Deloffa, a następnie przez prof. dr. hab. Józefa Pudelskiego; od października 1970 na stanowisku adiunkta. Ponadto pracował w niepełnym wymiarze godzin w Przychodni Gruźlicy i Chorób Płuc w Katowicach (organizator i konsultant Pracowni Badań Czynnościowych) oraz w Specjalistycznym Szpitalu Chorób Płuc w Chorzowie. W latach 1965–1966 pełnił funkcję konsultanta Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc w Sławęcicach w woj. opolskim. Przez wiele lat był również sekretarzem komisji rekrutacyjnych do spraw przyjęć na studia do ŚAM.
Głównym obszarem zainteresowań naukowych doktora Kurgana były badania czynnościowe układu oddechowego, a przede wszystkim badania nad reaktywnością drzewa oskrzelowego u chorych na gruźlicę i przewlekłe nieżyty oskrzeli, a także badania nad działaniem różnych leków rozszerzających oskrzela. Powyższej problematyce poświęcił ponad 60 artykułów zamieszczonych w czasopismach krajowych i zagranicznych. Jako pierwszy w kraju zastosował nowe parametry spirograficzne do oceny stanu czynnościowego drzewa oskrzelowego oraz metodę spirograficzną do wykrywania wczesnych zmian obturacyjnych drzewa oskrzelowego. Uczestniczył w badaniach epidemiologicznych dotyczących częstości występowania przewlekłych nieżytów oskrzeli u mieszkańców Zabrza.
Brał udział w wielu zjazdach i sympozjach naukowych, podczas których prezentował wyniki swoich badań. Były to m.in.: zjazdy Polskiego Towarzystwa Ftizjologicznego (Kraków 1964, Łódź 1970, Gdańsk 1979), Tatrzański Zjazd Słowacko-Polski (Zakopane 1967), międzynarodowe sympozja Europejskiego Towarzystwa Ftizjopatologii Klinicznej (Rabka 1970 i 1975) oraz Sympozjum Polskiego Towarzystwa Alergologicznego (Jachranka 1984).
Prowadził wykłady i ćwiczenia z zakresu chorób płuc i gruźlicy ze studentami IV i V roku medycyny, opiekował się stażystami odbywającymi praktyki w zabrzańskiej Klinice Ftyzjatrii. W ramach szkolenia podyplomowego prowadził kursy dla lekarzy specjalizujących się w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz chorób płuc. W latach 1965–1969 był kierownikiem specjalizacji w zakresie chorób płuc dla lekarzy ze Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc w Sławęcicach.
Należał do Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Polskiego Towarzystwa Ftizjopneumonologicznego, Polskiego Towarzystwa Internistów Polskich, International Society for Aerosols in Medicine oraz Societas Europeae Physiologiae Clinicae Respiratoriae. Był członkiem zarządu Koła Zabrze–Południe ZBoWiD, a także Związku Zawodowego Pracowników Służby Zdrowia i NSZZ Pracowników ŚAM.
Odznaczony: Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim OOP, Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945, Krzyżem Armii Krajowej, Medalem Wojska Polskiego, Krzyżem za Zasługi dla ZHP (podczas okupacji był członkiem Szarych Szeregów w Krakowie). Otrzymał także odznaki „Zasłużonemu w rozwoju województwa katowickiego” oraz „Za wzorową pracę w służbie zdrowia”. Był laureatem kilkunastu nagród rektora ŚAM za osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej.
Żonaty od 1956 r. z Ewą Antonkiewicz (lekarz ftyzjatra, pulmonolog). Ojciec Grzegorza, Małgorzaty i Wojciecha.
Z dniem 30 IX 1994 przeszedł na emeryturę. Zmarł 20 lutego 2005, pochowany w Zabrzu na cmentarzu św. Michała przy ulicy Pokoju.
Paweł Bojko


Jerzy Paweł SKRIL (1950–2005)
Urodził się 10 stycznia 1950 roku w Katowicach. Z wykształcenia był górnikiem. Bezpośrednio po ukończeniu szkoły zawodowej, podjął pracę pod ziemią w KWK „Wieczorek” w Katowicach. W roku 1995, po 30 latach stażu w zawodzie, uzyskał uprawnienia emerytalne. Ze Śląską Akademią Medyczną związany był niespełna 7 lat – od sierpnia 1998 roku. Znali go przede wszystkim pracownicy budynku przy ul. Poniatowskiego 15, gdzie w wymiarze 3/4 etatu pełnił funkcję starszego portiera, dając się poznać jako człowiek obowiązkowy, skromny i dobroduszny. Zachorował wiosną minionego roku, okazało się, że śmiertelnie. Zmarł 15 kwietnia 2005 r., pochowany został na cmentarzu w Katowicach Szopienicach.
Teresa Białek

Krystyna KACZOROWSKA(1931–2005)
Dnia 9 maja 2005 roku, po długiej i ciężkiej chorobie, odeszła od nas Krystyna Kaczorowska, starszy wykładowca języka łacińskiego w Studium Języków Obcych Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach.
Śp. Krystyna Kaczorowska, z domu Stanik, urodziła się dnia 8 sierpnia 1931 roku we Lwowie. W roku 1945, jako repatriantka, wraz z rodziną przyjechała do Bytomia, tutaj też w roku 1951, po ukończeniu nauki w Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego, otrzymała świadectwo dojrzałości. W tym samym roku rozpoczęła studia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego.
W roku 1955 otrzymała dyplom ukończenia studiów wyższych i uzyskała tytuł magistra filologii klasycznej. W 1956 roku powróciła do Bytomia i rozpoczęła pracę jako nauczycielka języka łacińskiego w macierzystym Liceum im. Stefana Żeromskiego.
Od 1 listopada 1961 do grudnia 1981 roku pracowała w Studium Języków Obcych Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach z siedzibą w Zabrzu Rokitnicy najpierw jako lektor (1 XI 1961–31 XII 1974), następnie wykładowca (1 I 1975–31 XII 1975) i wreszcie starszy wykładowca (1 I 1976–29 XI 1981) języka łacińskiego. Od 1 I 1971 roku pełniła funkcję kierownika Zespołu Lektorów Języka Łacińskiego. W grudniu 1980 roku ciężko zachorowała i od tego czasu przebywała na zwolnieniu lekarskim do stycznia 1982 roku, kiedy przeszła na rentę inwalidzką I grupy.
Śp. Krystyna Kaczorowska była bardzo dobrym, cenionym i lubianym nauczycielem akademickim oraz uczynną i życzliwą koleżanką. W roku 1978 została uhonorowana Złotym Krzyżem Zasługi, posiadała także inne odznaczenia i wyróżnienia uczelniane oraz wojewódzkie.
Krystyna Kaczorowska żyła 74 lata. Pięćdziesiąt lat życia to okres intensywnej nauki, zdobywania wykształcenia, owocnej pracy zawodowej, udanego życia rodzinnego, szacunku i uznania przełożonych i przyjaciół. Nagle, wszystko to, co było ustabilizowanym i uporządkowanym życiem rodzinnym i zawodowym, zaczęło się rozpadać.
Ostatnie lata życia to okres ciężkich doświadczeń, tragedii rodzinnej oraz obłożnej i paraliżującej choroby. Tragiczne zdarzenia następują szybko jedno po drugim. 3 lutego 1980 roku nagle, na zawał serca, umiera Bolesław Kaczorowski (1931–1980), kochający mąż i wzorowy ojciec rodziny. W krótkim czasie Krystyna Kaczorowska dostaje pierwszego wylewu krwi do mózgu, jest hospitalizowana, częściowo sparaliżowana. Jeszcze rana po stracie męża nie zagoiła się, kiedy nagle, również na zawał serca, w wieku 31 lat umiera młodszy syn, lekarz, absolwent ŚAM Aleksander Kaczorowski (1958–1989).
Po kolejnym wylewie jest coraz mniej samodzielna, wymaga troskliwej opieki i spokoju. I wówczas, jak grom z jasnego nieba, z Niemiec dociera wiadomość o nagłej śmierci, w wyniku zawału mięśnia sercowego, starszego syna, lekarza, absolwenta ŚAM Witolda Kaczorowskiego (1954–1994). Takich „ciosów zawistnego losu” nie jest w stanie znieść żaden człowiek. Następują kolejne ataki choroby i Krystyna Kaczorowska jest niezdolna do samodzielnego życia.
W tych bardzo tragicznych i ciężkich chwilach jest otoczona wyjątkowo troskliwą opieką Synowej, Pani dr Ewy Kaczorowskiej, przy bardzo wydatnym i szlachetnym wsparciu Jej Rodziców. Kiedy konieczna była stała i specjalistyczna opieka, Krystyna Kaczorowska zamieszkała w bardzo dobrym Domu Opieki w Rudzie Śląskiej, gdzie miała zapewnioną pomoc lekarską, pielęgniarską i rehabilitacyjną. W tym domu, obłożnie chora i nie mogąca już mówić, spędziła ostatnie 8 lat życia. Pogodzona ze swoim losem, cieszyła się z każdych odwiedzin przyjaciół, znajomych, koleżanek i kolegów z pracy, a zwłaszcza najbliższej Rodziny, Synowych i Wnuczek: Olgi i Agnieszki, córek Witolda i Joanny Kaczorowskich mieszkających w Niemczech, oraz Barbary, córki Aleksandra i Ewy Kaczorowskich. Barbara jest studentką stomatologii ŚAM.
Ta swoista via crucis et doloris dobiegła końca w dniu 9 maja 2005 roku. Śp. Krystyna Kaczorowska spoczywa w rodzinnym grobie na cmentarzu komunalnym Mater Dolorosa w Bytomiu przy ul. Piekarskiej.

Koleżanki i Koledzy ze Studium Języków Obcych ŚAMBolesław Michał GWÓŹDŹ (1928–2005)
Lekarz fizjolog, profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista medycyny pracy, emerytowany kierownik Katedry i Zakładu Fizjologii.
Urodził się 27 IX 1928 w Radzionkowie, syn Piotra oraz Marii z d. Cieśla. Po ukończeniu w rodzinnej miejscowości szkoły powszechnej pracował jako robotnik w kopalni „Bytom” w latach 1943–1944, następnie został wywieziony na roboty przymusowe do Będkowic w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej; po ucieczce ukrywał się w Generalnym Gubernatorstwie do zakończenia wojny. W latach 1945–1948 uczęszczał do Państwowego Gimnazjum im. księcia J. Opolskiego w Tarnowskich Górach, a następnie do Liceum Ogólnokształcącego w Bytomiu. W 1948 r. rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Akademii Lekarskiej w Rokitnicy Bytomskiej; tytuł lekarza i dyplom ukończenia studiów otrzymał w 1953 roku. Już w czasie studiów podjął pracę jako wolontariusz w Katedrze Anatomii Prawidłowej i Topograficznej pod kierunkiem prof. Stanisława Kohmanna, w latach 1951–1953 był młodszym asystentem w Zakładzie Anatomii ŚAM.
Od 1954 roku pracował w charakterze asystenta w Katedrze Fizjologii pod kierunkiem prof. Bronisława Zawadzkiego. W 1962 r. uzyskał specjalizację II stopnia z zakresu medycyny przemysłowej, a w 1970 r. – specjalizację II stopnia z fizjologii klinicznej.
Szkolił się w wielu zagranicznych ośrodkach naukowych, m.in.: Uniwersytecie w Zurychu (1961–1962), Instytucie Fizjologii Uniwersytetu w Bazylei (1962), Centralnym Instytucie Medycyny Pracy w Berlinie (1970), Instytucie Patofizjologii Uniwersytetu w Heidelbergu (1975), Instytucie Fizjologii Pracy w Dortmundzie (1980) oraz w Instytucie Patologii AM w Erfurcie (1986).
Stopień doktora medycyny uzyskał w ŚAM 8 XI 1961 na podstawie dysertacji napisanej pod kierunkiem doc. dr. hab. Mieczysława Krause Poziom 17-hydroksykortykosterydów (17 OHst) w krwi człowieka poddanego stresowi cieplnemu.
Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie neurofizjologii otrzymał na podstawie przedstawionego dorobku naukowego oraz rozprawy Badania nad metabolizmem amin katecholowych w pniu mózgu. Zaburzenia w hypertermii i pod wpływem rezerpiny (recenzenci: prof. prof. Wiesław Hołobut, Stanisław Jóźkiewicz, Włodzimierz Missiuro). Kolokwium habilitacyjne odbyło się na Wydziale Lekarskim 20 IV 1966, zatwierdzone przez CKK 30 XI 1966. Od 1 VI 1967 pracował na stanowisku docenta.
Dnia 1 XI 1972 powołany został na stanowisko kierownika Zakładu Fizjologii Instytutu Biologiczno-Fizjologicznego w Zabrzu Rokitnicy, którą to funkcję sprawował do 30 IX 1998. Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał 12 IV 1979, profesora zwyczajnego – 20 VII 1990.
Od roku 1972 do 1975 profesor Gwóźdź był prodziekanem Wydziału Lekarskiego, a w latach 1975–1978 prorektorem ds. nauczania ŚAM. Na terenie uczelni pełnił funkcje m.in.: przewodniczącego kilku komisji senackich; przewodniczącego komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich, 2-krotnie rzecznika dyscyplinarnego (1978–1982 oraz 1996–1999), członka Senatu (1985–1990), zastępcy redaktora naczelnego „Annales Academiae Medicae Silesiensis” (1988–1998).
Dodatkowo pracował w: III Klinice Chorób Wewnętrznych w Bytomiu (asystent), Państwowym Liceum Felczerskim w Siemianowicach Śląskich (nauczyciel, 1953–1956), Ośrodku Badań Lekarskich Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu (zastępca kierownika 1955–1961), Oddziale Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa PSK 1 w Zabrzu (kierownik 1966–1999) oraz w Górniczym Centrum Rehabilitacji Leczniczej i Zawodowej w Reptach Śląskich (konsultant i kierownik pracowni badań czynnościowych układu krążenia i układu nerwowego, 1971–1981).
Tematyka badań naukowych profesora Gwoździa obejmowała zagadnienia dotyczące: wpływu wysokich temperatur otoczenia na organizm człowieka; metabolizmu amin katecholowych i roli neuroprzenośników w ośrodkowym układzie nerwowym w mechanizmie wytwarzania odruchów warunkowych oraz regulacji krążenia i oddychania; fizjologii pracy w przemyśle i wydolności fizycznej ludzi w zmienionych warunkach środowiska oraz kształtowania środowiska pracy zgodnie z wymaganiami pracującego; fizjologii śródbłonka naczyń, a zwłaszcza roli endoteliny po uszkodzeniu naczyń mikrokrążenia oraz w ostrym wstrząsie krwotocznym.
Do jego znaczących osiągnięć należy zaliczyć wyjaśnienie przyczyn śmierci cieplnej ssaka; wykrycie bloku enzymatycznego na etapach utleniania w neuronach pnia mózgu i zaburzeń fosforylacji oksydatywnej wywołanej hipertermią jako przyczynka hipoksji histotermicznej; zastosowanie elektromiograficznej metody zastępczego sprzężenia zwrotnego dla usprawnienia kończyny dolnej po udarze mózgu oraz zastosowanie aparatu akustycznego do nauki chodzenia u chorych z porażeniem połowiczym; opracowanie metody zabezpieczenia ludzi przed przeciążeniem cieplnym i systemu doboru do pracy na dużych głębokościach w kopalni; wykazanie znaczenia stosowania endoteliny 1 (ET 1) w ostrym wstrząsie krwotocznym.
Brał czynny udział w 17 kongresach międzynarodowych i zjazdach naukowych. Był organizatorem 4 sympozjów krajowych (1970–1996) i Kongresu Nauk Fizjologicznych w Katowicach (1984).
Współpracował naukowo z następującymi ośrodkami zagranicznymi: Uniwersytetem w Zurychu (zagadnienia dotyczące hipoksji wysokościowej), Uniwersytetem w Dortmundzie (fizjologia pracy nad obciążeniem psychofizycznym w pracy zawodowej) oraz z Uniwerytetem w Pradze (badania termoregulacji u ludzi i zwierząt).
Był redaktorem i współredaktorem „Skryptu do ćwiczeń z fizjologii” (Katowice ŚAM, ukazało się 5 wydań), współautorem 5 książek, m.in. podręcznika pod redakcją W. Traczyka i A. Trzebskiego „Fizjologia człowieka z elementami fizjologii klinicznej” (Warszawa PZWL 1980) oraz autorem lub współautorem ponad 150 artykułów zamieszczonych w czasopismach zagranicznych i krajowych, głównie doświadczalnych, kilku poglądowych i 25 prac badawczych z dziedziny fizjologii pracy i ergonomii. Większość prac profesora Gwoździa dotyczyła fizjologii stosowanej oraz medycyny przemysłowej i znalazła zastosowanie w dużych zakładach przemysłowych jako wzór postępowania o znaczeniu profilaktycznym.
Był promotorem 28 dysertacji doktorskich i opiekunem 5 rozpraw habilitacyjnych, autorem 18 recenzji do wniosków o nadanie tytułu profesora, 39 recenzji dysertacji i habilitacji oraz ponad 60 recenzji artykułów.
W okresie studenckim był działaczem ZHP (podharcmistrz), organizatorem i działaczem Związku Akademickiego Młodzieży Polskiej, współzałożycielem Bratniej Pomocy w ŚAM. Działacz PCK (członek Zarządu Miejskiego, organizator klubów honorowego krwiodawstwa w Zabrzu), prezes Klubu Oficerów Rezerwy.
Od początku zatrudnienia w ŚAM brał udział w kształceniu studentów na Wydziale Lekarskim i Oddziale Stomatologicznym w Zabrzu oraz lekarzy w szkoleniu podyplomowym i słuchaczy w ramach Studium Doktoranckiego. Był autorem programu nauczania fizjologii dla studentów medycyny i stomatologii, inicjatorem i organizatorem ogólnopolskiego konkursu wiedzy fizjologicznej „Wielka Synapsa” (1976). Przez wiele lat pełnił obowiązki opiekuna studentów II roku oraz kierownika i opiekuna obozów społeczno-wychowawczych. Ponadto był wykładowcą we Wszechnicy PAN (1977–1979) z zakresu postępów w nauce, a także wykładowcą dla inżynierów i techników oraz kadry kierowniczej w przemyśle z zakresu fizjologii pracy i ergonomii.
Członek wielu towarzystw i instytucji naukowych krajowych i międzynarodowych: Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego (wiceprezes i prezes Oddziału Śląskiego, członek Zarządu Głównego od 1987), Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa (wiceprzewodniczący Rady Naukowej 1972–1986), Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego (założyciel), International Union Physiological Society, International Group of Thermoregulatory Research, New York Akademy of Sciences, Komitetu Nauk Fizjologicznych PAN (członek Komisji Fizjologii Pracy), Komitetu Ergonomii PAN (członek Prezydium tego Komitetu od 1989). Członek Rady Konsultacyjnej przy wojewodzie śląskim.
Odznaczony m.in. Krzyżami Kawalerskim i Oficerskim OOP, Złotym i Srebrnym Krzyżami Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, dwukrotnie złotą odznaką „Zasłużonemu w rozwoju ŚAM”, złotą i srebrną odznakami „Za zasługi w rozwoju województwa katowickiego”, odznakami „Za zasługi w rozwoju województwa częstochowskiego”, „Za zasługi dla miasta Zabrza”, „Za wzorową pracę w służbie zdrowia”, srebrnym medalem „Za zasługi dla obronności kraju”, złotą i srebrną Odznaką Honorową PCK, orderem za zasługi dla PCK „Kryształowe Serce”, złotą Odznaką Honorową Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, Odznaką Honorową Związku Inwalidów Wojennych, złotą Odznaką Związku Nauczycielstwa Polskiego, Medalem im. B. Jastrzębowskiego za wybitne i pionierskie osiągnięcia w ergonomii. Przyznano mu również tytuł honorowy „Zasłużony Nauczyciel PRL”, honorowe członkostwo i odznakę ZHP, honorowe członkostwo Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego. Był laureatem wielu nagród, m.in. indywidualnej nagrody II stopnia ministra górnictwa, indywidualnej nagrody II stopnia Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego, 4-krotnie nagrody naukowej i dydaktycznej I st. ministra zdrowia i opieki społecznej oraz licznych nagród rektora ŚAM za osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej.
W 1954 r. zawarł związek małżeński z Urszulą Krzeszowiak, miał dwoje dzieci: Jolantę (sędzia) i Marka (lekarz położnik, ginekolog). Na emeryturę przeszedł 30 IX 1998. W okresie od 1 X 1998 do 30 IX 1999 pełnił funkcję kuratora Katedry i Zakładu Fizjologii ŚAM w Zabrzu. Mieszkał w Tarnowskich Górach. Zmarł dnia 5 czerwca 2005. Pochowany został na cmentarzu komunalnym w Tarnowskich Górach.

Oprac. na podstawie biogramu Bolesława Michała Gwoździa autorstwa M. Kempy zamieszczonego w IV tomie Słownika medycyny i farmacji Górnego Śląska (Katowice: 2000).

 KRONIKA (marzec–lipiec 2005)
* 18 marca w Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii ŚAM w Bytomiu, kierowanej przez dr hab. Anitę Olejek, prof. nadzw. ŚAM, urodził się chłopiec, który wcześniej – jeszcze w łonie matki – został poddany nowatorskiej operacji usunięcia przepukliny oponowo-rdzeniowej. Ogólny stan dziecka lekarze określili jako dobry, neurologicznie chłopiec był w o wiele lepszym stanie niż gdyby nie został poddany zabiegowi.
* W dniach 31 marca–1 kwietnia odbyło się w Katowicach 7. Sympozjum naukowo-szkoleniowe: Postępy w neurologii i psychiatrii pt. „Działania niepożądane leków psychotropowych”, którego organizatorem była Katedra i Klinika Psychiatrii i Psychoterapii ŚAM w Katowicach Ochojcu, kierowana przez dr hab. Irenę Krupkę-Matuszczyk, prof. nadzw. ŚAM oraz Oddział Śląski Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Podczas konferencji podzielonej na dni psychiatryczny i neurologiczny wygłoszono referaty dotyczące m.in.: otyłości i zaburzeń metabolicznych u chorych na schizofrenię, niepożądanych działań leków stabilizujących nastrój i przeciwdepresyjnych, anksjolityki, terapii przeciwpsychotycznej oraz odrębności farmakoterapii w psychiatrii dzieci i młodzieży.
* 11 kwietnia w Sali Marmurowej Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach odbyła się konferencja „Choroba Parkinsona – problem społeczny”, której jednym z organizatorów był dr hab. Grzegorz Opala, prof. nadzw. ŚAM, kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Wieku Podeszłego ŚAM w Katowicach Ligocie.
* W dniach 20–22 kwietnia prof. dr hab. Beata Kos-Kudła uczestniczyła w odbywającym się w Krakowie międzynarodowym kongresie Europejskiego Towarzystwa Guzów Neuroendokrynnych. Problematyka kongresu była poświęcona rozpoznawaniu i leczeniu hormonalnie czynnych guzów przewodu pokarmowego (GEP/NET).
* W dniach 21–23 kwietnia odbyło się w Ustroniu Zawodziu 7. Sympozjum Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej, którego organizatorem była Katedra i Klinika Pediatrii, Nefrologii i Endokrynologii Dziecięcej ŚAM w Zabrzu, kierowana przez prof. dr. hab. Antoniego Dyducha. Podczas sympozjum dyskutowano nad: cewkowo-śródmiąższowym zapaleniem nerek, tubulopatią, postępami w diagnostyce i leczeniu zachowawczym oraz nerkozastępczym przewlekłej niewydolności nerek. Komitet Organizacyjny Sympozjum stanowili: dr n. med. Krystyna Szprynger – przewodnicząca, dr n. med. Maria Szczepańska – wiceprzewodnicząca oraz lek. lek. Piotr Adamczyk, Aurelia Morawiec-Knysak, Ewa Muszewska, Ewa Rozwadowska i Elżbieta Trembecka-Dubel – członkowie. Przewodniczącą Komitetu Naukowego była prof. dr hab. Danuta Zwolińska.
* 23 kwietnia podczas zorganizowanego w Zduńskiej Woli spotkania dzieci po przeszczepie serca, prof. dr hab. Marian Zembala, kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiochirurgii i Transplantologii ŚAM w Zabrzu został odznaczony Orderem Uśmiechu.
* 28 kwietnia odbyła się w Warszawie kolejna Konferencja Rektorów Uczelni Medycznych, podczas której Śląską Akademię Medyczną reprezentowała prof. dr hab. Ewa Żukowska-Szczechowska z Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii w Zabrzu. Podczas konferencji omawiano m.in. problemy kształcenia podyplomowego lekarzy, a także przyjęto uchwały dotyczące specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów oraz pozycji onkologii w akademiach medycznych.
* W dniach 29–30 kwietnia w Vyšné Ružbachy na Słowacji odbyła się 6. Słowacko-Polska Konferencja Internistyczna, w organizacji której uczestniczyła Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Reumatologii ŚAM w Katowicach Ochojcu, kierowana przez prof. dr. hab. Eugeniusza Kucharza (szersza informacja str. 26).
* W dniach 6–7 maja odbyła się w Szczyrku 10. Konferencja Naukowa Oddziału Śląskiego i Dolnośląskiego Polskiego Towarzystwa Urologicznego i Pielęgniarek Urologicznych „Urosilesiana”, którą zorganizowała zabrzańska Katedra i Klinika Urologii ŚAM, kierowana przez prof. dr. hab. Mieczysława Fryczkowskiego (szersza informacja str. 27–29).
* W dniach 6–8 maja odbyło się w Ustroniu 7. Międzynarodowe Sympozjum Studentów i Młodych Lekarzy z Zakresu Chirurgii i Innych Specjalności Zabiegowych, zorganizowane przez Koło Chirurgiczne STN przy Katedrze i Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej ŚAM w Bytomiu (szersza informacja str. 31).
* 7 maja w Szpitalu Klinicznym nr 1 w Zabrzu zorganizowano bezpłatne konsultacje alergologiczne, których jednym z organizatorów była Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Alergologii i Immunologii Klinicznej, kierowana przez prof. dr hab. Barbarę Rogalę.
* W dniach 8–10 maja rektor ŚAM, prof. dr hab. Tadeusz Wilczok uczestniczył w zorganizowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Tematyka składających się na konferencję sesji naukowych dotyczyła m.in. nowych możliwości nauczania młodych badaczy, kontroli jakości kształcenia w kontekście międzynarodowym oraz wspólnej odpowiedzialności za tworzenie pomostów ze Wschodem i nowymi krajami uczestniczącymi w Procesie Bolońskim.
* 9 maja w redakcji „Dziennika Zachodniego” odbyła się debata poświęcona Śląskiej Akademii Medycznej, w której uczestniczyli m.in. prof. prof. Barbara Błońska-Fajfrowska, Andrzej Bochenek, Lech Poloński, Wojciech Pluskiewicz, Marian Zembala oraz Andrzej Więcek.
* W dniach 9–11 maja odbyły się w Katowicach Ligocie 3. Ogólnopolska i 44. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów Akademii Medycznych (szersza informacja str. 33).
* 11 maja na Wydziale Lekarskim ŚAM w Zabrzu zorganizowano Dzień Otwarty. Wszyscy zainteresowani studiami medycznymi i stomatologicznymi mieli możliwość zapoznania się z warunkami studiowania oraz zapleczem socjalnym i akademickim zabrzańskiego Wydziału Lekarskiego.
* W dniach 11–15 maja odbywał się w Wiśle 6. Europejski Kurs Neurochirurgii Dziecięcej, którego jednym z organizatorów był Oddział Neurochirurgii Dziecięcej Katedry Chirurgii Dziecięcej ŚAM w Katowicach Ligocie (szersza informacja str. 30).
* 12 maja w auli A-3 katowickiego Wydziału Lekarskiego odbyła się debata kandydatów na funkcję rektora ŚAM, prof. prof. Andrzeja Więcka i Wojciecha Pluskiewicza.
* 12 maja w sosnowieckim Klubie im. Jana Kiepury otwarto wystawę prac studenckiej Grupy Twórczej BAŚAM ze Śląskiej Akademii Medycznej.
* W dniach 12–14 maja odbyła się w Katowicach 14. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otolaryngologicznego – Chirurgów Głowy i Szyi, której organizatorem była Katedra i Klinika Laryngologii ŚAM w Katowicach, kierowana przez prof. dr hab. Tatianę Gierek. W konferencji uczestniczyło około 250 laryngologów i foniatrów z całego kraju (szersza informacja str. 32).
* W dniach 13–14 maja odbyła się w Zabrzu 12. Międzynarodowa Konferencja Kardiologiczna: „Postępy w rozpoznawaniu i leczeniu chorób serca, płuc i naczyń”, której przewodniczącym komitetu organizacyjnego był prof. dr hab. Lech Poloński.
* 16 maja odbyła się pierwsza tura wyborów na funkcję rektora ŚAM.
* W dniach 19–20 maja Komisja Akredytacyjna wizytowała Wydział Farmaceutyczny.
* 20 maja odbyło się w Katowicach Sympozjum pt.: „Biomechanika w implantologii IV”, którego organizatorem była Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu ŚAM w Katowicach Ochojcu, kierowana przez dr. hab. Damiana Kusza, prof. nadzw. ŚAM.
* 23 maja, w drugiej turze wyborów rektorem ŚAM została wybrana prof. dr hab. Ewa Małecka-Tendera.
* W dniach 23–25 maja odbyły się w Ustroniu 14. Dni Neuropsychofarmakologiczne, zorganizowane przez Katedrę i Zakład Farmakologii ŚAM w Zabrzu Rokitnicy, kierowaną przez prof. dr. hab. Ryszarda Brusa (szersza informacja str. 29–30).
* W dniach 27–28 maja odbyła się w Wiśle 7. Ogólnopolska Konferencja Sekcji Echokardiografii, której organizatorami były Polskie Towarzystwo Kardiologiczne oraz Katedra i Klinika Kardiologii ŚAM w Katowicach Ochojcu, kierowana przez prof. dr. hab. Zbigniewa Gąsiora (szersza informacja str. 31).
* W dniach 2–5 czerwca podczas odbywającego się w Lublinie 5. Kongresu Medycyny Rodzinnej, pracownicy Katedry Medycyny Rodzinnej ŚAM w Zabrzu, kierowanej przez dr. hab. Witolda Lukasa przedstawili wyniki badań znajomości standardów postępowania lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w leczeniu cukrzycy, astmy oskrzelowej i nadciśnienia tętniczego. W kongresie uczestniczył również prorektor ds. nauki ŚAM, prof. dr hab. Aleksander Sieroń.
* 4 czerwca odbyła się zorganizowana przez Katedrę i Zakład Anatomii Prawidłowej ŚAM w Katowicach Ligocie, kierowaną przez dr. hab. Jerzego Gieleckiego, prof. nadzw. ŚAM, ceremonia pochówku osób, które przekazały swe ciało nauce.
* 7 czerwca rektor ŚAM, prof. dr hab. Tadeusz Wilczok uczestniczył w odbywającej się w Ministerstwie Zdrowia Radzie Naukowej przy Ministrze Zdrowia.
* W dniach 8–10 czerwca rektor elekt ŚAM, prof. dr hab. Ewa Małecka-Tendera uczestniczyła w odbywającej się w Lublinie Konferencji Rektorów Uczelni Medycznych. Podczas konferencji przyjęto uchwały dotyczące poziomów referencyjnych w świadczeniach medycznych, pomocy w zabezpieczeniu środków własnych przy realizacji wniosków o fundusze Unii Europejskiej, możliwości korzystania z funduszy unijnych przez szpitale kliniczne oraz zatwierdzono sprawozdanie z działalności KRUM za okres 2002–2005.
* 14 czerwca prof. prof. Alexander Davison oraz Richard Kostrzewa zostali uhonorowani tytułami doktora honoris causa Śląskiej Akademii Medycznej.
* 17 czerwca rektor ŚAM, prof. dr hab. Tadeusz Wilczok wziął udział w odbywającej się na Politechnice Śląskiej w
Gliwicach uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Ryszardowi Tadeusiewiczowi – rektorowi Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
* W dniach 17–19 czerwca odbyło się w Ustroniu 7. Śląskie Sympozjum Chorób Kości i Stawów, którego organizatorem była Katedra i Oddział Kliniczny Ortopedii ŚAM w Sosnowcu, kierowana przez prof. dr. hab. Tadeusza Gaździka. Problematyka sympozjum dotyczyła: flebologii w ortopedii, leczenia farmakologicznego chorych z osteoartrozą oraz postępowania diagnostycznego i leczniczego w osteoporozie.
* W dniach 24–25 czerwca odbyło się zorganizowane w Tychach, pod patromatem rektora ŚAM, prof. dr. hab. Tadeusza Wilczoka 9. Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe: „Dystocja barkowa. Porażenie splotu barkowego u noworodków”. Organizatorem sympozjum była Sekcja Psychosomatyczna Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, kierowana przez prof. dr. hab. Ryszarda Porębę.
* 29 czerwca rektor ŚAM, prof. dr hab. Tadeusz Wilczok wręczył zasłużonym pracownikom naszej uczelni dyplomy uznania za długoletnią pracę w ŚAM.
* 29 czerwca rektor ŚAM, prof. dr hab. Tadeusz Wilczok wziął udział w odbywającym w Katedrze i Zakładzie Biochemii Ogólnej ŚAM w Zabrzu Rokitnicy, kierowanej przez dr hab. Ewę Birkner, zebraniu naukowym Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Podczas zebrania wykład pt.: Macierz pozakomórkowa – rezerwuar peptydowych czynników wzrostowych, wygłosił prof. dr hab. Edward Bańkowski – kierownik Zakładu Biochemii Lekarskiej Akademii Medycznej w Białymstoku.
* 1 lipca rektor ŚAM, prof. dr hab. Tadeusz Wilczok wręczył 29 osobom listy gratulacyjne za wyróżnione prace doktorskie.
* 7 lipca rektor ŚAM, prof. dr hab. Tadeusz Wilczok uczestniczył w odbywającym się na Uniwersytecie Śląskim posiedzeniu Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich. Podczas posiedzenia wybrano nowe władze Konferencji na kadencję 2005–2008. Prezydentem Konferencji został prof. dr hab. Wojciech Zieliński – rektor Politechniki Śląskiej w Gliwicach, wiceprezydentem prof. dr hab. Janusz Janeczek – rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a sekretarzem prof. zw. dr hab. inż. Marek Trombski – rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.
Paweł Bojko

 PRZECZYTALIŚMY… (marzec–lipiec 2005)

* Dr hab. Witold Lukas, kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej ŚAM w Zabrzu wszedł w skład trzyosobowego komitetu zapewniającego medyczną i naukową konsultację ogólnopolskiemu programowi badania zaburzeń lipidowych (Monika Wysocka, Program badania zaburzeń lipidowych, „Puls Medycyny” nr 5, 2/15 marca 2005).
* W Centralnym Szpitalu Klinicznym ŚAM w Katowicach Ligocie odbyły się – zorganizowane po raz pierwszy na Śląsku – warsztaty neuroradiologii zabiegowej poświęcone małoinwazyjnej, wewnątrznaczyniowej terapii malformacji naczyniowych w obrębie głowy (Marzena Gałaga, Zabiegi bez otwierania głowy, „Służba Zdrowia” nr 17/20, 7 marca 2005).
* Prof. dr hab. Stanisław Woś, kierownik II Katedry i Kliniki Kardiochirurgii ŚAM w Katowicach Ochojcu patronuje powstającemu w Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie oddziałowi kardiochirurgii. Oddział mający liczyć blisko 100 osób personelu, będzie stanowił zaplecze kardiologiczne dla mieszkańców Podbeskidzia (Alina Bosak, Operacja: serce, „Nowiny – Gazeta Codzienna” [Rzeszów] nr 47, 8 marca 2005).
* Klinika Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka ŚAM w Katowicach Ligocie, kierowana przez dr. hab. Janusza Świetlińskiego, prof. nadzw. ŚAM – z powodu braku sprawnego sprzętu – odmawia przyjmowania do leczenia potrzebujących pomocy dzieci (Judyta Watoła, Odsyłają noworodki, „Gazeta Wyborcza – Katowice” nr 57, 9 marca 2005; Judyta Watoła, Walczą o życie daleko od matek, „Gazeta Wyborcza – Katowice” nr 64, 17 marca 2005).
* Podczas odbywającego się 17 marca we Wrocławiu Kolegium Rektorów Akademii Medycznych, wiceminister zdrowia Wacława Wojtala przedstawiła projekt podziału dotacji na działalność dydaktyczną dla uczelni medycznych. Jedną z najwyższych dotacji ma otrzymać Śląska Akademia Medyczna (Dotacje dla akademii, „Puls Medycyny” nr 7, 23 marca/5 kwietnia 2005).
* Prof. dr hab. Barbara Zahorska-Markiewicz opracowała program racjonalnego odchudzania ZODIAK – Zważenie, Odchudzanie, Dieta i Aktywność Fizyczna. Program jest realizowany w Poradni Leczenia Otyłości funkcjonującej przy kierowanej przez prof. Zahorską Katedrze Patofizjologii ŚAM w Katowicach Ligocie ((AMA), Mniej kilogramów na dwa sposoby, „Dziennik Zachodni” nr 60, 12/13 marca 2005; JUDY, Odchudzający Zodiak, „Gazeta Wyborcza – Katowice” nr 89, 18 kwietnia 2005; zob. też: Judyta Watoła, Lepiej się nie głodzić, „Gazeta Wyborcza – Katowice” nr 94, 23/24 kwietnia 2005 [dodatek]; Judyta Watoła, Lepiej się nie głódź, „Gazeta Wyborcza – Poznań” nr 108, 11 maja 2005).
* Na temat zasady działania implantów ślimakowych z prof. dr hab. Tatianą Gierek, kierownikiem Katedry i Kliniki Laryngologii ŚAM w Katowicach rozmawiała red. Agata Pustułka (Ślimak w uchu, „Dziennik Zachodni” nr 72, 26/28 marca 2005).
* Gośćmi Spotkań Medycznych red. Krystyny Bochenek byli: prof. dr hab. Tadeusz Petelenz („Dziennik Zachodni” nr 72, 26–28 marca 2005), prof. dr hab. Władysław Pierzchała (tamże, nr 82, 9–10 kwietnia 2005), prof. dr hab. Andrzej Nowak (tamże, nr 88, 16–17 kwietnia 2005), dr Jadwiga Pyszkowska (tamże, nr 94, 23–24 kwietnia 2005), prof. dr hab. Jan Duława (tamże, nr 100, 30 kwietnia–1 maja 2005), prof. dr hab. Barbara Zahorska-Markiewicz (tamże, nr 105, 7–8 maja 2005), dr hab. Irena Krupka-Matuszczyk, prof. nadzw. ŚAM (tamże, nr 111, 14–15 maja 2005), dr hab. Grzegorz Opala, prof. nadzw. ŚAM (tamże, nr 117, 21–22 maja 2005), prof. dr hab. Artur Stojko (tamże, nr 122, 28–29 maja 2005), prof. dr hab. Lech Cierpka (tamże, nr 128, 4–5 czerwca 2005), prof. dr hab. Ewa Małecka-Tendera (tamże, nr 134, 11–12 czerwca 2005), prof. dr hab. Janusz Bohosiewicz (tamże, nr 146, 25–26 czerwca 2005), dr hab. Paweł Buszman (tamże, nr 152, 2–3 lipca 2005) oraz prof. dr hab. Eugeniusz Kucharz (tamże, nr 158, 9–10 lipca 2005).
* Śląska Akademia Medyczna zajęła czwarte miejsce w rankingu uczelni medycznych opracowanym przez tygodnik „Wprost” (nr 16, 24 kwietnia 2005), dziewiąte – w rankingu tygodnika „Newsweek Polska” (nr 13, 3 kwietnia 2005) oraz dziesiąte – w rankingu „Rzeczpospolitej” (nr 85, 12 kwietnia 2005). Według tygodnika „Wprost” pod względem jakości kształcenia na wydziałach lekarskich ŚAM uplasowała się na trzeciej lokacie (zob. też: Iwona Konarska, Ranking Rankingów Uczelni, „Przegląd” nr 16, 24 kwietnia 2005; ((MOKR), Dobre miejsce dla Politechniki, „Dziennik Zachodni” nr 96, 26 kwietnia 2005; „Śląsk” nr 5, maj 2005).
* Na łamach miesięcznika „Twoja Zdrowa Medycyna” ukazał się wywiad z prof. dr. hab. Pawłem Lampe, kierownikiem Katedry i Kliniki Chirurgii Przewodu Pokarmowego ŚAM w Katowicach Ligocie (Danuta Kaczmarczyk, Podejrzliwy jak czekista, „Twoja Zdrowa Medycyna” nr 4, kwiecień 2005).
* Na temat śmierci i przemijania życia z prof. dr. hab. Kornelem Gibińskim – nestorem polskiej medycyny, rozmawiała red. Małgorzata Goślińska (Lekcja umierania, „Gazeta Wyborcza – Katowice” nr 82, 9/10 kwietnia 2005).
* Prof. prof. Jerzy Hołowiecki i Marian Zembala podzieli się z czytelnikami „Gazety Wyborczej” swoimi refleksjami ze spotkań z Ojcem Świętym Janem Pawłem II (FE, Moje spotkania z Papieżem, „Gazeta Wyborcza – Katowice” nr 82, 9/10 kwietnia 2005).
* Prof. dr hab. Ariadna Gierek-Łapińska, dyrektor SP Szpitala Klinicznego nr 5 ŚAM w Katowicach zadeklarowała gotowość zoperowania blisko tysiąca osób cierpiących na zaćmę pochodzących z terenu województwa łódzkiego ((TS, LUK, MIG), Prof. Gierek zaprasza na Śląsk, „Dziennik Łódzki” nr 86, 13 kwietnia 2005).
* Dr hab. Marek Wites, kierownik Katedry i Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej ŚAM w Katowicach Ligocie służy kazachskim pacjentom oraz lekarzom swoją wiedzą i doświadczeniem. W kierowanej przez siebie jednostce oraz w Instytucie Sazganowa w Ałma Acie, gdzie wyjeżdża co najmniej raz w roku, przeprowadza skomplikowane operacje kardiochirurgiczne najbardziej chorych dzieci, podczas których kazachscy lekarze doskonalą swoje umiejętności (Aldona Minorczyk-Cichy, Łamanie barier, „Dziennik Zachodni” nr 87, 15 kwietnia 2005).
* Wiele artykułów w prasie śląskiej dotyczyło trudności finansowych Śląskiej Akademii Medycznej wynikających z bardzo wysokich, przekraczających możliwości finansowe akademii, kosztów budowy Akademickiego Centrum Medycznego (Agata Pustułka, Wielka rozgrywka, „Dziennik Zachodni” nr 64, 17 marca 2005; Judyta Watoła, Aparatura dla ruin, „Gazeta Wyborcza – Katowice” nr 71, 25 marca 2005; Judyta Watoła, Zbadają księgi, „Gazeta Wyborcza – Katowice” nr 94, 23/24 kwietnia 2005; (AGA), Warszawa kontroluje, kasy nie daje, „Dziennik Zachodni” nr 95, 25 kwietnia 2005; Agata Pustułka, Kukułcze jajo, „Dziennik Zachodni” nr 96, 26 kwietnia 2005; zob. też: „Dziennik Zachodni” nr 85, 13 kwietnia 2005).
* Na temat trudności związanych z leczeniem osób cierpiących na nowotwory przewodu pokarmowego, wynikających z braku finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia zakupu odpowiednich leków, wypowiedziała się prof. dr hab. Beata Kos-Kudła, kierownik Katedry i Kliniki Patofizjologii i Endokrynologii ŚAM w Zabrzu (IH, Chorzy bez leków, „Gazeta Krakowska” nr 93, 22 kwietnia 2005).
* Czym jest depresja, jak ją rozpoznać i czym grozi? – na te pytania odpowiedział dr Maciej Matuszczyk z Katedry i Kliniki Psychiatrii i Psychoterapii ŚAM w Katowicach Ochojcu (Marcin Podlewski, Modna rezygnacja, „Gazeta Farmaceutyczna” nr 4, kwiecień 2005).
* W Katedrze i Oddziale Klinicznym Chorób Wewnętrznych ŚAM w Tychach, kierowanej przez dr. hab. Czesława Marcisza oraz w Katedrze i Zakładzie Protetyki Stomatologicznej ŚAM w Bytomiu, kierowanej przez prof. dr. hab. Antoniego Karasińskiego przeprowadzono badania nowych polskich płukanek jamy ustnej – Bactericinu i Fluoricinu (Rewelacyjna skuteczność, „Dziennik Zachodni” nr 94, 23/24 kwietnia 2005).
* Dr hab. Stefan Baron, prof. nadzw. ŚAM, kierownik Katedry i Zakładu Dysfunkcji Narządu Żucia ŚAM w Zabrzu przedstawił na łamach „Gazety Wyborczej” najnowsze osiągnięcia współczesnej implantologii (Implanty – nowy wymiar stomatologii, „Gazeta Wyborcza – Katowice” nr 94, 23/24 kwietnia 2005 [dodatek]).
* W Śląskiej Akademii Medycznej powstała ośmioosobowa komisja, która opracowała program naprawczy mający być realizowany przez nowego rektora (Agata Pustułka, Rewolucja w Akademii?, „Dziennik Zachodni” nr 85, 13 kwietnia 2005; Bunt profesorów, „Puls Medycyny” nr 10, 27 kwietnia–3 maja 2005).
* Prof. Zbigniew Religa uważa, że Akademickie Centrum Medyczne jest potrzebne regionowi i Polsce. Zakładał, że będzie to ośrodek leczący urazy wielonarządowe u chorych z południa Polski i Czech (Agata Pustułka, Nie czuję się odpowiedzialny, „Dziennik Zachodni” nr 97, 27 kwietnia 2005).
* W światowej czołówce – to tytuł wywiadu, w którym prof. dr hab. Ariadna Gierek-Łapińska przedstawiła osiągnięcia SP Szpitala Klinicznego nr 5 w Katowicach (Janusz Pilszak, W światowej czołówce, „Integracja Europejska” nr 4/5, kwiecień–maj 2005).
* „Dziennik Zachodni” zaprezentował sylwetki prof. prof. Andrzeja Więcka oraz Wojciecha Pluskiewicza, ubiegających się o funkcję rektora ŚAM (Agata Pustułka, Czeka fotel rektora Akademii, „Dziennik Zachodni” nr 105, 7–8 maja 2005).
* Katedra Zdrowia Kobiety ŚAM w Katowicach Ligocie, kierowana przez dr hab. Violettę Skrzypulec, prof. nadzw. ŚAM, przeprowadziła badania pań trudniących się najstarszym zawodem świata. Jest to pierwsze tak wnikliwe spojrzenie na śląski rynek usług erotycznych ((AGA), 40 klientów tygodniowo, „Dziennik Zachodni” nr 105, 7–8 maja 2005; Agata Pustułka, Seks za pieniądze, tamże, nr 108, 11 maja 2005; (YOU), Socjologia prostytucji, „Przekrój” nr 21/22, 19 maja 2005).
* Na łamach czasopisma „Rynek” (nr 7, maj 2005) dokonano prezentacji Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii ŚAM w Bytomiu, kierowanej przez dr hab. Anitę Olejek, prof. nadzw. ŚAM.
* W 2005 roku budżet państwa przeznaczy 1,1 mld złotych na dotację dla uczelni medycznych. Z tej kwoty ponad 1 mld
złotych zostanie przeznaczony na działalność dydaktyczną uczelni, a 87 mln złotych na pomoc materialną dla studentów. Spośród uczelni największą dotację uzyska Śląska Akademia Medyczna, która otrzyma 123 mln złotych (DS, Będą dotacje dla akademii medycznych, „Gazeta Prawna” nr 88, 6/8 maja 2005; NAT, Popłynie kasa dla medyków, „Gazeta Wyborcza – Bydgoszcz” nr 106, 9 maja 2005).
* Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, kierowane przez prof. dr. hab. Mariana Zembalę otrzymało Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001. Certyfikat obejmuje stacjonarne i ambulatoryjne świadczenie usług medycznych, badania naukowo-kliniczne z zakresu kardiologii dorosłych i dzieci, kardiochirurgii, transplantologii, angiologii, a także badania podstawowe dotyczące chorób serca, płuc i naczyń oraz efektywności medyczno-ekonomicznej (Marlena Polok-Kin, Serce z certyfikatami, „Dziennik Zachodni” nr 106, 9 maja 2005).
* Dr hab. Violetta Skrzypulec, prof. nadzw. ŚAM, kierownik Katedry Zdrowia Kobiety w Katowicach Ligocie ustosunkowała się do zlikwidowania przez Śląską Akademię Medyczną Diagnostycznego Centrum Zdrowia Kobiety (Agata Pustułka, Likwidacja... profilaktyczna, „Dziennik Zachodni” nr 106, 9 maja 2005).
* Prof. dr hab. Barbara Rogala i dr Barbara Rymarczyk z Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Alergologii i Immunologii Klinicznej ŚAM w Zabrzu przybliżyły czytelnikom „Służby Zdrowia” (nr 34/37, 16 maja 2005) problematykę dotyczącą sezonowego alergicznego nieżytu nosa i spojówek.
* Na łamach „Gazety Wyborczej – Katowice” (nr 113, 17 maja 2005) zaprezentowano sylwetki rektorów śląskich uczelni, a wśród nich rektora ŚAM, prof. dr. hab. Tadeusza Wilczoka.
* Wiele miejsca w prasie regionalnej poświęcono odbywającym się w Śląskiej Akademii Medycznej wyborom nowego rektora (Judyta Watoła, Bez rektora, „Gazeta Wyborcza – Katowice” nr 113, 17 maja 2005; (AGA), Dogrywka, „Dziennik Zachodni” nr 113, 17 maja 2005; Agata Pustułka, Nowe rozdanie, „Dziennik Zachodni” nr 115, 19 maja 2005; Judyta Watoła, Gdzie diabeł nie może..., „Gazeta Wyborcza – Katowice” nr 119, 24 maja 2005; Agata Pustułka, Gdzie diabeł nie może..., „Dziennik Zachodni” nr 119, 24 maja 2005).
* Prof. dr hab. Beata Kos-Kudła, kierownik Katedry i Kliniki Patofizjologii i Endokrynologii ŚAM w Zabrzu, omówiła na łamach „Pulsu Medycyny” zagadnienie dotyczące guzów neuroendokrynnych (NET) – rzadkich nowotworów, charakteryzujących się zdolnościami do syntezy, magazynowania oraz uwalniania hormonów i amin biogennych (Jolanta Hodor, Europejskie standardy kontra polskie finanse w terapii guzów neuroendokrynnych, „Puls Medycyny” nr 12, 18 maja/7 czerwca 2005).
* Przed przewlekłą niewydolnością żylną przestrzegał czytelników „Dziennika Zachodniego” (nr 117, 21/22 maja 2005) dr hab. Maciej Zaniewski, kierownik Katedry Chirurgii i Oddziału Klinicznego Chirurgii ŚAM w Tychach.
* Jak i kiedy rozmawiać z dziećmi o seksie? Problemowi temu był poświęcony wywiad red. Katarzyny Bosackiej z dr hab. Violettą Skrzypulec, prof. nadzw. ŚAM (Z córką o seksie, „Gazeta Wyborcza – Katowice” nr 117, 21/22 maja 2005 [dodatek] oraz „Gazeta Wyborcza – Częstochowa” nr 121, 27 maja 2005).
* Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej ŚAM w Bytomiu, kierowana przez prof. dr. hab. Aleksandra Sieronia, otrzymała nowoczesny aparat do endoskopii ultrasonograficznej, umożliwiający wczesne wykrywanie nowotworów przewodu pokarmowego. Ten pierwszy w województwie śląskim endosonograf został zakupiony ze środków przekazanych przez Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu ((MK), Oko EUSA, „Dziennik Zachodni” nr 120, 25–26 maja 2005).
* Na temat możliwości zastosowania w medycynie tzw. przeciwciał monoklonalnych wypowiedział się na łamach tygodnika „Polityka” prof. dr hab. Jerzy Hołowiecki, kierownik Katedry i Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku ŚAM w Katowicach (Paweł Walewski, Leki zdalnie sterowane, „Polityka” nr 21, 28 maja 2005).
* Z prof. dr. hab. Jerzym Strużyną, kierownikiem Katedry i Oddziału Klinicznego Chirurgii Rekonstrukcyjnej ŚAM w Sosnowcu na temat leczenia oparzeń rozmawiała red. Leokadia Lubiniecka (Decyduje pierwsza pomoc, „Głos Koszaliński” nr 122, 28/29 maja 2005).
* Prof. dr hab. Barbara Zahorska-Markiewicz, kierownik Katedry i Zakładu Patofizjologii ŚAM w Katowicach Ligocie doradzała czytelniczkom miesięcznika „Twój Styl”, w jaki sposób skutecznie odzwyczaić się od słodyczy (Aleksandra Stelmach, Cukierek natychmiast!, „Twój Styl” nr 6, czerwiec 2005).
* Nagła śmierć – to tytuł wywiadu, w którym dr hab. Krzysztof Gołba – adiunkt Katedry i Kliniki Kardiologii ŚAM w Katowicach Ochojcu, omówił przyczyny coraz częstszych zgonów sportowców, spowodowanych zaburzeniami czynności układu krążenia (Andrzej Grygierczyk, Nagła śmierć, „Dziennik Zachodni” nr 129, 6 czerwca 2005).
* Prokuratura Rejonowa w Katowicach prowadzi dochodzenie w sprawie nieprawidłowości związanych z funduszem socjalnym w Śląskiej Akademii Medycznej (JUDY, Obciążają rektora, „Gazeta Wyborcza – Katowice” nr 132, 9 czerwca 2005).
* W wywiadzie pt. Sposoby Casanovy zamieszczonym w „Dzienniku Zachodnim” (nr 145, 24 czerwca 2005) dr hab. Violetta Skrzypulec, prof. nadzw. ŚAM, przedstawiła historię antykoncepcji.
* Prof. dr hab. Ewa Małecka-Tendera, kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej ŚAM w Katowicach Ligocie, pozytywnie oceniła inicjatywę finansowania przez starostwo mikołowskie programu odchudzania dzieci realizowanego przez przychodnię Anima w Mikołowie. „Pomysł starostwa jest chwalebny, bo nadwaga u dzieci staje się epidemią” – powiedziała prof. Małecka-Tendera (Anna Stańczyk, Płacą za odchudzanie dzieci, „Gazeta Wyborcza” nr 138, 16 czerwca 2005).
* Prof. dr hab. Tatiana Gierek doradzała czytelnikom „Gazety Wyborczej”, w jaki sposób dbać o narząd głosu (JUDY, Głos na wagę złota, „Gazeta Wyborcza – Katowice” nr 140, 18–19 czerwca 2005 [dodatek]).
* Badania przeprowadzone w Katedrze i Zakładzie Patofizjologii ŚAM w Katowicach Ligocie, kierowanej przez prof. dr hab. Barbarę Zahorską-Markiewicz, dowiodły że smakowe preferencje to w dużej mierze wynik przyzwyczajenia. Aktualnie prof. Zahorska bada związek pomiędzy wrażliwością na bodźce smakowe a otyłością (Judyta Watoła, Językowa mapa smaków, „Gazeta Wyborcza – Katowice” nr 140, 18/19 czerwca 2005 [dodatek]).
* Red. Jaromir Kwiatkowski i red. Paweł Kuca przeprowadzili wywiad z prof. Zbigniewem Religą, kandydatem na prezydenta RP, o jego motywach działania, programie wyborczym i szansach na zostanie prezydentem (Startuję, by wygrać, „Nowiny – Gazeta Codzienna [Rzeszów] nr 122, 27 czerwca 2005).
* SP Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚAM w Katowicach (Katedra i Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku, kier.: prof. dr hab. Jerzy Hołowiecki) zwyciężył w kategoriach transplantacja szpiku i hematologia dorosłych w rankingu szpitali opracowanym przez tygodnik „Newsweek Polska”. W kategoriach gastroenterologia, urologia, kardiologia dziecięca i chirurgia naczyniowa na wysokich lokatach uplasowały się: SP Centralny Szpital Kliniczny ŚAM w Katowicach Ligocie (Katedra i Klinika Gastroenterologii, kier.: prof. dr hab. Andrzej Nowak), SP ZOZ Szpital Kliniczny nr 1 w Zabrzu (Katedra i Klinika Urologii ŚAM, kier.: prof. dr hab. Mieczysław Fryczkowski), Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu (Katedra i Oddział Kliniczny Wrodzonych Wad Serca i Kardiologii Dziecięcej ŚAM, kier.: dr hab. Jacek Białkowski, prof. nadzw. ŚAM) oraz SP Szpital Kliniczny nr 7 Górnośląskie Centrum Medyczne ŚAM w Katowicach Ochojcu (Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyń, kier.: prof. dr hab. Krzysztof Ziaja) (Gdzie się leczyć, „Newsweek Polska” nr 21, 23 maja 2005; NAT, Młoda, ale bardzo prężna, „Gazeta Wyborcza – Toruń” nr 122, 28–29 maja 2005).
* Jak donosi „Dziennik Zachodni”, rektor ŚAM, prof. dr hab. Tadeusz Wilczok szuka nabywcy na Akademickie Centrum Medyczne. „Jestem zobligowany uchwałą senatu uczelni (...) do doprowadzenia inwestycji do końca. To mój moralny obowiązek wobec społeczności medycznej” – twierdzi rektor Wilczok (Agata Pustułka, Samowolka rektora, „Dziennik Zachodni” nr 149, 29 czerwca 2005).
* Borelioza jest chorobą zakaźną, którą wywołują krętki przenoszone przez kleszcze – przypomniał dr n. med. Lucjan Kępa, adiunkt Katedry i Kliniki Chorób Płuc i Gruźlicy ŚAM w Zabrzu, w rozmowie z red. Danielem Tresenbergiem (Uwaga – kleszcze! „Raport” nr 6, czerwiec 2005).
* Z prof. Marianem Pardelą, kierownikiem Kliniki Ogólnej i Naczyń ŚAM w Zabrzu, o pionierskich i współczesnych metodach operacyjnego leczenia otyłości rozmawiała red. Barbara Skrzypińska (Klinika Ogólna i Naczyń Śląskiej AM w Zabrzu, „Super Linia” nr 7, lipiec 2005.
* „Nie poradzimy sobie z problemem korupcji, dopóki sami lekarze będą ją tolerować u swoich kolegów, ale jeszcze ważniejsze jest to, by lekarzom lepiej płacono” – powiedział prof. Zbigniew Religa, komentując aresztowanie chorzowskiego lekarza, który przyjął łapówkę (Wpadka ordynatora. Choroba w szpitalu, „Echo Miasta Katowice” nr 3, 7 lipca 2005).
* Na temat trudności związanych z leczeniem chorych na białaczkę i chłoniaki wypowiedział się prof. dr hab. Jerzy Hołowiecki (Judyta Watoła, Białaczka w kolejce, „Gazeta Wyborcza – Katowice” nr 157, 8 lipca 2005).

Paweł Bojko

 VADE MECUM Poradnik dla użytkowników naszej biblioteki

PIĘĆ REGUŁ OBOWIĄZUJĄCYCH PRZY OPRACOWANIU BIBLIOGRAFII PUBLIKACJI ORAZ ICH CYTOWAŃ


Głównym zadaniem Działu Bibliografii i Bibliometrii Biblioteki Głównej ŚAM jest tworzenie bazy dokumentacyjnej o następujących profilach: 1) bibliografia ŚAM, 2) cytowania, 3) bibliometria – analiza, 4) bibliometria – rankingi. Gromadzone dane są na bieżąco aktualizowane i udostępniane w sieci komputerowej ŚAM zainteresowanym osobom oraz personelowi pomocniczemu klinik i zakładów.
1. Podstawą tworzenia bibliografii, a następnie cytowań jest dostarczenie, w jak najkrótszym terminie, do Działu Bibliografii i Bibliometrii odbitek opublikowanego dorobku piśmienniczego.
Główne powody tych wymagań są następujące: dokumentowanie dorobku musi opierać się wyłącznie na pełnych źródłach, nie wszystkie formy wydawnicze uwzględniane są przez wytwórców baz, nie wszystkie czasopisma czy wydawnictwa są dostępne w Uczelni, wymagania gremiów oceniających wydziały zobowiązują do przedstawienia oraz archiwalnego przechowywania pełnych kopii publikacji.
2. Baza bibliografii uwzględnia wyłącznie publikacje naukowe autorstwa osób zatrudnionych na etatach Śląskiej Akademii Medycznej.
Dorobek poszczególnych pracowników ujmowany jest w bazie od momentu podjęcia przez nich pracy w ŚAM; w bazie nie dokonuje się retrospektywnego uzupełniania dorobku. Osobowy stan zatrudnienia nauczycieli akademickich na dzień 31 grudnia aktualizowany jest corocznie na podstawie wykazów otrzymanych z Działu Kadr.
3. Wartość IF czasopism w bazie bibliografii zmienia się dwukrotnie w danym roku.
Ze względu na wymóg przypisywania na bieżąco wartości IF w bazie, do czasu nabycia najnowszego wykazu (zazwyczaj w III kwartale) obowiązuje przypisywanie wartości IF z roku poprzedniego (np. w Bibliografii za 2005 r. od początku roku widnieje IF za rok 2003, zaś od III kwartału – za 2004).
4. Bazę cytowań tworzy się wyłącznie na podstawie pełnych opisów bibliograficznych prac opublikowanych. Baza obejmuje dane od roku 1991.
Od 2002 roku Śląska Akademia Medyczna prenumeruje bazę Science Citation Index (SCI), na podstawie której opracowywana jest własna baza cytowań publikacji pracowników ŚAM.
Udokumentowanie cytowań sprzed roku 1991 jest realizowane wyłącznie przez Dział Informacji Naukowej Politechniki Wrocławskiej (telefon: 0-71 320 29 03) na indywidualne zamówienia.
5. Baza cytowań tworzona jest według określonego harmonogramu. Terminy jej aktualizacji ustala się na 30 czerwca i 31 grudnia w danym roku.
Dla tak licznego środowiska naukowo-badawczego jak w naszej Uczelni (ponad 1500 nazwisk) nie ma możliwości aktualizacji bazy z terminem „na każdy dzień”. Dane uzyskiwane z bazy SCI-Exp poddawane są wielorakim, czasochłonnym procesom wykonywanym przez zespół Działu Bibliografii, takim jak np. sprawdzanie, kopiowanie rekordów, proces łączenia z bazą bibliograficzną. Bazy nie da się napełnić za przysłowiowym naciśnięciem klawisza. Dodać należy, że ŚAM jest jedyną uczelnią w kraju, która może się poszczycić własnym modułem cytowań publikacji swych pracowników.
Każda osoba pracująca w sieci ŚAM, mając dostęp do bazy SCI, może w razie potrzeby uzupełnić własne cytowania od ostatniego terminu aktualizacji. W uzasadnionych przypadkach, na prośbę zainteresowanych, dane przygotowuje Biblioteka.
Wieloletnie obserwacje związane z dokumentowaniem dorobku pozwalają stwierdzić, że istnieje ogromna potrzeba ustawicznej edukacji w zakresie posługiwania się bazami dostępnymi w uczelnianej sieci komputerowej. Aby umożliwić wieloaspektowe wykorzystanie przygotowywanych zasobów, program obsługi baz pozwala na ich przeszukiwanie i drukowanie danych w zależności od potrzeb.
Złożoność zagadnienia bibliometrii i parametryzacji, a także niestosowanie się do określonych wymogów są źródłem licznych nieporozumień. Najczęstsze problemy to: brak konkretnych i jednolitych odgórnych wytycznych określających wymagania odnośnie do informacji przygotowywanych dla gremiów oceniających, zmiany nazw organizacyjnych jednostek, reorganizacje wydziałów, zmiany afiliacji pracowników. Poważną, często spotykaną przeszkodą, jest również niedostarczanie odbitek publikowanych prac, niechęć samych zainteresowanych do samodzielnego korzystania z oferowanych przez Bibliotekę baz danych oraz braki w umiejętności obsługi komputera.
Wychodząc naprzeciw istniejącym potrzebom, Biblioteka Główna oferuje stałą gotowość bezpłatnego szkolenia – w małych grupach bądź pojedynczo – jak największej liczby pracowników. Ponieważ ponawiane od wielu lat apele okazują się mało skuteczne, wydaje się pożądane, aby kierownicy jednostek mobilizowali swoich pracowników do zdobywania bądź doskonalenia sprawności także i w tym zakresie. Dzięki temu rozwój komputeryzacji Uczelni, wymagający niemałych środków finansowych, przyniesie pożądane efekty zarówno osobom indywidualnym, jak i zespołom pracowników naukowych.

Dr n. hum. Jerzy Dyrda
Mgr Regina Piątek
Biblioteka Główna ŚAM


 

 


NOWA FORMA PUBLIKOWANIA I UDOSTĘPNIANIA PRAC NAUKOWYCH

Open Access Movement

Usprawnienie procesu komunikacji naukowej stało się pilnym problemem dla całego świata nauki i zaowocowało w ciągu ostatnich lat powstaniem inicjatywy Open Access Movement, obejmującej projekty związane z naukową działalnością wydawniczą. Inicjatorami tych działań są: Public Library on Science (organizacja założona przez noblistę Harolda Varmusa zrzeszająca naukowców, którzy przyjęli za cel bezpłatne publikowanie wysokiej jakości prac naukowych), PubMedCentral (agenda US National Library of Medicine) oraz BioMedCentral (internetowa, bezpłatna oficyna wydawnicza).
W chwili obecnej eksperymentalnym i dyskutowanym rozwiązaniem jest Open Access Publishing. Projekt ten dotyczy przede wszystkim zasad publikowania i udostępniania artykułów oraz wyników badań naukowych. Jego pojawienie się wynika z kilku czynników, w tym z:
– wzrostu cen czasopism naukowych publikowanych przez wydawców komercyjnych, którzy ustalając nakłady czasopism, warunki prenumeraty oraz dostępu sieciowego mają ogromny wpływ na zakres upowszechniania nauki,
– dążenia światowych środowisk naukowych do wszechstronnego, nieograniczonego upowszechniania wyników badań naukowych,
– ogromnej i stale zwiększającej się roli Internetu w wymianie informacji naukowej.
Wszyscy zainteresowani obiegiem informacji naukowej dążą zatem do zmiany polityki rozpowszechniania piśmiennictwa naukowego: pracownicy nauki – gdyż mają ograniczony dostęp do poszukiwanych wydawnictw oraz niewielkie możliwości promocji własnych osiągnięć naukowych, biblioteki – ponieważ są zmuszane do stałego ograniczania prenumeraty i coraz bardziej skomplikowanego sposobu jej udostępniania.
Zasady korzystania z czasopism w formie Open Access są następujące: wydawca nie pobiera za ich użytkowanie żadnych opłat od czytelnika, czytelnik może czytać, pobierać wersję elektroniczną, kopiować, drukować, upowszechniać czy też łączyć linkami pełne teksty zamieszczanych w tych czasopismach artykułów. Nienaruszalne zasady, których należy przestrzegać, to prawo autorskie oraz obowiązek prawidłowego cytowania tekstu.
Artykuły są recenzowane, co podnosi rangę czasopisma jako wydawnictwa naukowego oraz gwarantuje wysoki poziom publikacji prezentujących wyniki najnowszych badań naukowych.
Zasady finansowania są skomplikowane i zróżnicowane, ponieważ każdy z współtworzących podmiotów ma inne źródła pozyskiwania środków na cele wydawnicze. W praktyce współistnieją różne modele finansowania: 1 – w całości z opłat wnoszonych przez autorów, 2 – przez instytucje użytku publicznego lub fundacje, 3 – ze środków publicznych oraz dochodów towarzystw naukowych. Przykłady te pokazują, że w obecnie nie ma jeszcze jednolitego systemu.
Przeciwnikami Open Access Publishing są przede wszystkim wydawcy komercyjni (Zdecydowanie przeciwne tym sposobom upowszechniania wyników badań naukowych są wydawnictwa brytyjskie (por. www.rcuk.ac.uk).) choć w wielu krajach, np. w Niemczech czy Stanach Zjednoczonych, istnieją już rozwiązania instytucjonalne zabezpieczające interesy wszystkich stron. Podkreślić należy, że Open Access Publishing może doprowadzić do uniezależnienia nauki i pracowników naukowych od dyktatu wydawców i dystrybutorów czasopism. Ta niezależność to minimalizowanie trudności w upowszechnianiu wyników własnych badań naukowych oraz w korzystaniu z osiągnięć innych uczonych.
Jak powszechnie wiadomo, warunkiem prowadzenia działalności badawczej i naukowej jest dostęp do piśmiennictwa naukowego. Zarówno liczba publikacji własnych, jak i skala ich cytowań przez innych autorów są ważnymi parametrami oceny pracowników naukowych.
Teksty upowszechniane w Internecie poprzez recenzowane czasopisma Open Access Publishing są częściej cytowane niż teksty publikowane wyłącznie w czasopismach w formie drukowanej i/lub elektronicznej, ale objętej płatną licencją. Nie bez znaczenia jest również fakt, że czasopisma publikowane w formie Open Access oferują krótki czas od momentu ostatecznego zatwierdzenia przez redakcję do ukazania się na stronie internetowej.

Światowym rejestrem większości czasopism Open Access jest Directory Open Access Journals (DOAJ) http://www.doaj.org – wielodziedzinowa baza pełnotekstowa, prowadzona przez Lund University Libraries. Publikowane w niej czasopisma są weryfikowane pod kątem zawartości i jakości. Pełne teksty są nieodpłatnie ogólnie dostępne. Baza DOAJ zawiera m.in. następujące czasopisma: BMC Cancer (IF 1,702), BMC Cell Biology (IF 2,618), BMC Health Services Research (IF 0,676), BMC Infectious Diseases (IF 1,255), BMC Public Health (IF 0,932), Journal of Biochemistry and Molecular Biology online (IF 0,952), Microbiology and Immunology (IF 1,111), Nucleic Acid Research (IF 6,575), World Journal of Gastroenterology (IF 3,318). Baza rejestruje również czasopisma polskie z medycyny i nauk pokrewnych, np. Acta Biochimica Polonica, Acta Chromatographica, Acta Neurobiologiae Experimentalis, Acta Physica Polonica B, Acta Protozoologica, Cellular & Molecular Biology Letters, Contemporary Oncology/ Wspólczesna Onkologia, Journal of Physiology and Pharmacology, Pharmacological Reports, Polish Heart Journal, Polish Journal of Pharmacology.
Liczba tytułów z otwartym dostępem (czyli publikowanych jako Open Access Publishing) wzrasta lawinowo – około 30–40 tytułów miesięcznie. Dominują wśród nich czasopisma z zakresu nauk przyrodniczych i biomedycznych. Baza DOAJ zawiera nieco ponad 1500 tytułów ze wszystkich dziedzin nauki, w tym 326 tytułów czasopism biomedycznych, co stanowi 21% zawartości bazy (natomiast Medline indeksuje blisko 5000 recenzowanych czasopism medycznych). Okres potrzebny do przekształcenia większości czasopism naukowych do modelu Open Access Publishing wymagać zatem będzie dłuższego czasu.
Praca opublikowana w systemie Open Access jest własnością autora, a nie jak dotychczas, czasopisma lub wydawcy. Dlatego możliwe jest, i coraz powszechniej stosowane na świecie, tworzenie bezpłatnie udostępnianych w Internecie archiwów piśmiennictwa naukowego – repozytoriów (Open Access Archiving). Repozytoria mogą być tworzone przez biblioteki uczelniane, towarzystwa naukowe lub inne instytucje użytku publicznego. Mogą one zawierać elektroniczne wersje różnych dokumentów: artykułów z czasopism, raportów z badań, doktoratów, prac dyplomowych, materiałów przygotowywanych na konferencje, opracowań dla studentów itd. Archiwizować można zarówno materiały jeszcze nie opublikowane (preprinty), jak i już opublikowane (postprinty) oraz materiały w ogóle nie przeznaczone do oficjalnego obiegu.
Rozwijające się w kierunku Open Access Publishing oraz Open Access Archiving formy upowszechniania nauki otwierają nowe możliwości działania dla bibliotek naukowych. To biblioteki naukowe tworzą bazy bibliograficzne rejestrujące dorobek naukowy pracowników macierzystej instytucji. W przyszłości będą mogły również zajmować się elektronicznymi archiwami zawierającymi pełnotekstowe wersje publikacji. Obecnie biblioteki naukowe zajmują się organizacją dostępu i tworzeniem różnych, własnych źródeł informacji, tym samym są one najlepiej przygotowane do podjęcia nowych zadań związanych z całym procesem Open Access.
„Biblioteki, naturalni sprzymierzeńcy środowiska naukowego, mogą więc, (...) w ścisłej współpracy z tym środowiskiem tworzyć w swojej strukturze redakcje elektronicznych, powszechnie dostępnych czasopism naukowych i otwarte archiwa materiałów naukowych. W dużym uproszczeniu można naszkicować obraz, w którym finansowana ze środków publicznych nauka upowszechniana jest poprzez witryny bibliotek naukowych, które otrzymują na to środki z grantów badawczych, a odbiorca informacji naukowej bezpłatnie z informacji tej korzysta. Recenzje publikacji uzyskiwane mogą być za pośrednictwem odpowiednich ciał naukowych wyłonionych w tym celu z towarzystw naukowych i rad naukowych macierzystych instytucji, a środki przeznaczane dotąd na prenumeratę czasopism i dostępy do baz mogą być przeznaczane na rozwój infrastruktury bibliotecznej i nowoczesne usługi.( Niedźwiedzka B.: Bezpłatne publikacje naukowe i bezpłatne archiwa naukowe w dziedzinie medycyny. [Dokument elektroniczny] EBIB 2005 nr 2 (63) Tryb dostępu: http://ebib.oss.wroc.pl/2005/63/niedzwiedzka.php.)”
Nowe i nieuchronne tendencje w swobodnym przepływie informacji o wynikach badań spowodują przewartościowanie dotychczasowych pojęć określających wartość prac naukowych. Silny akcent położony na recenzowanie prac – dopuszczenie lub nie do publikacji – oraz sposób upowszechniania oparty przede wszystkim na wykorzystaniu Internetu zweryfikują dotychczasowe sposoby oceny publikacji (np. poprzez wskaźnik cytowalności czasopisma IF).
Wzrośnie natomiast waga cytowalności samej publikacji, która i dziś na świecie jest jednym z najważniejszych kryteriów oceny poziomu pracy naukowej. Powszechność i dostępność, jaką zapewnia Internet, pozwoli na szybkie weryfikowanie kontekstu cytowanej pracy (autocytowanie, cytownie polemiczne, itd.). Najprawdopodobniej przez kilka najbliższych lat nowe koncepcje wydawnicze będą się krystalizowały, ale niewątpliwie w obiegu informacji naukowej następują znaczące zmiany, z którymi powinien się liczyć każdy pracownik naukowy, również w Polsce.

Artykuł przygotowano na podstawie następujących opracowań:
1. Niedźwiedzka B.: Bezpłatne publikacje naukowe i bezpłatne archiwa naukowe w dziedzinie medycyny. [Dokument elektroniczny] EBIB 2005 nr 2 (63) Tryb dostępu:http://ebib.oss.wroc.pl/2005/63/niedzwiedzka.php
2. Stanowisko IFLA w sprawie Open Access. [Dokument elektroniczny] EBIB 2005 nr 2 (63) Tryb dostępu: http://ebib.oss.wroc.pl/2005/63/ifla.php
3. Stępniak J: Europa wobec wzrostu cen czasopism – warunki zjednoczenia. [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu:http://www.bg.pw.edu.pl/prezentacje/stepniak_europa_20040609.pdf

Mgr Wioletta DyjasMgr Karin GodawaBiblioteka Główna ŚAM

 
BIBLIOGRAFIA I BIBLIOMETRIA – ZNACZENIE TERMINÓW

Wzrastająca w ostatnich latach rola bibliografii publikacji przcowników naukowych ŚAM oraz ich cytowań w procesie oceny dorobku naukowego coraz wyraźniej zwiększa w naszym środowisku zainteresowanie zagadnieniem bibliometrii. Kierowane do nas liczne pytania oraz dyskusje na ten temat wskazują jednak często na problemy związane z właściwym rozumieniem używanego w tej dziedzinie wiedzy mianownictwa.
Poniżej precyzujemy znaczenie najczęściej stosowanych terminów:
• IF (Impact Factor) jest zmiennym wskaźnikiem cytowalności czasopisma, a nie autora. Określenie „dany autor posiada łączny Impact Factor xyz” jest niewłaściwe. Chodzi bowiem o sytuację, w której autor ten opublikował prace w czasopismach, których łączny IF wynosił xyz (jakkolwiek dyskusyjne jest sumowanie tych wartości).
• Podawanie, że „dorobek danego autora jest cytowany w PubMed” jest błędne. Publikacje nie są w PubMed „cytowane”, lecz odnotowane. PubMed jest bazą bibliograficzną, podobnie jak Polska Bibliografia Lekarska, Bibliografia Publikacji Pracowników ŚAM, Medline czy Embase. O cytowaniu mówimy tylko wówczas, gdy na publikację danego autora powołują się inni autorzy, co odnotowuje baza Science Citation Index.
• Bardzo często pojęcie Impact Factor identyfikowane jest z Listą Filadelfijską. Zachodzi tu istotne nieporozumienie: Lista Filadelfijska obejmuje ogółem ok. 13 741 (maj 2005) tytułów czasopism ze wszystkich dziedzin nauki, podczas gdy zaledwie 5907 posiada IF wykazany w bazie Journal Citation Reports. Zarówno w bazie, jak i na Liście Filadelfijskiej liczba tytułów czasopism jest zmienna.
• Sprostowania wymaga także pogląd, że za cytowane uchodzą tylko te tytuły, które opublikowane zostały w czasopismach posiadających IF. Cytowanie, a więc powoływanie się na opublikowaną wcześniej pracę, dotyczy zatówno artykułów zamieszczonych w czasopismach posiadających IF, jak i w czasopismach bez IF. Nie ma tu także znaczenia, czy dane czasopismo figuruje na Liście Filadelfijskiej.
Biblioteka Główna ŚAM

 ZWRACAJMY BACZNIEJSZĄ UWAGĘ NA PRAWA AUTORSKIE

Problem ochrony praw autorskich w sferze własności intelektualnej zyskuje w dobie obecnej coraz większe znaczenie.
Zagadnienie to dotyczy także publikacji oraz baz komputerowych wytworzonych w ramach działalności statutowej Uczelni, w tym biblioteki akademickiej.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. nr 80 poz. 904) nakłada obowiązek otrzymania zgody posiadacza praw autorskich na kopiowanie, wykorzystywanie w całości lub fragmentów materiałów do innych publikacji lub opracowań, a także nakazuje wymienianie twórcy i źródła opracowania.
W związku z tym wytwarzane przez Bibliotekę Główną komputerowe bazy danych zaopatrzone są w informację przypominającą o prawach autorskich.

Biblioteka Główna ŚAM

 APEL DO CZYTELNIKÓW

Biblioteka Główna ŚAM zwraca się z kolejnym apelem i uprzejmą prośbą do Kierowników wszystkich jednostek organizacyjnych ŚAM o dostarczanie, weryfikowanie oraz aktualizację danych dotyczących klinik, katedr i zakładów oraz zatrudnionych w nich pracowników.
Informacje do zamieszczenia na stronie głównej ŚAM, kierować należy pod adresem:
wmaster@slam.katowice.pl